2016.gada 10.aprīlis, pl.10.15

Es ienīstu attiecības starp viena dzimuma partneriem!

Dievišķā Bērna Sagrario draudze – Kali – Kolumbija.
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei.

Mans miers ir ar jums, Maniem bērniem.
Šī nepateicīgā un grēcīgā cilvēce iet pretī savai iznīcināšanai. Grēcinieku Es gaidīšu līdz pēdējai sekundei, ja nu viņš nožēlo un nāk atpakaļ pie Manis; Es esmu pacietīgs un žēlsirdīgs, un Mana devīze ir Mīlestība. Es esmu uzticīgs Manam Vārdam un tas neesmu Es, kurš pārkāpj Svēto Taisnīgumu; tie būsiet jūs, kuri atraisīsiet to ar savu GRĒKU. Ļoti drīz jūs iepazīsiet Manu Taisnīgumu un atpakaļceļa vairs nebūs.
Mans Tēvs un Es esam viens, Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī, un ikviens, kurš dzīvo mīlestībā, viņš ir kopā ar Dievu un Dievs ar viņu. Manam Tēvam ir ļoti skumji par šo cilvēci, kura nenogurst grēkot un pārkāpt desmit Mīlestības Baušļus.
Debesis neakceptē nekādas attiecības starp viena dzimuma partneriem, nolādēti ir tie, kuri pārkāpj Dieva Likuma robežas un cilvēku likumus stāda augstāk par Dievišķajiem Likumiem, patiesi Es jums saku: jūs jau esat saņēmuši savu algu!
Neviens sodomīts, kas turpina savu grēku, neiemantos Mana Tēva Valstību; Viņš ienīst attiecības starp viena dzimuma partneriem! Tas nenāk no Dieva, bet tas ir mana pretinieka – kurš grib paņirgāties par Laulības Sakramentu – darbs. Visi tie, kuri likumdošanā ir ietvēruši likumus pret dabu, ir vienlīdz vainīgi un mūžībā saņems algu, ja viņi to nenožēlos un par to negandarīs – neatlīdzinās par šo kļūdu.
Visi tie, kuri ar savu parakstu legalizēs šādas laulības, arī nes savu vainu un par to samaksās, ja viņi nenožēlos un par to neatlīdzinās. Abortu un sodomijas grēki atraisīs Dieva Dusmas. Drīz vien Mans Tēvs no debesīm nosūtīs uguni uz visām tām valstīm, kurās ir apstiprināti šādi likumi; Es jums, sodomīti, saku, ja jūs nenožēlosiet to savās sirdīs, jūs nomirsiet mūžīgi.
Mans Brīdinājums nāk un Es jums apliecinu, ka, ja jūs nenožēlosiet, jūs nevarēsiet vairs atgriezties šajā pasaulē. Mans Tēvs mūžībā atdalīs graudus no pelavām un šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces liela daļa – savu grēku smaguma dēļ – jau vairs neatgriezīsies atpakaļ.
Pēdējo laiku zinātnieku – kuri vēlas pacelties virs Dieva Gudrības – lepnums būs viņu pašu bojāeja. Androidi, humanoidi, kas tiek radīti jūsu laboratorijās, mana pretinieka valdīšanas laikā tiks pavērsti pret cilvēci. Šie roboti būs piesātināti ar ļauno garu un būs cilvēces posts. Šī tehnoloģija tiks ļaunprātīgi pavērsta atpakaļ pret cilvēku un Mana pretinieka valdīšanas laikā tā būs jūsu rīcībā, radot zemes iedzīvotājiem postu un nāvi.
Mani bērni, nāk Mana Sirdsapziņas pamodināšana, palieciet mīlestībā, esiet modri un nomodā, jo sāksies karš, atraisot bēdu dienas.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.