2015.gada 7.oktobris, pl.12.35

GOGA UN MAGOGA ARMIJAS IR GATAVAS SĀKT LIELO ARMAGEDONU!

Jēzus, Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Islāma taustekļi daudzkāršojas, viņu kultūra un doktrīna (mācība) iebrūk Eiropā. Tātad, kas ir pareģots par islāma iebrukumu, ir izpildīts. Tas radīs haosu un šķelšanos tajās valstīs, kuras no Manis novērsušās. Svētais karš izplatās, un tuvu ir brīdis, kad Melnā Karoga armija, kura kalpo Manam pretiniekam, slacīs ar asinīm visu veco kontinentu.
Eiropu atkal iekaros islāma bērni, kuri uzspiedīs savu kultūru un reliģiju jebkurā iespējamā formā. Antikrista valdīšanas laikā fundamentālistu armijas kalpos viņam, un tā būs Eiropa un tās valstis, kas galvenokārt cietīs no šīs varas stingrības un netaisnīgās valdīšanas. Svētais karš, kas ir atraisīts, izplatīsies arī citās valstīs un izraisīs Trešo Pasaules karu. Izraēla cietīs un sēros (raudās), Jeruzaleme tiks iznīcināta vēlreiz un Ciānas (Sionas) meitas tiks aptraipītas. Arī Goga un Magoga armijas ir gatavas sākt lielo Armagedonu. Dzirkstele jau ir uzšķilta un karaļi, un slepenais plāns – viss ir tīts noslēpumā, kaut gan vis jau apstiprināts viņu slepenajās sanāksmēs, lai sāktu Lielo Nelaimi (Lielās bēdas).
Mans ganāmpulks, neatkāpieties no Manis; dzirdiet Manu Balsi un sekojiet Man, jo nāk vilki. Un viņu kliedzieni ir dzirdami, viņi nāk, lai nestu bēdas, haosu un nāvi; nāk, lai izkaisītu Manu ganāmpulku. Es aicinu caur Maniem sūtņiem, uzklausiet viņus, jo tā ir Mana Balss, kas jūs
aicina, lai jūs savāktu.
Nāk nakts un līdz ar to vilku laiks. Esiet gudri, Manas avis, un neatklājiet savu sirdi jebkuram. Neļaujiet naktij jūs pārsteigt, tā, lai pēc tam tas nav jānožēlo. Vispirms savācieties avju aplokos un barojieties ar Manu Vārdu, lai jūs nevarat tikt maldināti. Es gaidu jūs Manā mūžīgajā Aplokā, kurā mēs pēc īsa brīža tiekamies. Es gribu, lai jūs nonākat zaļās ganībās un svaigos ūdeņos, kur jūs remdēsiet izsalkumu un veldzēsiet slāpes. Es jūs gaidu, nekavējieties, Manas Rokas ir atvērtas, lai jums sniegtu Manu tik ilgi gaidīto mīlestību un dzīvības pārpilnību.
Es, jūsu mūžīgais Gans, Jēzus, visu laiku Labais Gans, jūs mīlu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus, Labais Gans.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.