2015.gada 3.septembris, pl.08.10

MANS GANĀMPULKS, TUVOJAS NAUDAS DIEVA KRIŠANAS UN NĀVES LAIKS!

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Viss tiks izpildīts pilnībā, nebaidieties, Mans ganāmpulks, nekas slikts nenotiks, ja jūs paliksiet kopā ar Mani. Tuvojas šīs pasaules dievu krišana, un tos jau vairs nevar atkal piecelt; dolāra dieva dienas ir skaitītas, un līdz ar to daudzu valstu ekonomiku krišana; tuvojas finanšu katastrofa, kas daudziem no jums liks zaudēt galvas (jukt prātā), un daudzas valstis bankrotēs. Šo ekonomiskās krīzes dienu kopsaucējs būs bezdarbs un iespēju trūkums.
Cilvēce zinās, ka viņu paļāvība un uzticība ir jāliek vienīgi uz Dievu, jo viss pārējais ir ilūzija, tas ir sapnis un iedomība, un kņada. Visi, kas liek savu uzticību un paļāvību uz naudas dievu – viņi raudās (nožēlos), un daudzi būs izmisumā, un, redzot savas bagātības un impērijas krišanu, viņi atņems dzīvību, un, to darot, tā zaudēs savu dvēseli.
Mans ganāmpulks, tuvojas naudas dieva krišanas un nāves laiks! Lielākā daļa cilvēces raudās par viņa „aiziešanu”; daudzus sagrābs izmisums, un viņi drīzāk mirs ar savu dievu, nekā paliks šajā pasaulē bez varas, slavas un nodrošinājuma. Bēdas tiem, kuru dievs ir nauda, jo tā krišana un nāve ir nenovēršama!
Pēc tautsaimniecību (ekonomiku) krišanas, būs haoss; kādu brīdi cilvēce klīdīs nenoteiktībā; tās stāvokli noteiks trūkuma un bada, un kara jātnieki. Miljoniem nomirs, kā tas bija šīs pasaules karaļu ieplānots. Ceļš būs gatavs un skaidrs, lai Antikrists atklātu savu ārējo izskatu, un līdz ar to viņa valdīšanu – verdzību un nāvi.
Mans ganāmpulks, esiet ļoti uzmanīgi, jo Mana pretinieka un viņa eņģeļu ļaunums un viltība nepazīst robežas; viņi izmantos attēlus, kas pārstāv Manu Māti, lai maldinātu cilvēci un pat izredzētos; viņi teiks, ka Mana Māte, atklājoties vīzijās un parādīšanās, ir vēstījusi par viltus Mesija atnākšanu. Esiet piesardzīgi, neļaujiet jūs apkrāpt – tas, kurš ieradīsies, ir Antikrists! Es jau biju atnācis uz šo pasauli un cilvēce Mani noraidīja; nākamais, kurš tūlīt, tūlīt ieradīsies, ir ļaunuma būtība, pazušanas dēls, kas nāk atveidot Mani, un cilvēces lielākā daļa viņu pielūgs tā, it kā viņš būtu pats Dievs.
Es jums atkal saku: izlasiet visu Mateja evaņģēlija 24. nodaļu, un pārdomājiet to, lai neiekristu maldināšanā un nezaudētu savu dvēseli. Neticiet šiem meliem, jo jūs labi zināt, ka Cilvēka Dēls vairs nenokāps (neliks soli) uz šīs zemes; Cilvēka Dēls nāks valdīt visā Savā Slavā un Godībā pār Savu uzticīgo tautu Jaunajā un Debesu Jeruzalemē. Pievērsiet lielāku uzmanību tam, ko Es jums saku, un staigājiet kā Gaismas bērni, lai jūsu gaisma izgaismo tumsu, kas tuvojas. Es jums atstāju Manu mieru, Es jums dodu Manu mieru. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai pasaulei.