2016.gada 1.jūnijs, pl.08.10

Ir pienācis laiks, Mana tauta, sākt nemitīgi (*) lūgties, tā, lai jums ir izturība un spēks lūgšanā, gatavojoties garīgās kaujas dienām, kas tuvojas

Dieva Tēva aicinājums Viņa uzticīgajai tautai.
Mans miers ir ar jums, Mana tauta, Mans mantojums.
Mani bērni, Mana cilvēces Tēva Sirds ir apbēdināta un Es izjūtu milzīgas skumjas, redzot šo nepateicīgo un grēcīgo paaudzi, kas atsakās uzklausīt un pielietot praksē Manus priekšrakstus – baušļus. Kara posts atmetīs cilvēci atpakaļ, šīs pasaules karaļu lepnums Manam radītajam un Manai radībai nesīs vienīgi nāvi, iznīcināšanu, pamestību un tukšumu.
Visas nāves tehnoloģijas, ko cilvēks pēdējā laikā ir izveidojis, pavērsīsies pret viņu un zinātne atkritīs atpakaļ par tūkstošiem gadu. Pēc kodolenerģijas katastrofas izdzīvojušie upuri atkal sāks visu no sākuma – sāks apdzīvot Manu radīto. Cilvēks atgriezīsies akmens laikmetā.
Bēdas jums, Izraēla, jo nāk jūsu attīrīšanas dienas! Ak, Jeruzalemes mātes, bēdziet, lai aizsargātu savus bērnus, kā to dara vista ar saviem cāļiem, jo lielā un briesmīgā Kunga diena tuvojas! Celieties kalni un pakalni; bēdziet debesu putni un meklējiet patvērumu, Manas radības! Dziediet sēru (gaudu) dziedājumus, Ciānas meitas, jo tuvu ir Mana Taisnīguma dienas; pārplēsiet jūsu sirdis un ne jūsu drēbes, un sauciet uz debesīm, Mana tauta, lai jūs ar ticību un cerību varētu pārvarēt attīrīšanas dienas, kas atrodas priekšā!
Ai, ai, ai, tās būs Ciānas meitas bēdas, kad viņa tajās dienās neremdināmi raudās par savu bērnu zaudējumu! Viņa vaimanās kā Rahēle raudāja tirāna Hēroda laikā. Kurš var nomierināt Manas tautas meitu? Vienīgi tiem, kuri savu uzticību saliek Kungā, izdosies pārvarēt sāpīgos, šausminošos pārbaudījumus tajās dienās, kas tuvojas kā rēgi.
Atgriezieties pie Manas Sirds, Mana tauta, jums vēl ir atlikuši daži žēlsirdības mirkļi, nepalaidiet tos garām, kamēr vēl tā darbojas; pievērsiet uzmanību Maniem izmisīgajiem aicinājumiem, tā, lai rīt jūs varētu tikt attaisnoti un attīrīšanas pārbaudījumi, kuriem būs jāiet cauri, būtu vieglāk panesami.
Ir pienācis laiks, Mana tauta, sākt nemitīgi lūgties, tā, lai jums ir izturība un spēks lūgšanā, gatavojoties garīgās kaujas dienām, kas tuvojas.
Šajās dienās jūsu nepārtrauktajai lūgšanai ir jābūt jūsu cietoksnim, jūsu spēkam un, tāpat kā Es to darīju ar Manu tautu, kad Es staigāju cauri tuksnesim uz Apsolīto zemi, tāpat Es to darīšu ar jums jūsu tuksnesī. Es jūs uzklausīšu tikmēr, kamēr jūs lūgsieties un slavēsiet Dievu, esot vienoti lūgšanā. Esiet uzticīgi jūsu Dievam un Es katru dienu jums nosūtīšu Mannu.
Tāpēc ejiet un sagatavojiet sevi ar lūgšanu; ar saviem brāļiem un māsām veidojiet nelielas „nocietinājumu”, patvērumu formas; ievērojiet Manus norādījumus, kurus Es sūtu ar Maniem vēstnešiem, tā lai, šīm dienām atnākot, jūs tām būtu gatavoti un kopā varētu vienā balsī slavēt un saukt uz debesīm. Viena tauta, vienota lūgšanā, rītā būs Mana Jaunā Izraēla.
Palieciet Manā mierā, Mana tauta, Mans mantojums.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs.

Manus vēstījumus izplatiet visos pasaules nostūros.

(*) Nepārtrauktu lūgšanu ķēdēs.