2015.gada 27.septembris, pl.13.30

BRĀĻI UN MĀSAS, NENOGURSTOŠI LŪDZIETIES UN IZPLATIET SVĒTO ROŽUKRONI, JO TAS IR VISSPĒCĪGĀKAIS IEROCIS, KURU JUMS IR DEVUŠAS DEBESIS, LAI PĀRSPĒTU ĻAUNĀ SPĒKUS!

Tēva Pio no Pjetrelčīnas aicinājums Dieva bērniem
Miers un pilnība, brāļi un māsas.
Nebaidieties, brāļi un māsas, es esmu Frančesko Fordžione, jums labāk pazīstams kā Brālis Pio no Pjetrelčīnas. Mans Tēvs man ir devis žēlastību sazināties ar jums caur šo instrumentu; es vēlos kā brālis jūs mudināt un likt jums būt lietas kursā par notikumiem, kuriem jātiek atraisītiem uz cilvēci.
Ar Dieva žēlastību arī es būšu kopā ar jums laikā, kad jūs iesiet cauri tuksnesim. Es, pazemīgs Kunga kalps, kurš dzīvē cieta tik daudzus dvēseles ienaidnieka uzbrukumus un savā miesā nesu Kristus krustā sišanas ciešanas, es gribētu pavadīt jūs, Dieva tauta, tā, lai arī jūs ar pazemības un mīlestības spēku varētu pārvarēt lepnumu un naidu pret netaisnību. Tāpēc, ka šis ienaidnieks ir meties uz cilvēci konfiscēt visdārgāko dāvanu, ko Dievs jums ir devis – jūsu dvēseli.
Brāļi un māsas Kristū, rēķinieties ar manu pazemīgo palīdzību un garīgo konsultāciju; es gribu, lai Dievam tiktu pienestas daudzas dvēseles; uzticiet man to jūsu ģimenes locekļu dvēseles, kuri iestiguši grēkā, atkrišanā un atsvešināšanā no Dieva, un es aizlūgšu par tiem, lai viņi netiktu zaudēti. Kad es atrados šajā pasaulē, manas lielākās rūpes bija glābt dvēseles un veltīties tam visu iespējamo laiku; es gavēju, lūdzos, un es par tām nesu upurus, tā, ka Dieva žēlastībā viņas atgriezās pie Viņa. Šodien, mūžīgajā Godībā, kopā ar Dievmāti un mūsu Māti, un visām citām Svēto dvēselēm, es joprojām lūdzos un aizbildinu par tām, par viņu pestīšanu.
Brāļi un māsas, nenogurstoši lūdzieties un izplatiet Svēto Rožukroni, jo tas ir visspēcīgākais ierocis, kuru jums ir devušas Debesis, lai pārspētu ļaunā spēkus. Mūsu labais Dievs piešķir jums daudzas žēlastības caur mūsu Dievmātes un Karalienes Marijas aizbildināšanu (aizlūgšanu), caur Rožukroni. Svētais Rožukronis ir jūsu dvēseles vairogs un ieejas biļete mūžīgā Godībā. Miljoniem dvēseļu tiek glābtas no mūžīgās nāves, kad jūs ar ticību piedāvājat Svēto Rožukroni par grēcinieku pestīšanu. Ak, kāds prieks mirstīgajiem, kuri atstāj šo pasauli ar viņu dvēselēs iegravētu „Esi sveicināta, Marija,…” lūgšanu, jo mūsu mīļotā Māte ņems viņus aiz rokas un viņi netiks zaudēti pat tad, ja tie ir izdarījuši daudzus grēkus.
Esiet Svētā Rožukroņa mācekļi, veidojiet nelielu lūgšanu šūniņu (grupiņu) formas jūsu mājās un kopienās, jo tās būs garīgie cietokšņi, kuros tiks uzvarēts ienaidnieks. Lūdziet manu pazemīgo aizbildināšanu (aizlūgšanu), lai palīdzētu jums garīgajā cīņā. Es esmu jūsu rīcībā, rēķinieties ar mani. Es apmeklēju lūgšanu grupas, lai tām palīdzētu. Ieaiciniet mani, sakot:
Jēzus un Marija, caur jūsu mīļotā kalpa, Brāļa Pio no Pjetrelčīnas aizbildniecību, piešķiriet mums žēlastību glābt daudzas dvēseles Debesīm. Mēs pievienojamies lūgšanā jums un jūsu pazemīgajam kalpam ar Svētā Rožukroņa skaitīšanu, tā, lai caur viņa aizbildināšanu (aizlūgšanu) un Dieva žēlastību glābtu tās dvēseles, kurām šajā dienā draud liela varbūtība tikt nolādētām.
Gods un slava mūsu Dievam. Amen.

Jūsu pazemīgais kalps, Brālis Pio no Pjetrelčīnas

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.