2015.gada 7.janvāris, pl.14.10

Es aicinu visu cilvēci steidzami sagatavoties trūkuma dienām, kas tuvojas!

Mātes, Marijas, Svētdarītājas aicinājums cilvēcei
Bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums.
Jaunā gada atnākšana nesīs jums Dieva mieru, lai jūs joprojām spētu palikt vienoti kā brāļi, un jūs spētu ar Dieva žēlastības palīdzību panest šīs pārbaudījumu dienas, kurās jūs dzīvojat. Grūtās dienas nāk, bet nebaidieties, mani mazie, šis gads cilvēcei būs viens no lielākajiem pārbaudījumiem; pārbaudījums, kuru jums būs jāpārvar, ja jūs joprojām esat vienoti mīlestībā; vienīgi mīlestības spēks un lūgšana palīdzēs jums pārvarēt tos šķēršļus, kam jums būs jāiet cauri.
Priekšā stāvošais finanšu pārbaudījums būs katastrofa daudziem, tiem, kas salikuši savu uzticību naudas dievā; šis dievs, kas pameta cilvēka roku, drīz izzudīs; būs dzirdamas bēdas, un daudzi zaudēs savu dvēseli ar šī elka krišanu. Bēdas tiem, kas iegulda savu ticību un cerību šajā dievā, jo ļoti drīz tas aizripos pa zemi, aiz sevis paņemot daudzas dzīves!
Mana Tēva radītais drīz sāks vaidēt un nodrebēt tā dzemdību sāpēs. Cilvēce būs panikā, jo tā nekad iepriekš nav redzējusi un dzirdējusi radītā dzemdību sāpes. Ak, cik daudz sāpju būs dzirdams visur, jūras ūdeņi pārpludinās lielās pilsētas, un daudzu tautu lepnums mazināsies. Tuvojas bada un sērgas (mēra) jātnieks; uz zemes parādīsies iepriekš neredzētas vīrusu slimības, radot lielas pandēmijas, kas samazinās daudzu valstu iedzīvotāju skaitu. Tāpēc, mani bērni, atkal es jums saku: sagatavojiet sevi garīgi un materiāli šīm attīrīšanas dienām, kas tuvojas.
Bērniņi, finanšu pārbaudījums (satricinājums) ietekmēs jūsu dzīves veidu šajā pasaulē; šī pārbaudījuma dienas tuvojas, un vienīgi tad, ja palīdzēsiet viens otram, jūs spēsiet tās pārvarēt, pretējā gadījumā bads un mēris aiznesīs daudzu dzīvības.
Es aicinu visu cilvēci steidzami sagatavoties trūkuma dienām, kas nāk. Uzklausiet un atmetiet malā jūsu stūrgalvību; atcerieties, ka es jūs brīdināju par šiem notikumiem arī iepriekš; mani maziņie, pielietojiet praksē visus norādījumus, ko mēs jums dodam, lai tad, kad šīs dienas atnāk, jums ir pārtikas un ūdens rezerves. Nebīstieties, mans Tēvs pavairos katru graudu, un ūdens netrūks, ja vien jūs lūgsiet ar ticību. No debesīm kritīs uguns, un daudzas valstis (tautas) tiks sodītas par viņu augstprātību un nošķirtību no Dieva.
Es saku jums, ka nekad agrāk cilvēce nav redzējusi tik daudz uguns, krītam no debesīm, kā tā tūlīt, tūlīt gatavojas nokrist.
Tāpēc, bērniņi, steidziet sakārtot savus rēķinus (savest kārtībā savu māju (galvenokārt garīgi)), jo Dievišķā Taisnīguma dienas sākas, un viss, kas ir rakstīts, tiks atraisīts ķēdē (ķēdes reakcijā), un miers tiks zaudēts, atdodot vietu attīrīšanās dienām. Nešķīstās tautas, atkal pievērsiet savas acis Dievam, jo Viņa Svētais Taisnīgums ir sācies, un jūsu grēcīgās valstis (tautas) tiks noslaucītas no zemes virsas, ja jūs nemainīsieties!
Dieva tauta, esiet labi sagatavoti, un neatlaidiet manu roku; skaitiet manu Svēto Rožukroni un slavējiet, un cildiniet Dieva Godību, tā, ka jūs varat pārvarēt ciešanu dienas, kas nāk. Es ceru, ka viena no manām Svētnīcām dos jums manu, Mātes svētību, kas palīdzēs jums tikt galā ar pārbaudījumu dienām. Tuvākajā laikā nāciet ar savām ģimenēm pie manis un veltījiet sevi manai Bezvainīgajai Sirdij. Dieva miers ir ar jums un mana, Mātes aizsardzība un palīdzība vienmēr jūs pavada.

Māte, kura jūs mīl, Marija Svētdarītāja.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.