2015.gada 30.augusts, pl.16.10

MANA TAUTA, LŪDZIETIES LŪGŠANU ĶĒDĒS (TĪKLOS) VISĀ PASAULĒ, KAS IZNĪCINĀS ŠĪS PASAULES ZINĀTNIEKU – KURI SEVI UZSKATA PAR „DIEVIEM” – PLĀNUS!

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei
Mans miers lai ir ar jums, Mana tauta.
Tehnoloģiju nepareiza izmantošana – tas būs posts cilvēcei. Cilvēki beigu laiku zinātniekus uzskata par „dieviem”; eksperimenti Zemes kodola ietvaros nesīs katastrofālas sekas Manai Radīšanai (Izveidei). Daļiņu paātrinātājs, cilvēka radīts, pārvietos tektoniskās plātnes, un tas izraisīs milzīga mēroga zemestrīces un cunami, kas iznīcinās iedzīvotājus (tautas) un piekrastes pilsētas.
Dažādās vietās atvērsies lieli apaļi caurumi ar vakuumu, ko šī mašīna (acīmredzot – Lielais hadronu pretkūļu paātrinātājs*) ražos Manas Zemes iekšpusē. Milzīgā urbšanas iekārta, ko radījis cilvēks, pārvietos Zemes asi un vēl vairāk saīsinās laiku; tiks mainīta planētu sistēmas rotācija, jo Visumā viss ir sinhronizēts un saglabā harmoniju un līdzsvaru.
Zinātnieki, neaiztieciet Manu Izveidi (Radīšanu), jo jūs neko nezināt pat par jūsu Radītāja vismazāko Gudrību! Jūsu stulbums un augstprātība gatavojas destabilizēt Manas Zemes kodolu, kā rezultātā planētu sistēma, kas regulē jūsu Galaktiku, tiks desinhronizēta ar vājāku gravitācijas lauku. Es jūs brīdinu, ka jūs gatavojaties modināt Manas Izveides (Radīšanas) dusmas! Likumi, kas regulē Visumu, nāk no Dieva Gudrības; Neesiet dumji nejēgas, vēloties šajā laikā tēlot „dievus”! Lūdzu, cieniet Manu Radīšanu (Izveidi) un katras Manas radības dzīvību; kas jūs tādi esat, lai manipulētu (rīkotos) ar to, ko Es esmu radījis ar tik lielu Mīlestību? Tāpat kā Bābeles torņa celtnieki, tāpat arī jūs tiksiet sodīti.
Jūsu daļiņu paātrinātājs – kā jūs to dēvējat – vājina Manas Zemes kodolu, un tas radīs nopietnas sekas Maniem bērniem un Manai Izveidei (Radīšanai). Es aicinu visus Manus uzticīgos bērnus šeit – uz zemes, steidzami nozīmēt lielo lūgšanu, gavēņa un grēku nožēlas (gandarīšanas) dienu visā pasaulē, lūdzot jūsu Debesu Tēvam apturēt eksperimentus Zemes kodolā. Atcerieties, Mana tauta, ka Es cienu jūsu brīvo gribu, un viss notiks atkarībā no jūsu lūgšanām un aizlūgšanām.
Mana tauta, lūdzieties lūgšanu ķēdēs (tīklos) visā pasaulē, kas iznīcinās šīs pasaules zinātnieku – kuri uzskata sevi par „dieviem” – plānus! Sadzirdiet Manu aicinājumu, Mana tauta, jo Mana Izveide (Radīšana) atrodas briesmās – tai draud iznīcināšana ar to roku, kuri apgalvo, ka ir gudri, bet kuri patiesībā it instrumenti ļaunā dienestā (kalpībā). Tādēļ Es lūdzu, lai – pirms viņi pabeidz šo eksperimentu Manas Zemes iekšienē – jūs pulcējaties lūgšanā, kā to darīja Jozuas un viņa tauta, kad viņš sauca uz to Kungu, un Viņš sadzirdēja un, bazūnes skaņām pievienojoties Dieva tautas kliedzieniem, Jērikas sienas sagruva. (Jozuas 6,20). Arī jūs dariet to pašu, tā, lai jūs, Mana tauta, varētu redzēt pa zemi veļamies ļaunuma cietokšņus.
Palieciet mierā, Mans mantojums, Mana tauta.

Jūsu Tēvs, Jahve, Radīšanas Kungs.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

(*) Daļiņu paātrinātājs