2015.gada 24.februāris, pl.08.10

AK, PASAULĪGĀS SIEVIETES, DEBESIS NEAPSTIPRINA TO, KO JŪS DARĀT AR SAVU ĶERMENI; KATRA IMPLANTA IEVIETOŠANAS VAI PĀRVEIDOŠANAS (TRANSFORMĀCIJAS) OPERĀCIJA MANA TĒVA DARBĀ IR IEDOMĪBA, TĀ TIKS SODĪTA MŪŽĪBĀ!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums cilvēcei.
Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja, Aleluja, Aleluja, lai Visuvarenā miers ir ar jums visiem labas gribas cilvēkiem.
Mirstīgie, tuvojas jūsu tikšanās laiks ar Tēvu; sagatavojiet sevi garīgi ar labi veiktu atzīšanos, gavēni un gandarīšanu; nemitīgi lūdzieties, tā, ka tad, kad jūs stāvēsiet Dieva tiesas priekšā, jūs būtu nevainojami, un jūsu dvēsele neciestu no jebkāda veida ciešanām (mokām). Atgriezieties pie Dieva dvēseles, kas staigājat tumsā, atgriezieties pie Dieva pasaulīgās dvēseles; izlemiet jūs, remdenās dvēseles, jo mana Tēva zvans klauvē pie durvīm. Cīnītāju karaspēks, esiet modri, jo jūs atrodaties garīgās kaujas dienās!
Attīriet savu prātu ar lūgšanu, un apzīmogojiet ar Dieva Jēra Asinīm, lai ļaunā bultas nevar jums nodarīt kaitējumu; atcerieties, ka jūsu dvēsele ir uzbrukumu centrā, un tajā ir iekļauts arī prāts; tādēļ nemitīgi lūdzieties, lai jūs varat pārvarēt miesas kārdinājumus, kas arvien pastiprināsies. Pār daudziem dominēs miesas grēki, un viņi zaudēs savu dvēseli.
Velns zina cilvēka vājumu, un zina, cik vāji esat miesā; tāpēc jums vajadzētu sevi pazemināt (mērdēt) lūgšanā, gavēnī un grēku nožēlā (gandarīšanā), lai jūs varētu tikt stiprināti un varat pārvarēt kārdinājumus šajā jomā, kas būs spēcīgākais no pārbaudījumiem. Vīri, saglabājiet uzticību, vīrieši un sievietes, saglabājiet šķīstību; dzīvojiet visi kā gaismas bērni, lai jūs varat izgaismot tumsu, kas tuvojas.
Ak, pasaulīgās sievietes, Debesis neapstiprina to, ko jūs darāt ar savu ķermeni; katra implanta ievietošanas vai pārveidošanas (transformācijas) operācija mana Tēvu Darbā ir iedomība, tā tiks sodīta mūžībā! Jūsu ķermenis ir Gara templis un brīnišķīgs mana Tēva Darbs, un jūs, mirstīgie, nedrīkstat rīkoties ar to, lai apmierinātu savu iedomību. Bēdas tiem, kas dēļ iedomības maina ķermeni, ko Dievs jums ir devis; es apliecinu jums, ka, ja jūs nelabosieties un nelūgsiet piedošanu Visuvarenajam, jūs jau būsiet nodrošinājuši sev mūžībā atalgojumu, un spriedums būs: Mūžīgo nāvi! Jūsu iedomība būs jūsu nosodījums.
Šodien daudzas valstis zaudētas (pazudinātas) ar grēku un ļaunumu; mans Tēvs, tāpat kā Sodomā un Gomorā, tās apmeklēs un dos tām taisnīgos, pirms sūtīs no debesīm uguni, kas izdeldēs viņus no zemes virsas uz visiem laikiem. Sagatavojieties jūs, mirstīgie, jo Dieva Dusmu diena pār tautām ir tuvu! Skeptiskie (neticīgie), mostieties, un nemēģiniet pārbaudīt Visaugstāko, jo lielā un briesmīgā diena nāk, un jūs gatavojaties tikt pazudināti dēļ savas neticības!
Zīmes jums tiek dotas debesīs un virs zemes, un jūs vēl joprojām lūdzat zīmi, lai noticētu; es jums saku, ka nebūs, un, turpinot turēties savā neticībā, jūs gatavojaties tikt zaudēti, jūs būsiet tie salmi, kas degs mūžīgajā ugunī.
Sodomīti, pārtrauciet grēkot un pārkāpt Dieva Likumus, tā diena, kad jūs šķērsosiet mūžību, ir tuvu, un, ja jūs nemainīsieties un no sirds nenožēlosiet, jūs uz visiem laikiem būsiet zaudēti.
Daudzi vairs neatgriezīsies šajā pasaulē, jo viņu tumsa nespēs izturēt Dieva Gaismu un, nespējot nožēlot grēkus, tie ies tieši uz elli. Atgriezieties, ak, mirstīgie, pievērsiet savas acis Dievam, jo tā diena, kad jūs šķērsosiet mūžību, klauvē pie durvīm.

Jūsu brālis un padomdevējs. Erceņģelis Miķelis. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam.