2015.gada 26.aprīlis, pl.14.20

MARIANISKAIS BANNERIS (KAROGS) IR SPĒCĪGAS AIZSARGBRUŅAS ŠĪM LAIKU BEIGĀM!

karogs

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, lai Dieva miers paliek jūsos un mana, Mātes, aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērni, izvietojiet Mūsu Abu (Divu) Siržu Karogu savās mājās un valkājiet to kopā ar Manu Rožukroni uz kakla, tā būs uzvaras pār ļaunā spēkiem emblēma. Manam Marianiskajam karogam ir jābūt gatavam, Mani bērniņi, tas ir laiku beigu uzvaras karogs; visas mājas, kurās atradīsies šis karogs, tiks aizsargātas, un nekāds ļaunā spēks nespēs tām nodarīt kaitējumu. Mans Marianiskais banneris (karogs) ir spēcīgas aizsargbruņas šīm laiku beigām.
Es gribu, Mani bērni, lai Marianiskais banneris ir Dieva tautas karogs; paceliet to, pirms katrs no jums ieejat lūgšanā, jo tas ir vairogs pret ļaunā spēkiem. Visas mājas un visus tos, kuri kopā ar manu, Marijas Rožukroni, nēsā (valkā) šo banneri, aizsargās Debesu spēku karapulki, un viņu nāves stundā es viņiem palīdzēšu, un viņi netiks pazudināti. Es uzticu to (Marianisko banneri) svētīt vienam no maniem mīļajiem (favorītiem), tādējādi jūs būsiet aizsargāti dienu un nakti, un mans pretinieks nespēs jums pieskarties vai nodarīt jums kaitējumu; mans Marianiskais banneris sniegs jums aizsardzību visu laiku, it īpaši nakts atpūtas (miega) stundās. Manu Marianisko banneri kopā ar Krucifiksu (Krustu) var piestiprināt arī pie jūsu mājas ieejas ārdurvīm; Es sniegšu jums aizsardzību, un tā būs zīme (signāls), un pase, lai, kad jūsu pilsētai garām iet Dievišķā Taisnīguma Eņģelis, viņš ietu jūsu mājām ar līkumu un nepieskartos jūsu mājām un jūsu ģimenēm ar Taisno Zobenu.
Sagatavojieties, mana karapulka kaujinieki, paceliet manu Marianisko banneri visās savās garīgajās kaujās, un es katru dienu došu jums uzvaru. Nebaidieties, mani bērni, šī Māte jūs nepametīs; atbilstiet maniem norādījumiem, saņemtiem caur beigu laiku instrumentiem; nenoraidiet vēstījumus, jo tie – Balss no Debesīm – vada jūs šajos tumsas laikos un garīgā cīņā.

Es, jūsu mīlošā Māte, Marija Svētdarītāja

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.