2015.gada 5.augusts, pl.13.35

BĒRNIŅI, LŪDZIETIES PAR LIELO NĀCIJU (VALSTU) LĪDERIEM, TĀPĒC, KA VIŅI GATAVOJAS KARAM!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva bērniem
Manas sirds bērniņi, Dieva miers ir ar jums visiem un mans, Mātes Apmetnis jūs aizsargā.
Bērniņi, lūdzieties par lielo nāciju (valstu) līderiem, tāpēc, ka viņi gatavojas karam. Viņi visi plāno iznīcināt lielāko daļu cilvēces; tādējādi viņiem būs vieglāk pakļaut tautas, kas gājušas cauri karam; viņi grib ieviest Jauno pasaules kārtību, kas būtu Antikrista valdība.
Šis karš skars visas tautas (valstis) pasīvi vai aktīvi; sabiedroto lielvalstis nosūtīs savus labākos karotājus un nodrošinās, ka tiek valstīs uzturēti konflikti. Trešās pasaules valstu armijas dosies uz priekšu, un viņi būs pirmie, kas drosmīgi kritīs.
Bērniņi, lielo nāciju (valstu) valdnieki ir ieplānojuši samazināt ievērojamu daļu pasaules iedzīvotāju, it īpaši mazāk attīstītu valstu iedzīvotājus, ar mērķi pakļaut tās un paplašināt savas teritorijas. Sagatavojiet sevi, Dieva tauta, jo tuvojas šīs dienas, kad tautas dosies karā un mana Tēva Izveide (Radīšana) vaidēs aiz sāpēm no bumbu sprādzieniem, haosa un nāves.
Pie zemes iedzīvotājiem nāk bads, trūkums un pārtikas nepietiekamība! Karš nesīs postu, nebūs ko ēst, jo visi pārtikas produkti, ēdiens no jūsu valstīm aizplūdīs konfliktā iesaistīto tautu (valstu) atbalstam. Kā sāp mana, Mātes Sirds, redzot, ka tuvojas karš! Jūsu bērni, mātes, aizies un varbūt nekad neatgriezīsies. Ak, pamestās mātes, nāciet man līdzi, jo arī es kopā ar jums iziešu cauri tuksnesim! Mans Dēls būs nodots un atkal nogādāts ļaunuma rokās.
Bērniņi, lūdzieties par mana Dēla Baznīcu, jo tās rūgtuma (rūgtais) laiks tuvojas. Karš, šķelšanās un finanšu katastrofa – viss nāk kopā. Mana Dēla Baznīcas ienaidnieki gatavojas bruģēt ceļu negantībai (nekrietnībai); haosa un konfliktu vidū parādīsies mans pretinieks kā liels tautu glābējs. Liels blēdis, uzurpators, viltotājs (falsifikators); viss jau ir gatavs, un viņš plāno atklāt savu ārējo izskatu.
Ir pienācis laiks, mani bērni, sākt apzīmogot ar mana Dēla Asinīm visas ierīces, caur kurām var redzēt, vai caur kurām var iefiltrēties mana pretinieka balss; viņa vispārējās pasludināšanas (atklāšanās) diena jau ir noteikta. Ir pienācis arī laiks, bērniņi, sagādāt un nolikt uzglabāšanā garīgai kaujai Svētīto ūdeni, sāli un eļļu. Jums ir jābūt apliktām bruņām (aizsargbruņām) dienu un nakti, un tām ieeļļotām ar lūgšanu, un neaizmirstiet savās rokās ņemt mana Svētā Rožukroņa varu.
Es jums to saku jau iepriekš, lai nekas jūs nepārsteigtu; es jums atgādinu vēlreiz, ka tad, kad mans pretinieks gatavojas sniegt paziņojumu, jums ir jāatvieno visas ierīces, caur kurām viņu var redzēt vai dzirdēt viņa balsi; atcerieties, ka tas ir Vecā Čūska, un viņa acīs ir vara pavedināt un viņa balsī spēja caur vārdiem likt sevi mīlēt un pēc tam sev sekot. Skatieties, Mani bērni, neiekrītiet šajā maldināšanā, jo tā būs jūsu mūžīgā nāve! Tas, kurš turpmāk parādīsies sakot, ka viņš ir Kristus – viņš nav Mans Bērns; viņš ir tumsas dēls, nācis uzurpēt Mana mīļotā Dēla Vārdu, lai apmānītu lielāko daļu cilvēces, kas sekos viņam un pielūgs viņu tā, it kā viņš būtu pats Dievs. Jūs nedrīkstat viņu ne redzēt, ne viņā klausīties, jo viņš ir ļaunuma būtība, kas nāk tērpts avju ādā, lai pazudinātu dvēseles iespējami lielākā skaitā.
Jūs, mani bērni, esat brīdināti; sagatavojiet sevi, jo jūs tuvojaties ciešanu dienām; satveriet manu roku un to neatlaidiet. Vienmēr nēsājiet sev līdzi manu Svēto Rožukroni, kopā lūdzoties un ar Dieva žēlastību mēs sakausim manu pretinieku un viņa ļaunuma saimniekus (pulkus).

Jūsu Māte, kura jūs mīl, Marija Svētdarītāja (Guarne augstiene, Antiļu salas)

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.