2015.gada 8.decembris, pl.12.20

ŠODIEN IR DVĒSEĻU AMNESTIJAS (APŽĒLOŠANAS) DIENA, NEPALAIDIET GARĀM ŠO ŽĒLSIRDĪBAS DĀVANU, KAD DEBESIS JUMS TO DOD!

Bezvainīgās Marijas aicinājums Dieva bērniem
Mana Kunga miers ir ar jums, mani mīļie bērni.
Bērniņi, šodien tiek svinēti manas Bezvainīgās Ieņemšanas svētki, Debesis priecājas un caur manu aizbildniecību visi tie mani bērni, kuri lūdzas manu Svēto Rožukroni ar ticību, saņems lielas svētības un žēlastības. Šajā brīnišķīgajā dienā ir atvērti Debesu vārti; šis ir ļoti īpašs datums, lai novēlētu (liktu priekšā) mirušo dvēseles un, it īpaši, jūsu ģimenes dvēseles, kuras atrodas Šķīstītavā.
Šodien daudzas dvēseles tiks atbrīvotas un nogādātas Debesīs, citām – mainīta viņu atrašanās vieta, un tās, kuras guļ Šķīstītavas dziļumos, viņām tiks piešķirta atelpa. Šodien ir dvēseļu amnestijas (apžēlošanas) diena, nepalaidiet garām šo Žēlsirdības dāvanu, ko jums dod Debesis. Novēliet slimos miesā un dvēselē; lūdzieties par visas pasaules grēciniekiem, par mirstošajiem, par ģimenēm, par mieru un par visām ticīgo dvēselēm, kuri ar Dieva žēlastību aizgājuši no mums atpūsties mana Kunga mierā.
Visi jūsu lūgumi tiks uzklausīti ar nosacījumu, ka tie kalpo Dieva godam, jums un jūsu brāļiem un māsām. Neaizmirstiet apmeklēt Svēto Misi par godu jūsu Mātei, tā, lai jūs varētu saņemt visas svētības un žēlastības, kuras Debesis jums dod šajā dienā. Mans Tēvs – manas Bezvainīgās Ieņemšanas dienā – par godu Viņa pazemīgajam kalpam piešķir arī īpašo plenāro indulgenci (grēku atlaišanas žēlastību), ko var piemērot jūsu pašu dvēseles glābšanai vai tiem, kam tā visvairāk nepieciešama jūsu ģimenē. Lai saņemtu šo svētību, jums ir jāpiedalās Svētajā Misē un jāsaņem mana Dēla Miesa un Asinis.
Priecājieties kā mani bērni un sviniet kopā ar Debesīm un mani, šī ir manas Bezvainīgās Ieņemšanas brīnišķīgā diena. Vienojieties mana Svētā Rožukroņa lūgšanā par visiem grēciniekiem pasaulē un visām tām dvēselēm, kurām visvairāk ir nepieciešama Dieva Žēlastība, kuras atrodas mūžībā – tā lai viņas varētu ar mana Kunga žēlastību un manu aizbildniecību iegūt mūžīgās dzīves prieku. Esiet cieši klātesoši šī datuma svinību norisēs un Ziemassvētku svinībās, jo tās ir dienas, kad visvairāk dvēseļu ir uzņemtas Debesīs.

Jūs mīl jūsu Māte, Bezvainīgā Marija.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.