2015.gada 30.novembris, pl.13.50

MANA PRETINIEKA VALDĪŠANAS LAIKĀ ĢIMENES, KURAS SAGLABĀS GARĪGU REMDENUMU (APĀTIJU), TIKS ZAUDĒTAS!

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei
Mana Kunga miers lai ir ar jums, manas Sirds bērniņi.
Nāk nakts un mierīgām dienām pienācis gals. Šī pēdējo laiku cilvēce ir sasniegusi zemāko punktu; tuvojas attīrīšanas dienas un, kā Māte, es mokos, zinot, ka lielākā daļa nav garīgi sagatavoti, lai tiktu galā ar ciešanām un postu, kas tuvojas.
Bērniņi, es vēlreiz jums saku: mans Svētais Rožukronis ir jūsu aizsardzība, nenogurstoši to lūdzieties. Katrs „Esi sveicināta Marija”, izteikts ar ticību, ir pātaga, trieciens dēmoniem; mana Svētā Rožukroņa skaitīšana sagrauj tumsas valstības plānus; un, ja jūs lūdzaties ķēdē (nemitīgās lūgšanu ķēde), jūs sakaujat mana pretinieka armijas un gūstat uzvaras kaujās par debesīm.
Bērniņi, ļaunā sūtņi veic rituālus, lai veltītu šo pasauli un cilvēci tumsas princim, tā ka, kad Antikrists darīs zināmu savu ārējo izskatu, viņu būs vieglāk stādīt priekšā cilvēcei. Es lūdzu, lai jūs, mani uzticīgie bērniņi, veltiet pasauli un cilvēci mana mīļotā Dēla Dārgajām Asinīm, lai jūs iznīcinātu visas piesaukšanas (lūgšanas) un veltīšanās, ko veic tumsas bērni, lai bruģētu ceļu viltus Mesijam.
Tas mani ļoti skumdina – redzēt ģimeņu iznīcināšanu; lūgšanu trūkums un garīgais remdenums (garīgā apātija) daudzas ģimenes ved uz to iznīcību. Mans pretinieks ir pārņēmis daudzas ģimenes un tās iznīcina. Ģimenes, kur neviens nelūdzas un nesaņem (neapmeklē) sakramentus, ir mājokļi ar plaši atvērtām durvīm, lai ienāktu dēmoni. Mana pretinieka valdīšanas laikā mājsaimniecības (ģimenes), kuras saglabā garīgu remdenumu (apātiju), tiks zaudētas. Mans pretinieks okupē (pārņem) ģimenes, kurās nesastop garīgo pretestību. Es jūs brīdinu, vecāki, lai jūs mostos no savas garīgās letarģijas un pamodinātu jūsu bērnus. No visas sirds atgriezieties pie Dieva un iespējami ātri atjaunojiet savās ģimenēs lūgšanu! Skaitiet savās ģimenēs manu Svēto Rožukroni, un es apsolu, ka es rūpēšos par jums un jūsu ģimenēm, un es nepieļaušu zaudējumus.
Apzīmogojiet savus bērnus un savas mājsaimniecības, savas ģimenes ar mana Dēla Asinīm; apzīmogojiet arī jūsu garīgos un materiālos labumus! Apzīmogojiet visu ar Viņa Slavas pilnajām Asinīm, tā, lai mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki nevar nodarīt jums nekādu kaitējumu!
Mani bērniņi, pēc mana Svētā Rožukroņa skaitīšanas (lūgšanas), lūdzieties mūsu mīļā Miķeļa eksorcismu. Veltījiet jūsu mājas (ģimenes) mūsu divām Sirdīm; esiet nomodā un gatavi, jo nāk tumsas dienas; lai jūsu lukturi degtu ar lūgšanu, jo tie būs jūsu lukturi, kas apgaismos ar gaismu tumsas dienas, kas tuvojas.
Turiet mājās Sakramentālijas: ūdeni, sāli un eļļu, kas ir pienācīgi svētīti vai eksorcizēti ar vienu no maniem mīļajiem; tāpēc, ka jums tajās dienās tās būs nepieciešamas, lai izraidītu ļaunos garus. Tāpat arī svētītus vai eksorcizētus attēlus, kuri pārstāv manu Dēlu vai pārstāv mani, vai mūsu mīļo Miķeli, vai svētos – vīriešus un sievietes, pie kā jūs vēršaties lūgšanās. Visi šie garīgie ieroči mana pretinieka valdīšanas laikā jūs pasargās no ļaunajiem gariem.
Es norādu jums, mani bērniņi, lai jūs tagad gatavojaties lielajai garīgajai kaujai, kas tuvojas. Šajās dienās Elle pārcelsies uz pasauli, tā ka jums tagad ir jābūt gataviem, lai jūs varētu tikt galā ar šiem ļaunā spēkiem, kas cenšas pārņemt iespējami lielāku skaitu dvēseļu. Mostieties cilvēce no jūsu garīgās letarģijas, jo atlicis vien īss laika sprīdis un jūsu pestīšana ir apdraudēta!
Lai Dieva miers ir ar jums un mana Mātes aizsardzība jūs pavada.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmu manu vēstījumu visai cilvēcei.