2015.gada 22.septembris, pl.08.15

CĪNĪTĀJU KARASPĒKS, ESIET GATAVI UN SAGATAVOTI, JO LIELĀ KAUJA PAR JŪSU BRĪVĪBU TŪLĪT, TŪLĪT SĀKSIES!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa un Debesu karapulku aicinājums Dieva tautai
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam un miers labas gribas cilvēkiem.
Brāļi, Armagedona dienas ir tuvu, bet vispirms jums ir jāiet cauri mūžībai. Bēdas remdenajām sirdīm (svārstīgajiem), jo, ja viņi tā turpinās savā neizlēmībā, nepārprotami tiks zaudēti! Visi vilki avju ādās tiks atmaskoti, lai Mana Tēva ganāmpulks arī turpmāk netiktu maldināts; viss gatavs, lai uzsāktu atzarošanu, nezāles tiks atdalītas no kviešiem; Tās tiks izgrieztas, izžāvētas un iemestas ugunī.
Atzarošana sāksies ar Brīdinājumu, jums ejot cauri mūžībai, tiks parādīta Patiesība, un visu to pieres, kuri ir Mana Tēva ganāmpulkā, tiks apzīmogotas ar Jēra zīmi. Pēc atgriešanās šajā pasaulē jūs varēsiet zināt, kurš ir Dieva, un kurš pretinieka ganāmpulkā. Kad jūs iesiet cauri mūžībai, jūs zināsiet, ka pastāv viens Patiesais Dievs, Viens un Trīsvienīgs; jūs saņemsiet norādījumus par garīgo kauju, un katram no jums – mana Tēva bērniem, atgriežoties šajā pasaulē, ir jāizpilda tā misija, kas jums tiks dota.
Jūs būsiet nostiprināti ticībā un pārklāti ar Dieva žēlastībām, tā, ka jūs spēsiet bezbailīgi stāties pretī ienaidnieka armijai. Nesaņemot šīs žēlastības, jūs būtu viegls laupījums ļaunajam un viņa ļaunajām ordām. Tā jūs būsiet gatavi lielajai garīgajai kaujai; jūs tiksiet pārveidoti garīgos kareivjos, un jūs visi redzēsiet mūs, un jūs redzēsiet arī ļaunā spēkus. Ar Dieva Žēlastību un ar mūsu palīdzību, jūs izdzīsiet no zemes virsas sātanu un viņa dēmonus.
Brāļi, pēc Brīdinājuma un Brīnuma, Triumfējošie Godības karapulki un Šķīstītavas karapulki pievienosies cīnītāju karaspēkam šeit uz zemes. Saskaņā ar Dievmātes un Karalienes rīkojumu, mēs būsim Lielais Dieva karaspēks, kurš izdzīs no šīs pasaules ļaunumu un bruģēs Dieva Jēra Triumfālās Atgriešanās ceļu.
Sagatavojiet sevi kā Dieva tauta, jo šis lielais notikums, kas pārvērtīs jūsu dzīvi, ir jums blakus. Cīnītāju karaspēks, esiet gatavi un sagatavoti, jo lielā kauja par jūsu brīvību tūlīt, tūlīt sāksies! Pārliecinieties, ka jūsu bruņas ir labi ieeļļotas ar lūgšanu; apjoziet Patiesības jostu; aplieciet taisnīguma bruņas; vienmēr nēsājiet līdzi ticības vairogu, tā, lai spētu atvairīt ļaunā dedzinošās bultas. Lai pestīšana ir jūsu ķivere un Dieva Vārds ir jūsu zobens. Neaizmirstiet jūsu kājas apaut ar miera sandalēm, kad dodaties sludināt Evaņģēliju. Lai Visvarenā miers ir ar jums vienmēr.
Jūsu brālis un kalps, Erceņģelis Miķelis un Erceņģeli, un Debesu karapulku eņģeļi.

Slava Dievam, aleluja, aleluja, aleluja.

Dariet zināmu mūsu vēstījumu visai cilvēcei.