2015.gada 6.maijs, pl.08.25

BĒRNIŅI, KOLUMBIJAS ZEME TIKS SVĒTĪTA UN BŪS MARIANISKAIS PATVĒRUMS LIELĀS NELAIMES (LIELO BĒDU) LAIKĀ

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, lai mana, Mātes svētība vienmēr ir kopā ar jums.
Kolumbija kā Fēnikss celsies no pelniem un saņems Mana Tēva Svētību, lai varētu izpildīt misiju, kas tai tika uzticēta – būt par visas cilvēces Gaismu.
Bērniņi, Kolumbijas zeme tiks svētīta un būs Marianiskais patvērums Lielās Nelaimes (Lielo Bēdu) dienās. No Kolumbijas zemes plūdīs Dzīvā Ūdens straumes, kas veldzēs (apmierinās) daudzu tautu garīgās slāpes; Dzīvības Strūklaka, kas apūdeņos izkaltušo un sauso pasauli, kas pēc attīrīšanas slāps pēc Dieva.
Kolumbija, jūsu cerību zeme, kuru Radītājs ir noteicis Viņa Acīm. Es saku Maniem bērniem: Mans Tēvs ļoti drīz sāks izravēt no šīs zemes nezāles, tā, lai vairāk asiņu ieplūstu viņas miesās; un Eņģeļi ir gatavi sākt ražas pļaušanu, un visas nezāles un kaitīgie augi tiks atsijāti no šīs mīļotās Kolumbijas tautas – tiks izgriezti, žāvēti un iemesti ugunī, atstājot tikai labu ražu.
Kolumbijā būs daudz garīgu vīriešu un sieviešu, kuri ceļos pa pasauli, nesot pestīšanas vēsti no Tēva; dzīvības vēstījumu, lai atgrieztu cilvēcei ticību un cerību uz slāpēm pēc Dieva Vārda, lai ietu uz Apsolīto Jeruzalemi. Tuvojas jūsu, mīļotā Kolumbijas tauta, pārbaudījumu dienas, un jūs zināt, ka atpakaļceļa nav; tas ir rakstīts, ka jūs būsiet Gaisma tautām. Pēc attīrīšanas mirdzēsi kā Tīģelis un atgriezīsies laulībā ar mana mīļotā Dēla Svēto Sirdi.
Ak, mīļā Kolumbija, jūs būsiet kā zvaigzne debesīs, un tautas sauks: Jaunā Izraēla! Ak, nodrošinājumu zeme, kur plūdīs piens ar medu, vieta uz Zemes, kur ikvienam būs būt! Es saku mīļotai Kolumbijas zemei, ka šī ir Mana Tēva Dāvana, kas rezervēta tai pēc attīrīšanas. Cerību zeme, Debesis rēķinās ar jums! Nenonieciniet un neapvainojiet Mīlestību, kura Tēvam ir pret jums; Kolumbijas bērni, pieņemiet ar pazemību, mīlestību un ticību to pierādījumu, ko mans Tēvs sūtīs, jo tas ir jūsu pašu labā un visas cilvēces labā. Lai Dieva miers ir ar jums, un mana, Mātes aizsardzība un palīdzība jūs pavada.

Jūsu mīlošā Māte, Marija Mistiskā Roze

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.

AICINĀJUMS