2015.gada 26.maijs, pl.08.15

APLIECIET SEV GARĪGĀS BRUŅAS UN LŪDZIETIES (SKAITIET) MANU SVĒTO ROŽUKRONI, UN ES APSOLU, KA NEKĀDI ĻAUNĀ SPĒKI JUMS NENODARĪS KAITĒJUMU!

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes mīlestība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, kārdinājumi un miesas grēki daudzus pazudina; radības, Es saku jums, ja jūs nepaļausieties uz Debesīm, jūs būsiet viegls upuris manam pretiniekam. Sargieties, mana Dēla ganāmpulks, no iekrišanas šajos slazdos; nāciet pie manis, kad jums rodas kārdinājums, un sakiet: Esi sveicināta, Bezvainīgā (bez vainas Ieņemtā), nāc man palīgā; un es, jūsu Māte, uz jūsu aicinājumu ieradīšos nekavējoties, un Es neļaušu manam pretiniekam piespiest jūs nokrist.
Ikreiz, kad rodas kārdinājums, vērsieties uz Debesīm pēc aizsardzības, jo pretējā gadījumā mans pretinieks pārņems savā varā jūsu prātu un domas, lai jūs pazudinātu. Atjaunojiet veltīšanos manai Bezvainīgajai Sirdij, tā, lai jūs esat garīgi labi nostiprinājušies, un tādējādi jūs spētu katru dienu no garīgās kaujas iziet ar uzvaru. Atcerieties, bērniņi, vislielākās cīņas notiks jūsu prātā; tas ir iemesls, kāpēc es jums lūdzu, lai jūs atrodaties nemitīgā lūgšanā un būtu piesardzīgi (modri), jo jums un visai pasaulei gatavojas uzbrukt mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki ar miesu (miesā).
Nu jūs zināt, mani bērni, ka ceļš, pa kuru var nokļūt Jaunajā Radīšanā (Izveidē), ir šaurs, akmeņains, pilns ērkšķiem un slazdiem. Vienīgi lūgšana un ticība Dievam ļaus jums virzīties uz priekšu. Bērniņi, ja jūs iekrītat kārdinājumā, jums nekavējoties jāiet pie viena no maniem mīļajiem (priesteriem), lai jūs būtu spējīgi atkal piecelties; lūdzieties, gavējiet, gandariet par grēkiem, jo nāk dienas, kad mans Dēls vairs nebūs Svētnīcās (Svētajos Tabernākulos). Kad pienāks šīs Lielās Negantības dienas, nāciet pie manis, jo es būšu Tabernākuls, kurā šajās dienās būs klātesošs mans Dēls.
Bērniņi, mans Svētais Rožukronis pasargās jūs no krišanas grēkā Lielās Nelaimes dienās. Skaitiet to gan dienā, gan naktī, tā, lai esat aizsargāti un jūsu staigāšana būtu droša; ja jūs veltīsieties mana Rožukroņa lūgšanai (skaitīšanai), es nepieļaušu, ka jūs un jūsu ģimenes tiktu zaudētas. Aplieciet jūsu garīgās bruņas (aizsargbruņas) un skaitiet manu Svēto Rožukroni, un es apsolu, ka neviens ļaunā spēks nespēs jums kaitēt.
Bērniņi, jūs dzīvojat saspringtā klusumā; nekļūstiet izklaidīgi lūgšanā, nezaudējiet modrību, domājot, ka nekas nenotiks; atcerieties, ka tam, kas rakstīts, vairs nav atpakaļceļa, viss tiks izpildīts. Esiet gatavības stāvoklī, lūgšanā un nomodā, jo, kad tas būs vismazāk domājams, viss tiks atraisīts. Visi notikumi atraisīsies virknē – viens aiz otra, un, ja jūs neesat tam garīgi gatavi, jūs tiksiet pazaudēti, jo nāk Nelaimes (bēdas), kādas nekad agrāk uz Zemes nav pieredzētas.
Steidzieties ar labas dzīves atzīšanu (grēku nožēlu, atgriešanos), jo jūsu laiks ir uz izsīkšanas robežas; savu garīgo attīrīšanu neatstājiet uz pēdējo minūti; atcerieties, ka uz spēles ir likta jūsu gara dzīve. Pasteidzieties, jo Debesu bazūnes skan atkal, un tiek doti pēdējie vēstījumi; tie aicina cilvēci uz meditāciju (dziļām pārdomām klusumā) un lūgšanu.
Bērniņi, mans pretinieks drīz vien darīs sevi zināmu, un, kad tas notiks, Mana Tēva Radītais bēdāsies. Baznīcas būs slēgtas un ikdienas dievkalpojumi (Svētās Mises) pārtrauktas; sāksies Lielā Negantība, un lielākā daļa cilvēces tiks zaudēta, jo atteiksies atsaukties aicinājumiem no Debesīm.
Bērniņi, lūdzieties par visiem beigu laiku mocekļiem; tūkstošiem dvēseļu tiek spīdzinātas, nogalinātas un pazūd; tas ir ļaunuma sūtņu darbs, un tie sniedz pakalpojumus manam pretiniekam. Lūdzieties par Baznīcu Tuvajos Austrumos, kura asiņo, un visiem kristiešiem, kuri atdod savu dzīvi, stingri stāvot ticībā un par mana Dēla Mācību. Neesiet vienaldzīgi pret savu brāļu un māsu sāpēm; lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem, lai tiktu pārtraukta nevainīgo asins izliešana šajās valstīs. Pievienojieties mums lūgšanā ar Pāvestu, un lūdzieties par visiem mocekļiem, lai Taisnīgums un Dieva Žēlsirdība aptur ļaunā spēkus, un vairs netiktu turpināta nevainīgu asiņu izliešana. Pārplēsiet savas sirdis, jo tuvojas mana Dēla triumfālā atgriešanās.

Jūsu Māte, kura jūs mīl, Marija Mistiskā Roze

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.