2015.gada 23.marts, pl.15.15

BĒRNIŅI, ESIET GATAVI, JO MANA PRETINIEKA PĒDĒJĀ VALDĪŠANA GATAVOJAS SĀKTIES!

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers ir ar jums un mana svētība un Mātes aizsardzība vienmēr būs kopā ar jums.
Bērniņi, ar katru dienu garīgā cīņa kļūs arvien spēcīgāka, bet nebaidieties; Es esmu ar jums un pārklāju jūs ar manu Apmetni, tā, ka jūs paliktu vienoti ar Dievu, un ļaunā spēki nespētu jums nodarīt kaitējumu. Lūdzieties intensīvāk, gavējiet un nožēlojiet grēkus, lai ļaunā spēkiem nebūtu iespēju tālāk izplatīties, un tā ļaunuma taustekļi tiktu izgriezti; ļaunums ir pārņēmis šīs cilvēces sirdi, un mūsdienu cilvēks ir atsvešinājies no Dieva un nepazīst žēlsirdību; lepnība lielu daļu šīs cilvēces novedīs mūžīgā pazudināšanā.
Lielas žēlastības tiek pazaudētas dēļ ticības trūkuma un pakļaušanās nospiedošajam vairākumam; jūs dzīvojat vienīgi dienu no dienas, neņemot vērā sekas, ko grēks nes jūsu dvēselei. Bērniņi, esiet gatavi, jo mana pretinieka pēdējā valdīšana gatavojas sākties. Tuvojas zvēra zīmes laiks; ļaunā sūtņi šeit uz zemes, masonērijā (brīvmūrniecībā), grib dot startu Jaunajai Pasaules Kārtībai, kas būs sākums Dieva tautas paverdzināšanai. Miljoniem zemādas ierīču – kuras jūs dēvējat par mikročipiem – ir gatavas, lai tās tiktu implantētas visos šajos tumsas bērnos ar viņu pilnīgu piekrišanu, un tas ir iemesls pateikt nē Dievam viņu dzīvēs.
Bērniņi, man ir ļoti skumji, apzinoties, ka daudzas dvēseles pieņems zīmi dēļ zināšanu trūkuma, un, to darot, tiks zaudētas.
Jums, mani bērni, ir jālūdzas par šo vajadzību – lai Dievs dod, ka netiek zaudēts tik daudz dvēseļu. Daudzi pieņems zīmi, baidoties zaudēt darbu, un daudzi to darīs zināšanu trūkuma dēļ. Daudzas no šīm dvēselēm apgalvo, ka mīl Dievu, bet, domājams, ka vienīgi kā lūpas un ausis, jo pieņems manu pretinieku tā, it kā viņi būtu tā īpašums.
Zvēra zīme nāk, piesargieties, mani bērni, no iekrišanas lamatās; atcerieties labi, ka pieņemot zīmi, jūs zaudēsiet dvēseli! Sargieties no vakcinācijas kampaņas visā pasaulē, jo daudzas no šīm vakcīnām būs ar ierīci, lai jums, izdarot injekciju, tiktu ievadīts mikročips. Daudzas multinacionālās (starptautiskās) kompānijas, kas kalpo manam pretiniekam, sāks iezīmēt savu darbiniekus ar mikročipu, un ikviens, kurš atteiksies no tā, zaudēs savu darbu. Tie jūsu valstu vadītāji, kas kalpo manam pretiniekam, ieviesīs obligātu mikročipu izmantošanu, viņi apgalvos, ka tādējādi tiks nodrošināti labāki un iespējami plašāki medicīniskie pakalpojumi. Arī pasaules bankas (starptautiskās bankas) pēc ekonomikas sabrukuma ieviesīs mikročipu izmantošanu visos banku pakalpojumos, un, kuram nebūs implantēts mikročips, nedrīkstēs veikt nevienu finanšu darījumu.
Jaunās Pasaules Kārtības laikā mikročipa izmantošana būs obligāta, lai piekļūtu visiem pakalpojumiem, ko sniedz valsts dažādās pasaules valstīs. Es jums, mani bērni, tagad paziņoju, kas stāv priekšā, lai jūs sagatavotos tagad, un nekas jūs nepārsteigtu. Pasaules ekonomikas sabrukums jau ir tuvu. Bēdas tiem, kuri savu ticību un paļāvību salikuši naudas dievā, jo drīz tie kritīs kopā ar viņu dievu un vairs nepiecelsies!
Ļaunā emisāri (pārstāvji) visu plāno tā, lai paātrinātu Antikrista parādīšanos un varu, un tādējādi – Dieva bērnu aktīvu (īpašumu) konfiskāciju. Atcerieties, bērniņi, ka Debesis jums ir devušas dažus spēcīgus ieročus: lūgšanu, gavēni un gandarīšanu; izveidojiet pasaulē no tiem tīklu, un jūs sagrausiet mana pretinieka un viņa ļaunuma spēku (ordu) plānus. Lūdzieties, lai šis notikums nenotiktu ātrāk, kā Debesis to sagaida; jūsu nemitīgās lūgšanas (lūgšanu tīkls) noteiks mana pretinieka plānu panākumus vai neveiksmes. Ja jūs lūdzaties, gavējiet un gandariet par grēkiem, mans Tēvs aizturēs šo notikumu, lai jūs labāk sevi sagatavotu; pretējā gadījumā mans pretinieks īstenos viņa valdīšanu un iznīcināšanu pirms Debesu noteiktā termiņa.
Tuvu ir notikumi, kas saistīti ar ekonomikas sabrukumu visā pasaulē, karu un šķelšanos mana Dēla Baznīcā. Es aicinu Mariānisko cīnītāju karapulku, lai jūs būtu savstarpēji saistīti lūgšanā visā pasaulē, un šos notikumus, kas nāk, lai mans Tēvs aptur uz īsu brīdi, kamēr jūs sagatavotos. Viss, kas rakstīts, tiks izpildīts atbilstoši Rakstiem, un ceļa atpakaļ nav un nebūs; taču lūgšanu spēks patiešām tos var apturēt uz neilgu laiku, lai jūs sagatavotos un varētu Dieva žēlastībā pārvarēt šos pārbaudījumus. Drosmi, bērniņi, jūs varat rēķināties ar mani, un, tāpēc, ka es esmu jūsu Māte, Es nekad nepaguršu aizlūdzot (aizbildinot) par jums!

Es, jūsu mīļā Māte, Marija Svētdarītāja

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.