2015.gada 20.oktobris, pl.14.45

LŪDZIETIES, BĒRNIŅI, LAI KONFLIKTS (KARŠ), KURŠ DRĪZUMĀ TIKS ATRAISĪTS, NETIEK TURPINĀTS, JO, TAM IEILGSTOT, MIRS MILJONIEM CILVĒKU!

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem
Mani bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums.
Karš var izcelties jebkurā brīdī, cilvēkiem miers ir beidzies, deglis, kas aizdedzinās karu, ir jau ieslēgts; lai izceltos karš, nepieciešama vien kļūda vai pārpratums. Masu iznīcināšanas ieroči, kas ir konfliktējošo tautu rīcībā, spēj iznīcināt dzīvību un izveidi (radīto).
Karš ir neizbēgams, un tā nav Mana Tēva Griba. Tas ir cilvēks ar savu augstprātību un varas kāri, un ekspansiju, kas radīs visu šo katastrofu un sāpes. Lūdzieties, bērniņi, lai konflikts (karš), kurš drīzumā tiks atraisīts, netiek turpināts, jo, tam ieilgstot, mirs miljoniem cilvēku. Konfliktējošo lielvaru militārais bruņojums ir ar tik lielu iznīcinošu spēku, ka, ja tas tiek izmantots, zeme var tikt iznīcināta nepilnas minūtes laikā.
Tāpēc es aicinu jūs lūgties, bērniņi, un lūdziet manam Tēvam, lai apžēlojas par cilvēci, jo dienās, kas stāv priekšā – kara dienās būs vienīgi sāpes, asaras, nāve un posts. Pasaules karā – tieši vai netieši – būs iesaistītas visas valstis: daudzās valstīs būs trūkums un bads, un radioaktīvais un ķīmiskais piesārņojums, kas izplatīsies pa gaisu un ietekmēs 5 kontinentus. Konfliktā iesaistīto valstu iedzīvotāji tiks masveidā iznīcināti, un cilvēki būs retāk sastopami nekā Ofīras zelts.
Karš tiks izmantots, lai daudzu valstu gaisa telpās izsmidzinātu nāvīgas ķimikālijas un indīgas gāzes; klusā nāve masveidā „nopļaus” pasaules iedzīvotājus, un visvairāk tai tiks pakļauti bērni un veci cilvēki. Pastāv valdību visā pasaulē sazvērestība, kas paredz samazināt valstu iedzīvotāju skaitu. Iznīcināšanas kampaņas notiks ar vakcīnām, kas ir inficētas ar vīrusiem un baktērijām, un tiks izplatītas dažādu valstu iedzīvotāju vidū ar to valdību „svētību”. Šīs pasaules karaļi jau ir izplānojuši visu plānu par pasaules iedzīvotāju iznīcināšanu; slimot šajās bēdu (nelaimes) dienās, tas ir riskēt ar savu dzīvību.
Šajās dienās ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar bērnu masveida vakcinācijas kampaņām, jo viņi cenšas samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu. Izmantojiet manus dabas un pārdabiskos aizsardzības līdzekļus, kurus es jums devu caur mūsu instrumentu Mary Jane Even, lai jūs varētu izdzīvot ciešanu dienās, kas jums tuvojas. Uzticieties un lūdzieties, un es jums apliecinu, ka nekas slikts ar jums nenotiks. Mans Tēvs sūtīs Savus eņģeļus, lai aizsargātu jūs visos jūsu ceļos, viņi nesīs jūs rokās un jūsu kājas nepaklups aiz akmens. (Psalms 91,11-12). Palieciet joprojām vienoti ticībā un mūsu divu Sirdīm; ievērojiet norādījumus, kurus mēs jums dodam caur mūsu beigu laiku praviešiem, tā lai jūs no katra pārbaudījuma, kas jums vēl stāv priekšā, varētu iziet kā uzvarētāji.
Lai Dieva miers ir ar jums, bērniņi, un mana – Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.