2015.gada 24.augusts, pl.08.20

AMERIKAI NĀK LIELI PĀRBAUDĪJUMI! TUR DZĪVOJOŠĀ TAUTA, PULCĒJIETIES LŪGŠANĀ DIEVAM!

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums lielajai amerikāņu tautai
Bērniņi, Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavadīs.
Lielā amerikāņu dzimtene (zeme) būs ietērpta sērās, viņi ir atteikušies atgriezties pie Dieva un turpina ignorēt aicinājumus no debesīm, aicinājumu uz atgriešanos. No izplatījuma (kosmosa) tuvojas liela uguns bumba, kas sodīs šīs tautas grēku un ļaunprātību. No zemes dzīlēm modīsies liels dzeltenais pūķis un šai lielajai nācijai atnesīs arī postījumus un sēras. Kādas skumjas es jūtu par šiem maniem Amerikas zemes bērniem! Tās piekrastes pilsētas cietīs, un nāve nāks pēkšņi. Visas šīs tautas spēks un tehnoloģija nespēs apturēt Dieva Taisnīgās Dusmas.
Amerikai nāk lieli pārbaudījumi. Tur dzīvojošā tauta, pulcējieties lūgšanā Dievam. Citu nacionalitāšu bērniņi, dodieties atpakaļ uz savu zemi, jo bazūnes vēstīs par šīs amerikāņu zemes attīrīšanu. Kā cilvēces Māte, es vēršos ar steidzamu aicinājumu pie tās prezidenta, gubernatoriem un tās likumdevējiem, lai tie nekavējoties atceļ likumus, kas apdraud dzīvību un kristīgo morāli.
Bērniņi, Dieva Taisnīgums ir taisns un nepielūdzams, tas atrodas pavisam tuvu, lai sodītu jūsu tautu; neesiet dumji, neticiet „dieviem”; cieniet dzīvību kā Dieva dāvanu, un neizaiciniet (neapstrīdiet) manu Kungu.
Aborta grēks, masonērija (brīvmūrniecība), sociālā netaisnība, pamatinstinkti un visi likumi, kas apstiprina attiecības starp viena dzimuma partneriem, ir apvainojums Dieva Žēlastībai un Mīlestībai, un jūsu valsts negods. Ak, beigu laiku Bābele, ja jūs patiesi, no visas sirds nevērsīsieties pie Dieva, es jums apliecinu, ka jūs izzudīsiet no Zemes vaiga! Mans Tēvs vairs nestāvēs malā un to nepacietīs, Viņš jau ir pasludinājis Savu spriedumu jūsu valstij! Apdomājieties, ak, Ērgļa nācija; neturpiniet lauzt mana Tēva Baušļus, tā, lai jums nevajadzētu iepazīt Viņa Svētās un Taisnīgās Dusmas!
Es vēršos pie mana kaujinieku (cīnītāju) karaspēka šeit – uz zemes – ar steidzamu aicinājumu, lai viņi iespējami drīz nosaka lūgšanas, gavēņa un grēku nožēlas dienu par lielo amerikāņu zemi (dzimteni); mēs lūgsimies arī par tās prezidentu un gubernatoriem, un likumdevējiem, lai tie atceļ likumus, kas ir pret dabu, un, lai pārtrauc nevainīgo asins izliešanu. Tā esmu es, jūsu Māte, kura jums to lūdz; pieņemiet manu aicinājumu par apžēlošanas lūgšanu lielās Amerikas valsts iedzīvotājiem, jo pār jums gatavojas atraisīties virkne kosmisko un dabas notikumu, kas šai valstij nesīs postu un nāvi. Es pazemīgi lūdzu jūsu prezidentu apturēt nākamo karu, kas gatavojas izlauzties, jo tas būs posts jūsu tautai. Tam pievienosies Goga un Magoga armijas, kā rakstīts, un galu galā iznīcinās jūsu nāciju. Tur nepaliks ne akmens uz akmens.
Sadzirdiet manu aicinājumu, Amerikas bērniņi; manus vārdus apstiprina mani instrumenti, kas dzīvo jūsu valstī, neapšaubiet manu vēstījumu. Sekojiet Ninives iedzīvotāju piemēram, kuri pēc Jonas sprediķa nožēloja grēkus; dariet jūs arī to pašu, un es jums apliecinu, ka mans Tēvs, kurš ir lēnprātīgs un bagāts Žēlsirdībā, atturētos pēc jūsu atgriešanās sūtīt Savu sodu
Lai Dieva miers ir ar jums, manas lielās amerikāņu tautas bērniņi.

Jūsu Māte jūs mīl, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.