2015.gada 22.decembris, pl.08.35

BRĀĻI, ATGRIEZIETIES UZ PESTĪŠANAS CEĻA UN VAIRS NETĒRĒJIET SAVU LAIKU ŠĪS PASAULES KŅADAI!

Tēva Pio no Pjetrelčīnas aicinājums Dieva bērniem
Ziemassvētki vēl nāk, un vienīgi labas gribas cilvēki zina, ko tas nozīmē – Dieva garīgā dzimšana jūsu sirdīs.
Lielākā daļa cilvēces šajās dienās svētkus veltīs izšķērdībai, liekiem tēriņiem un grēkam, neapzinoties, ka Ziemassvētki ir laiks kalpošanai, mīlestībai, piedošanai un trūkumcietēju apmeklēšanai (palīdzībai trūkumcietējiem). Šajā laikā tiek izšķērdēts tik daudz naudas par nevajadzīgām lietām, kad tai pat laikā lielākā daļa cilvēces tiek nolemta nabadzībai un lielam skaitam cilvēku nepietiek, lai izdzīvotu! Nabadzīgajās valstīs katru dienu no nepietiekama uztura – tik daudzu vienaldzības mirst miljoniem bērnu! Vardarbība, nevienlīdzība un vienaldzība, uz debesīm pēc taisnīguma sauc vistrūcīgākie!
Brāļi, atgriezieties uz pestīšanas ceļa un vairs netērējiet savu laiku šīs pasaules kņadai. Jums tagad tuvojas Lielās Žēlsirdības diena un lielākā daļa šīs cilvēces joprojām staigā ļaunumā un grēkā. Debesis ļoti skumst par šo pēdējo laiku cilvēci. Mūsu Dievmāte, Eņģeļu Būtnes un mēs – Svēto dvēseles, paliekam pilnīgā Debesu Tēva pielūgsmē un slavēšanā; mūsu lūgšana, slavēšana, pielūgsme un apelācija ir kopīgs sauciens debesīs; mēs lūdzam Tēvu par cilvēces atgriešanu un glābšanu.
Brāļi, nevilcinieties, lai izsauktu mani, kad jūs sajūtat ļaunā uzbrukumu, sakiet tā: Debesu Tēvs, caur Tava kalpa, Svētā Pio no Pjetrelčīnas aizbildniecību, mēs lūdzam, atbrīvo mūs no visām ļaunā lamatām. Svētais Pio no Pjetrelčīnas, nāc mums palīgā un ar Dieva žēlastību atpestī mūs no ļauna un ļaunuma! Amen.
Es gribu, mani uzticamie, būt jums arī par garīgo vadītāju; nebīstieties izsaukt mani, es esmu jūsu rīcībā, lai sniegtu jums visu manu atbalstu un garīgu palīdzību. Mans labais Dievs šajā laikā ir devis man žēlastību būt kopā ar jums garīgi, lai palīdzētu jums un atbalstītu jūs garīgajā kaujā katru dienu. Daudz lūdzieties uz Svēto Garu par izšķirtspēju un pārbaudiet garus, jo tas, kurš noliedz Jēzu Kristu kā Dieva Dēlu, nav no Gaismas, bet no tumsas.
Lasiet un apceriet Svēto Dieva Vārdu, lai jūs spētu saskatīt pazīmes un laiku zīmes, un netiktu apkārt ložņājošu vilku bara maldināti – vilku, kas meklē kādu, lai apmuļķotu un pazudinātu. Jūs, manus bērnus, ielenks maldināšanas gars, tāpēc jums ir jābūt gataviem un jums jābūt zināšanām par Dieva Vārdu, lai jūs varētu staigāt Patiesībā, kas darīs jūs brīvus.
Praktizējiet Dieva Svētos Desmit Baušļus un saskatiet, kur jūs esat grēkojuši, lai jūs varētu steigties uz grēksūdzi. Es to saku tāpēc, ka šajos tumsas, ļaunuma un grēka laikos jums ir ļoti liela iespēja iekrist velna lamatās; jo jūs zināt, ka dvēseles ienaidnieka uzbrukumi ir pastiprinājušies un viņš cenšas pazudināt iespējami vairāk dvēseļu. Grēki domās, vārdos un darbos kļūst arvien nopietnāks pārkāpums, un tos ir jāņem vērā, lai veiktu labu grēksūdzi. Ikviens ir laipni gaidīts Dieva Žēlsirdībā, un neturpiniet apvainot mūsu labo Dievu, lai jūs varētu sasniegt mūžīgās dzīves prieku.

Jūsu kalps, Brālis Pio no Pjetrelčīnas.

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.