2015.gada 5.jūlijs, pl.13.15

BĒRNIŅI, SAGATAVOJIETIES PIEVIENOTIES MAN CEĻĀ UZ GOLGĀTU, JO MANS DĒLS TIKS NODOTS VĒLREIZ!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, lai Visaugstākā miers ir ar jums visiem un mana, Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Mazie, šodien es jūtos ļoti skumji, redzot, ka daudzas valstis ir pieņēmušas likumus, kuri ir pret dzīvību un kristīgo morāli. Mana, Mātes Sirds šajā laikā ir visu to valdnieku (amatpersonu) un likumdevēju caurdurta, kuri ievieš likumus par labu abortiem un viendzimuma laulībām.
Dumpīgie bērniņi, es jums saku, ka pieņemot šos likumus, ko jūs darāt, tas paātrinās Dievišķo Taisnīgumu pār jūsu tautām (valstīm). Visas valstis, kurās ir pieņemti likumi pret dzīvību un kristīgo morāli, gatavojas tikt iznīcinātas; un visas amatpersonas un likumdevēji, kuri ir parakstījuši vai nodevuši savu balsi par labu šiem nāves likumiem, tiks nolādēti, un, ja nelūgs piedošanu un negandarīs par šiem grēkiem, un nelabosies, es jums apliecinu, ka viņi tiks dzēsti no Dzīvības Grāmatas, un mūžībā spriedums viņiem būs: mūžīgā nāve!
Mani bērni, es gribu jūs informēt, ka brīvmūrnieku (masonu) plāns, lai destabilizētu mana Dēla Baznīcu, lai sagrautu pasaules ekonomiku un ieviestu zvēra zīmi, jau ir spēkā un sācis darboties. Ļaunā sūtņi (emisāri) Vatikāna ietvaros jau visu ir saplānojuši un uzsākuši Baznīcas ceļu uz Golgātu. Kardināli dalās, daži par labu un citi pret reformām; daži atbalsta Pāvestu, citi to noraida. Drošinātājs, kura eksplozijas trieciens būs šķelšanās Baznīcā, ir jau aizdedzināts.
Daudzi vadītāji tiks nomesti, un Dieva tauta zinās, kuri ir nodevēji; šajā pilsētā uz septiņiem pakalniem būs haoss, un to izmantos ļaunā armija, kuras melnais karogs izraisīs daudzu nevainīgu cilvēku asins izliešanu. Roma kritīs un līķu vidū bēgs Pāvests, un pa ielām plūdīs daudzu manu mīļoto uzticīgo asinis.
Bērniņi, sagatavojieties pievienoties man ceļā uz Golgātu, jo mans Dēls tiks nodots vēlreiz. Tuvojas mana Dēla Baznīcas Ciešanas; manu mīļoto uzticīgo izlietās asinis būs asinis, ar kurām mans Dēls to (Baznīcu) attīrīs, tā, lai rīt var atdzimt Jaunā Baznīca, kura būs nabadzīga, vienkārša, pazemīga un piepildīta ar Svētā Gara dāvanām.
Marianiskais karaspēks, pavadiet mani ar savām lūgšanām, ietērpiet sevi lūgšanas, upurēšanas, gavēšanas un mērdēšanās tērpā; pievienojieties man, lai mēs kopīgi un vienotā balsī lūgtu Tēvam veikt tūlītēju attīrīšanu un Baznīcas, un Dieva tautas izpirkšanu. Lai jūsos valda mana Kunga miers.

Jūsu Māte, kura jūs mīl un aizsargā, Marija Svētdarītāja.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.