2015.gada 25.janvāris, pl.08.50

LŪDZIETIES, MANI BĒRNI, PAR ATBRĪVOŠANU UN SAVA CILTSKOKA DZIEDINĀŠANU!

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem.
Bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums visiem,
Varbūt vēlējāties sameklēt: Hijos, que la paz de Dios esté con todos vosotros
un mana, Mātes aizsardzība ir kopā ar jums uz visiem laikiem.
Lūdzieties, mani bērni, par atbrīvošanu un sava ciltskoka dziedināšanu.
Lūdziet jūsu Tēvu atpestīt jūs no jūsu senču apgrūtinājumiem, lai tie neturpinātu ietekmēt jūsu pašreizējo dzīvi. Lūdzieties, gavējiet un gandariet, lūdzieties Rožukroni uz mana Dēla Brūcēm, ieliekot tajās sava tēva un mātes ciltskokus.
Piedāvājiet 33 Svētās Mises par godu mana Dēla dzīves gadiem šajā pasaulē, ar lūgumu Debesu Tēvam izdziedināt un atbrīvot jūsu ģimenes ciltskoku. Neaizmirstiet, ka Svētā Mise jāpiedāvā bez pārtraukuma (33 Mises pēc kārtas, neizlaižot kādu); Pacelšanas brīdī jums jāatdod Tēvam – caur Viņa mīļotā Dēla Ciešanu, Nāves un Augšāmcelšanās nopelniem – jūsu tēva un mātes ciltskoku paaudzes, lai tās tiktu izdziedinātas ar mana mīļotā Dēla Asiņu spēku.
Bērniņi, lūdziet Viņu, manu Dēlu, lai ar Viņa Asiņu spēku atbrīvo jūsu tēva un mātes ciltskoku paaudzes no visiem nolādējumiem (lāstiem): skaudības, aizvainojuma, noraidījuma, naida, garīgā aukstuma, senču lāstiem, seksuālo neķītrību (izvirtību), laulības pārkāpšanu, netiklību, abortiem, homoseksuālas uzvedības, materiāla un garīga sabrukuma un okultisma visās tā formās. Šie lāsti ir saistīti ar visām paaudzēm, un ir iemesls tik daudzām materiāliem un garīgiem sabrukumiem (pazudināšanām) jūsu paaudzē.
Tāpat ielieciet visas slimības, no kurām ir cietušas jūsu tēva un mātes ciltskoku paaudzes, lai visi šo slimību lāsti tiek atcelti un jūsu dzimtas ciltskoks ir tīrs, un visas nezāles tajā ir nocirstas (atzarotas). Es saku saviem bērniem, ka visu paaudžu sabrukuma un posta avots radies starpdzimtu sfērā. Atcerieties, ka Dievs nevēlas, lai jūs ciestu.
Viņš radīja jūs brīvus, jūs bijāt svētīti un bagāti (plaukstoši), jo visi Viņa darbi ir labi. Tas ir grēks un atsvešināšanās no Dieva, kas jūsu ciltskoku paaudzēs ienesa postu, un šādā veidā ienāca lāsti, kas nodoti no paaudzes paaudzē, un dēļ kuriem cilvēks netika atbrīvots caur lūgšanu.
Lūdziet Dieva Svētajam Garam izšķiršanas spēju, lai jums atklāj (parāda), kāds garīgais posts bija jūsu ciltskoka paaudzēs, un tādējādi jūs caur lūgšanām un Svētajām Misēm atbrīvotu savu ciltskoku.
Bērniņi, ja starp jūsu senčiem bija tādi, kas praktizēja okultismu, maģiju, burvību (buršanu), spiritismu vai jebkāda cita veida okultismu, visas paaudzes ir inficētas un pārklātas ar okultisma lāstu. Ja tur bija senču lāsti no jūsu vecvecākiem, vec-vec-vecākiem vai vec-vec- vec… vecākiem pār jebkuru no pēcnācējiem, visas šīs lietas nes pazudināšanu (postu, sabrukumu), un no tā ir jāatbrīvojas, lai tas nesekotu no paaudzes paaudzē.
Es dāvinu, bērniņi, šo spēcīgo lūgšanu, lai jūs salauztu katru lāstu; dariet to ar ticību, lūdziet manu svēto aizbildniecību un apzīmogojiet ar mana Dēla Asiņu zīmogu jūsu ģimenes, ciltskoka paaudzes, un jūs redzēsiet, ka notiek jūsu izdziedināšana un atbrīvošana no šīm ķēdēm, ar kurām tika turētas sasaistītas paaudžu paaudzes.
LŪGŠANA, LAI SALAUZTU LĀSTUS
Es stāvu Svētās Trīsvienības (Tēva, Dēla un Svētā Gara) klātbūtnē un, ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Asiņu spēku, es salaužu, sagrauju, saminu, iznīcinu kā spēkā neesošus visus lāstus, un es atceļu (anulēju) manas fiziskās, psihiskās, bioloģiskās un garīgās būtnes katru lāstu, kas uzlikts caur okultismu vai burvībām (spiritismu) uz mani, pār manu ģimeni un ciltsrakstiem (dzimtu), ikvienu radinieku vai senci.
Ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Dārgo Asiņu spēku un caur Vissvētākās Jaunavas Marijas, Erceņģeļu: Svētā Miķeļa, Svētā Gabriēla un Svētā Rafaēla aizbildniecību, es salaužu visus lāstus un padaru tos spēkā neesošus, neatkarīgi no to dabas (veida), mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.
(Lūgšanu atkārto 3x).

Jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus manas Sirds bērniņiem.