2015.gada 26.oktobris, pl.14.00

MANI BĒRNI, MANI BAUŠĻI – SESTAIS UN DEVĪTAIS – TAGAD IR CILVĒCES LIELĀKĀS DAĻAS SALAUZTI UN SAMĪDĪTI!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei
Mani bērni, Mans miers lai ir ar jums.
Daudzās valstīs ir ticības izsīkums, Mani Nami ir slēgti vai tiek izmantoti, lai tajos svinētu cita veida kultus. Šodien daudzi no tiem jau kļuvuši par muzejiem, kurus apmeklē vienīgi tūristi. Mana Nama apgānīšana arvien pieaug, Mani Tabernākuli ir tukši un Manās sienās nepastāv nekādas cieņas. Man ir tik skumja sajūta, redzot šīs pēdējo laiku cilvēces lielākās daļas garīgo trauslumu!
Viņi cenšas apmierināt vienīgi savu egoismu, ierauti patērētāju sabiedrībā, kas vedina tos aizstāt Dievu ar miesas baudām un materiālām lietām. Tādējādi ir izpildīts Mans Vārds, kas saka, ka beigu dienās būs grūti laiki, jo cilvēki vairāk par Dievu mīlēs miesas baudas. (2 Timotejam 3. 4.,5).
Ak, pasaulīgās sievietes, Mans pretinieks jūs izmanto kā jūrascūciņas! Jūsu iekāre (kaisle) un amoralitāte ir daudzus pazudinājusi, tostarp, daudzus no Maniem izvēlētajiem. Jūsu nepiedienīgā mode, jūsu jutekliskums un zemie instinkti ir apvainojums Dieva Mīlestībai; jums jau vairs nav cieņa pret precētu vīrieti, nedz arī cieņa pret viņa ģimeni; jūs esat kļuvušas par grēka instrumentiem, kas atrodas Mana pretinieka rīcībā. Jūsu izlaidības dēļ tiek izpostītas daudzas ģimenes. Nevaldāmās ķēves, jūs bradājat Laulības Sakramentu, atdalot to, ko Es savienoju ar Manu Svētību! Es saku jums, pazušanas meitas: ja jūs nepārdomāsiet, nelabosieties un nelūgsiet piedošanu, Es apliecinu, ka mūžībā jūsu mājas būs Elles dzīles.
Mani bērni, tas Man sāp un Mani apbēdina – redzēt zaudējam Manus jauniešus, izkaisītus narkomānijā un prostitūcijā, un viņu vecākus, kuri nedara neko, lai labotu šo sāpīgo situāciju. Es jums saku, mēmie suņi, ka jūsu klusēšana būs jūsu nosodījums; Es iedevu ģimeni tāpēc, lai jūs izglītotu saskaņā ar morāliem un garīgiem pamatiem, bet šīs pasaules rūpes un raizes jūs virza prom no tā, kas ir vērtīgāks par naudu – jūsu ģimeni. Apdomājieties, vecāki, Es jums saku vēlreiz: ganāmpulkā, kuru Es jums nodevu aprūpē, esiet gani nevis alku pilni vilki.
Mani bērni, Mani Baušļi – sestais un devītais – tagad ir cilvēces lielākās daļas salauzti un samīdīti. Lielākajai daļai pāru dzimumattiecības (seksuālie kontakti) ir jau pirms laulībām, un nav neviena balss, kas celtos un pateiktu, ka tas ir grēks, kas aizvaino Dievu. Ļoti jauni jaunieši (puiši) dzīvo netikumīgi un prostitūtas ir jau no agrīna vecuma, un visskumjākais – redzēt, cik daudzi nāk nedēļas beigās uz Manu Svēto Upuri tā, it kā tas nebūtu grēks – necienīgi saņemt Manu Miesu un Manas Asinis. Kādas skumjas Es izjūtu Savā Sirdī, redzot, kādā morālā, sociālā un garīgā degradācijā šī cilvēce ir iestigusi!
Ir atdzīvinātas Manas sāpes un Manas ciešanas (Mana Golgāta) un Mana Galva ir sadurta ar seksuālās neķītrības grēka ērkšķiem. Manu Miesu (Ķermeni) katru dienu šausta šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces iekāre, laulības pārkāpšana, nešķīstība un sodomija. Un, kā ar daudzu Manu mīļoto nešķīstības grēkiem, kas ir kā zobeni, kas atkal pārdur Manu sānu; krusts, kas Man ir jānes šajos laikos, ir smagāks par to, kas Man bija uzkrauts ceļā uz Golgātu; tā svars plosa Manu Miesu, un sāpes, ko jūtu, kļuvušas intensīvākas, redzot, ka šī cilvēce atsakās sekot Man un turpina grēkot. Mans Tēvs, piedod šai cilvēcei, ka tā ir aizmirsusi mīlēt, un apžēlojies par to!
Vecāki, klausieties Manī, atveriet savas ausis un pievērsiet Man savu uzmanību. Jūsu bērni ir pazaudēti un jūsu mājās viss ir pašplūsmā! Pārņemiet kontroli pār jūsu mājām, vairāk uztraucieties par jūsu ģimenēm; ieklausieties savos bērnos un vadiet viņus, aizrādot viņiem ar mīlestību.
Veltiet savu laiku un nesēdiet pie galda rokas salikuši; sarunājieties ar saviem bērniem – un vairāk nekā tikai vecāki, remdējiet viņu ilgas pēc draugiem, esiet viņu draugi. Jūsu bērniem visvairāk nepieciešama ir mīlestība, cieņa, dialogs un savstarpējā izpratne, un visām jūsu ģimenēm un jums – tas, kas jums visiem visvairāk ir nepieciešams – atgriezties pie Dieva Mīlestības.
Es atstāju jums Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā
Dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.