2015.gada 3.jūnijs, pl.13.45

MANAS MĀTES SVĒTAIS ROŽUKRONIS – TAS BŪS TILTS SAZIŅAI AR MANI LIELĀS NELAIMES DIENĀS!

Sagrario Svētā Klementa draudzes baznīca – Medelina – Kolumbija
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņam uzticīgajiem ļaudīm.

Mīļie bērni, miers jums.
Kāds Man ir prieks, redzot jūs šajā pēcpusdienā sapulcējušos ap Manu Vissvētāko Sakramentu. Lūk, Es šeit esmu kā mīlestības ubags, cerot, ka katrs no jums sastādīs Man kompāniju. Daudzās no Manām Svētajām sienām Mani pārpilda vientulība; Mani mīļie, veiciet izpirkšanas aktus, jo tas Man sniegs atvieglojumu, mazinās sāpes, ko Es jūtu dēļ tik daudzu to vienaldzības, kuri apgalvo, ka mīl Mani, taču viņiem nav laika, lai nāktu pie Manis, redzētu Mani un runātu ar Mani; atcerieties, ka Es esmu jūsu Tēvs, Brālis, Draugs, Padomdevējs un vispirms – jūsu Dievs. Nepateicīgie bērni, jūs ilgu laiku nenākat uz Manu Namu, nāciet pie Manis, mieriniet Mani, un Es jums došu Manu Svētību.
Ak, cik daudz žēlastību un svētību zaudē daudzi no Maniem bērniem, dzīvojot dzenoties pēc kaut kā un neatlicinot laiku, lai apmeklētu Mani, un pievienotos Man, nu vismaz uz vienu brīdi! Ja jūs būtu saprātīgi (gudri), jūs tuvotos Man, un Es veldzētu jūsu slāpes Manas Žēlsirdības strūklakā, kas jūs vienmēr gaida katra Tabernākula klusumā. Taču nē, lielākā daļa šīs cilvēces ir akli, kurli un mēmi Manā Klātbūtnē – katra Mana Tabernākula, kurā Es esmu Dzīvs un Reāls, priekšā.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, nāks dienas, kad Es vairs nebūšu atrodams katra Tabernākula klusumā, jo Manas Mājas būs tumsas dēlu apgānītas! Cik skumji, žēl, zinot, ka Mani atkal nodos Manu apspiedēju rokās daudzi, kuri šodien apgalvo, ka ir Mana ģimene! Rīt miljoniem pagriezīs Man muguras bailēs no nāves; Es tikšu nodots un noliegts Manu apspiedēju priekšā, sakot, ka Mani pat nav pazinuši. Atkal Es jums saku: tas, kurš grib glābt viņa dzīvību, tas to zaudēs, bet tas, kurš zaudē to Manis dēļ, to mantos (Mt.16,25); jo daudz ir aicinātu, bet maz izredzētu (Mt. 22,14).
Mani bērni, Mani atkal nomāc skumjas un vientulība; nāciet Manu Tabernāku priekšā un esiet nomodā kopā ar Mani, jo nāks dienas, kad jūs Mani neatradīsiet Manu Tabernākulu klusumā. Mani Nami tiks slēgti, Manas ikdienas Svētās Mises tiks apturētas un Mana Miesa, un Manas Asinis būs ļaunā sūtņu, kas atrodas Mana pretinieka dienestā, apgānītas. Nāk tumsas laiki, lūdzieties un esiet modri, lai jūs nekristu kārdināšanā; nakts ir tuvu, atkal sitīs Ganu un avis tiks izklīdinātas.
Mans ganāmpulks, jūs nedrīkstat skumt, Es jūs nepametīšu; Lielās Negantības (Nelaimes) laikos Mana Māte būs Mājoklis (Tabernākuls), kur Es palikšu; viņa, Mana Māte, ir tik dzīva un reāla, kā Es tagad esmu jūsu vidū. Vērsieties pie Viņas ar Svētā Rožukroņa lūgšanu, un Es, viņas Dēls, Es būšu atrodams tiem, kuri meklē Mani ar patiesu sirdi. Mana Māte ir tilts, lai nokļūtu pie Manis, un ikviens, kurš paliek ar Manu Māti šajās ciešanu dienās, tiks aizsargāts un nebūs viens pats. Es nākšu pie jums caur Manu Māti, lai jūs garīgi mierinātu un stiprinātu, un Vasarsvētkos jums arī tiks dots Mans Svētais Gars, lai jūs varētu nodot tālāk Manu Patiesību un Manu Evaņģēliju, un izgaismot šo dienu tumsu.
Man vajag, Mani mīļie, lai jūs dodaties gatavoties lielajai garīgajai cīņai, kas dos jums brīvību. Atcerieties, ka Es dodu jums spēcīgus garīgos ieročus, lai sagrautu stipros cietokšņus. Aplieciet savas garīgās bruņas caur lūgšanu, gavēni un gandarīšanu; katru dienu, no rīta un vakarā, skaitiet (lūdzieties) kopā ar Manu Māti Svēto Rožukroni; lasiet Manu Svēto Vārdu, īpaši Manu Evaņģēliju un Apustuļu darbus. Praktizējiet taisnīgumu, mīlestību un žēlsirdību pret saviem brāļiem un māsām, un jūs varēsiet ēst Manu Miesu un dzert Manas Asinis, jo jūs būsiet patiesi garīgie karavīri. Manas Mātes Svētais Rožukronis būs tilts saziņai ar Mani Lielās Nelaimes dienās. Ņemiet vērā šos norādījumus, tā, lai jūs paliktu vienoti tumsas dienās, kas nāk.
Es atstāju jums Manu mieru, Es dodu jums Manu mieru. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.