2015.gada 26.jūnijs, pl.08.13

CĪNĪTĀJU KARASPĒKS, IENAIDNIEKU CIETOKŠŅUS SAGRAUJ VIENĪGI NEMITĪGA LŪGŠANA (LŪGŠANU ĶĒDE)!

Svētā Erceņģeļa Miķeļa steidzams aicinājums cīnītāju karaspēkam
Gods Dievam Debesīs un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.
Lai ir slavēts Visuvarenais, jo Viņa žēlsirdība ir mūžīga. Aleluja, aleluja, aleluja.
Mana Tēva sēkla, mēs cīnāmies spēcīgā garīgā kaujā jūsu pasaulē; ļaunā spēki dēļ grēka ir pārņēmuši varu pār šo nepateicīgo cilvēci, kura atsakās pieņemt Dievu un izpildīt Viņa Baušļus. Daudzās valstīs ļaunā spēki ir izveidojuši stiprus cietokšņus.
Veselas tautas šodien kalpo tumsas princim, un daudzas ir tikušas veltītas viņam. Mans Tēvs mums ir devis Dievišķo Gribu glābt no ļaunā spēkiem tās valstis, kas netika veltītas, taču, kuras caur viņu iedzīvotāju grēkiem un ļaunumu ir ļāvušas dēmoniem tās pārņemt ar ļaunā spēkiem. Šīs pasaules princim veltītās tautas Mans Tēvs izdzēsīs (izdeldēs) no zemes virsas, un tās vairs neatcerēsies.
Dieva ļaudis, lūdzieties par savām tautām; tad veiciet manu Eksorcismu, ko mans Tēvs nodiktēja Savam kalpam Leonam XIII, un, kas tiek stādīts priekšā man un Erceņģeļiem, un Debesu karapulku Eņģeļiem, cīnoties kopā ar jums un atbrīvojot no tumsas varas jūsu valstis (tautas), no kurām daudzas šodien ir tai pakļautas, atcerieties, ka jūs, Dieva tauta, esat daļa no cīnītāju karaspēka. Tāpēc es, Miķelis, Debesu karapulku Princis, es aicinu jūs pievienoties lūgšanā Manam Visaugstajam Tēvam, tā, lai kopā un ar Dieva svētību izdzītu sātanu un viņa dēmonus, kas klīst šajā pasaulē, meklējot kā iznīcināt dvēseles.
Cīnītāju karaspēks, neesiet pasīvi dalībnieki; atcerieties, ka jūs jau atrodaties garīgās kaujas dienās; lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem. Sasaistiet un iekaliet važās ļaunā spēkus un pavēliet Jēzus vārdā, lai viņi atstājas (atkāpjas) no jums un jūsu tautām (valstīm). Pirms veiciet manu Eksorcismu (nepārtrauktā, ķēdes lūgšanā) nodomā par savām tautām (valstīm), pilsētām un vietām, lūdziet manam Tēvam ar „Tēvs mūsu…” lūgšanu atļauju mums palīdzēt jums un nākt jūs atbalstīt.
Jūsu atbrīvošanas laiks jau ir sācies, mostieties cīnītāju karaspēks! Veidojiet lūgšanu fortus (aizsardzības līnijas); ietērpieties garīgās bruņās (aizsargbruņās) un bez bailēm aizraidiet ļaunā spēkus, un es jums apliecinu, ka sātans un viņa dēmoni pārbīlī bēgs. Jūs esat Dieva bērni un labi zināt, ka Debesis jums palīdz jūsu garīgajās cīņās un neatstāj jūs vienus, ja jūs paļaujieties un rēķinieties ar viņu palīdzību.
Cīnītāju karaspēks, vienīgi nemitīga lūgšana (ķēdes lūgšana) sagrauj ienaidnieka cietokšņus! Pievienojieties mums mūsu Dievmātes un Karalienes Svētā Rožukroņa nemitīgā (ķēdes) lūgšanā, un viņa, mūsu Vadonis, palīdzēs jums ikdienas garīgās kaujās. Rožukroņa Sāpīgie noslēpumi kopā ar mūsu Kunga Jēzus Kristus Dārgo Asiņu Rožukroni ir spēcīgas bruņas, lai sagrautu ļaunā garīgos cietokšņus. Veidojiet tās (bruņas) savā valstī un veidojiet tās visā pasaulē, lai jūs varētu redzēt, kā pa zemi aizveļas (aizripo) ļaunā armija.
Cīnītāju karaspēks, neatslābstiet lūgšanā; parādiet garīgo spēku, jo jūs zināt, ka uzvara ir Dieva tautas pusē. Aiciniet mani, kad es jums esmu nepieciešams, un es, jūsu Princis, nākšu ar mana Tēva karapulkiem, lai dotu jums visu iespējamo palīdzību, kas jums varētu būt vajadzīga. Jūs zināt kā mani saukt ar manu kaujas saucienu: Kurš ir kā Dievs? Neviens nav kā Dievs! (3 reizes). Veltījiet sevi Jēzus un Marijas abu Sirdīm un veltījiet sevi man un Debesu Hostām (Karapulkiem), tā, lai jūs varētu būt patiesi garīgie kareivji. Lai Visuvarenā miers ir ar jums.
Jūsu kalpotāji un brāļi. Erceņģelis Miķelis un Erceģeļi, un Debesu karapulku eņģeļi.

Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam.

Dariet zināmus manus vēstījumus labas gribas cilvēkiem.