2015.gada 6.februāris, pl.08.10

PIEDAUZĪGA MODE SIT MANI KRUSTĀ UN SKUMDINA MANU ŽĒLSIRDĪGO SIRDI!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Mans ganāmpulks.
Piedauzīga mode sit Mani krustā un skumdina Manu Žēlsirdīgo Sirdi. Ak sieviete, neej Manā Namā, ģērbta tērpā, kas provocē iekāri un kaisli vīriešiem; tavs ķermenim cieši piegulošais apģērbs atklāj visu cilvēka anatomiju un ir necieņa pret Manu Dievišķību. Man ir tik skumji, redzot tik daudz iekāres un zemu instinktu zaudētu meiteņu, viņām demonstrējot savus ķermeņus un izraisot vīrietī dzimumtieksmi (seksuālu vēlmi)! Viņas nekaunas, viņas neciena sevi, viņas kļūst par neķītrības priekšmetiem – pakļauj sevi netīriem skatieniem, un daudzi ar savām acīm izdara grēku. Labi teikts ir Manā Vārdā: ikviens, kurš skatās uz sievieti ar ļaunu vēlmi (to iekārodams), tas jau ar viņu laulību ir pārkāpis savā sirdī. (Mateja 5,28). Un viņas ir instrumenti, kas tos pamudina uz grēku.
Jauniņās draiskules (ķēvītes), cieniet Manu Namu, kas ir lūgšanu Nams! Nenāciet uz Manu Namu, ģērbtas jūsu grēka tērpos, jūs esat aizmirsušas, ka Es esmu dzīvs un reāli klātesošs katra Tabernākula klusumā; Es lūkojos uz jums, un jūs nezināt, cik daudz Es ciešu dēļ jūsu iegribu apmierināšanas. Jūs nākat pie Manis, lūdzot Man palīdzēt jums, bet jums ir jāzina, ka jūs aizvainojat Mani ar jūsu piedauzīgo ģērbšanās manieri, kas atklāj daudzas jūsu ķermeņa intīmās daļas.
Kāda nekaunība, pirms došanās pie Manis, vispirms apklājiet jūsu kailumu!; kāpēc jūs ar Mani tā apejaties – tā, it kā Es nebūtu jūsu Dievs, bet kāds cits, kuru var pavedināt (pavest)? Nekaunīgās, cieniet Mani un cieniet Manu Svētnīcu mūrus. Zaimotājas, atkāpieties no Manis un Mana Nama;! Es jūs nezinu, jūs neesat no Manām avīm! Ja jūs būtu, jūs zinātu, ka Es esmu jūsu Gans un jūsu Dievs, un apsegtu savu kailumu.
Jūs esat pazudināšanas meitas un klausāt citu kungu; atgriezieties no grēkiem, un Es jums došu Manu piedošanu; citādi jūs atmetīšu no Manis, jo, ja jums nav mīlestības pret Mani un jūsu brāļiem, Es nebūšu ar jums, kad jūs nostājaties Manā priekšā. Es jums saku: pazeme ir piepildīta ar daudzām no jums, kas izgājušas cauri šai pasaulei, pavedinot un pazudinot Manu ganāmpulku.
Netikles sievietes, jūsu piedauzīgā ģērbšanās mode sit Mani krustā un sauc (kliedz) uz debesīm. Apdomājieties un iztaisnojiet savu ceļu, nedariet to, ko rīt jums vajadzēs nožēlot. Netuvojieties ne Manam Namam, ne Maniem Mājokļiem (Tabernākuliem) ar jūsu grēka apģērbu, jo Es jūs neuzklausīšu un novērsīšos no jums tāpat kā bija ar viesiem, kuri nāca uz Karaļa dzīrēm bez pienācīga tērpa. Esiet žēlsirdīgas un apsedziet savu kailumu, pasaulīgās sievietes; neturpiniet eksponēt (izstādīt apskatei) sevi tā, it kā jūs būtu preces pārdošanai; atcerieties, ka jūsu ķermenis ir Svētā Gara templis, un ir pelnījis cieņu. Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā, Mīļotais, kurš netiek mīlēts.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.