2016.gada 15.jūnijs, pl.13.20

Bērniņi, palīdziet izglābt daudzas dvēseles, kuras zināšanu trūkuma dēļ gatavojas tikt zaudētas

Marijas Svētdarītājas no Guarne augstienes – Antiokija, Kolumbija, aicinājums Dieva bērniem.
Bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem.
Un cilvēce ir sākusi staigāt pa attīrīšanas tuksnesi, pēdējie žēlsirdības mirkļi tuvojas beigām. Piesauciet mana Tēva Žēlsirdību, lai, ejot cauri Dievišķam Taisnīgumam, jūsu dvēseles netiktu zaudētas. Bērniņi, Debesis necenšas jūs iebaidīt ar vēstījumiem, bet gan jūs brīdināt, lai jūs sagatavotos notikumiem, kas nāk, un nekas jūs nepārsteigtu.
Atgriezieties pie Dieva, dumpīgie bērni, pārstājiet grēkot, jo jūsu dvēseles ir apdraudētas – gatavojas tikt zaudētas; sadzirdiet mūsu aicinājumus, kurus mēs jums sūtam, un izmainiet savu dzīves gaitu tā, ka jūs varat saņemt žēlastību un iegūt mūžīgās dzīves prieku.
Bērniņi, viena no šīs pasaules karaļu vardarbīgā nāve pilnībā destabilizēs šīs pasaules iedzīvotāju mieru; šī tauta dosies karā un tiks izliets daudz asiņu. Mani bērni, mans pretinieks neatpūšas, viņš ceļo, sludina, apmāca un pārliecina savu ganāmpulku, viņam ir daudz sekotāju, kas gatavi atdot savu dzīvību par viņu. Kādas sāpes es izjūtu manā – Mātes Sirdī, zinot, ka mans Dēls bija cilvēces noraidīts, bet šodien pazušanas dēls tiek pieņemts un pielūgts tā, it kā viņš būtu pats Dievs!
Debesīs būs liela zīme, drīz debess velvē parādīsies mana Dēla Krusts un Dieva tauta kritīs pie zemes un to pielūgs, jo tas ir Slavas pilnais Golgātas Krusts, kas vēstīs jums par Brīdinājuma ierašanos un nesīs svētību un dziedināšanu visiem labas gribas cilvēkiem. Esiet gatavi šim notikumam, kas mainīs jūsu dzīvi.
Bērniņi, viss ir paātrināts dēļ ļaunuma un grēka, kas pastāv šajā pēdējo laiku cilvēcē. Mans Tēvs ar visiem iespējamiem līdzekļiem cenšas saglabāt maksimāli daudz dvēseļu; kādas skumjas ir jūtamas Debesīs, redzot, ka lielākā daļa turpina no Viņa novērsties!
Zemei tuvojas liela debess ķermeņa spārns, to sadursme būs tās dzemdību pēdējos mirkļos. Šī lielā uguns akmens kritiens pārvietos Zemes asi un reālā laika pulkstenis sasniegs 12 stundu robežu. Tas būs laiks, kad mans Tēvs uz zemes iedzīvotājiem atraisīs Viņa Dievišķo Taisnīgumu.
Bērniņi, palīdziet izglābt daudzas dvēseles, kuras zināšanu trūkuma dēļ gatavojas tikt zaudētas. Lūdzieties manu Svēto Rožukroni par dvēselēm, kuras staigā garīgā remdenumā un visas pasaules visiem grēciniekiem. Lūdziet, lai tās Brīdinājumā tiktu atmodinātas un atgrieztos uz Pestīšanas ceļa. Man vajag, lai lūgšanā man pievienojas mans Marianiskais karaspēks, lūdzoties manu Svēto Rožukroni kopā ar mani, tā, ka mēs kopā lūgtu Tēvu par cik vien iespējami lielāku skaitu dvēseļu pestīšanu. Lūdzieties, veidojot lūgšanu ķēdes; atcerieties, ka viena bezdelīga vasaru nenes. Lūgšanu ķēdes spēks mobilizēs Debess karapulkus un tie jums palīdzēs tik ilgi, cik jūs lūgsiet.
Es atkal jums saku: veltījiet sevi un jūsu ģimenes mūsu divām Sirdīm. Visiem maniem garīgajiem kareivjiem ir jāveltī sevi arī mūsu mīļotajam Miķelim, tā, lai viņiem garīgās kaujas laukā būtu viņa klātbūtne. Pēc mana Svētā Rožukroņa jums ir jāaicina cīņā mūsu karapulku Princi un jālūdzas viņa eksorcisma lūgšanu, dotu pāvestam Leonam XIII. Lūdziet, lai tiktu sagrauti mana pretinieka un viņa ļaunuma saimnieku plāni. Neaizmirstiet, kas tie ietekmēs visu cilvēci un to izpausme radīs daudz sāpju.
Ir pienācis laiks, mani bērniņi, jums novērsties no šīs pasaules lietām un rūpēm. Ņemiet manu Svēto Rožukroni, tas ir visspēcīgākais garīgais ierocis, ko es jums dodu, lai jūs iznīcinātu mana pretinieka plānus un atvairītu viņa uzbrukumus. Šis ir laiks, kad jāsāk lūgties no rīta, pusdienā un vakarā, jo visi notikumi, kas aprakstīti Dieva Svētajā Vārdā, gatavojas tikt atraisīti, un gatavojas manifestēt netaisnības. Palieciet mana Kunga mierā.

Jūs mīli jūsu Māte, Marija Svētdarītāja.

Bērniņi, manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.