2016.gada 15.maijs, pl.13.30

Mana Brīdinājuma diena un laiks jau bija noteikts Augstākajā Tiesā. Vēl atlikuši vien daži mirkļi žēlastībai, kas jāiztērē, tā, lai tiku izpildīta visa Dieva Griba

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums cilvēcei.
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar jums.
Nebaidieties, Mana ganāmpulka avis, palieciet Manā mīlestībā, lai jūsu sirdis nesatraucas un nenovēršas. Mana Brīdinājuma atnākšanai, kas jau klauvē pie jūsu dvēseļu durvīm, sagatavojiet sevi ar labu dzīves grēksūdzi. Es nevēlos – jums šķērsojot mūžību – redzēt jūs ciešam, turklāt jums ir iespēja izvairīties no ciešanu iepazīšanas. Cik vien iespējams ātri veltieties mūsu divām Sirdīm un veltiet arī savas ģimenes, tā ka, ejot cauri mūžībai, neviens netiktu zaudēts un viņi spētu atgriezties šajā pasaulē, lai izpildītu piešķirto misiju.
Es saku: katrs mirstīgais, kurš ir spējīgs spriest, nonāks mūžībā un tiks Augstākās Tiesas tiesāts, pamatojoties uz mīlestību. Es aicinu, lai jūs cits citam piedodat, tā ka, ierodoties mūžībā, jūsu dvēselēm nav jāiepazīstas ar šķīstītavas ezeru, kurā atrodas dvēseles, kas nomirušas nepiedevušas un nesaņēmušas piedošanu. Tāpēc dvēselēm, kuras nav spējušas mīlēt un piedot šajā pasaulē, ir nepieciešama attīrīšanās mūžībā. Šīm nabaga dvēselēm šķīstītava ir ilgstoša un ļoti sāpīga, un tādā veidā viņām ir jāizpērk vaina par visu mīlestības un piedošanas trūkumu, kas viņām šajā pasaulē nebija attiecībā uz saviem brāļiem un māsām.
Daudzas no šīm nabaga dvēselēm šajā vietā ir pavadījušas daudzus jūsu laika gadus, jo dzīvē šajā pasaulē atteicās piedot. Viņu sāpes ir lielas un tām nepieciešamas jūsu lūgšanas, gavēņi, gandarīšanas un Svētās Mises, kas upurētas par viņām un kas ļoti palīdzēs mīlestības procesā. Lūdzieties par aizvainotajām dvēselēm, viņu mīlestības trūkums šajā pasaulē noveda līdz to siržu slēgšanai piedošanai un šodien tās atrodas mūžīgā dedzināšanā un viņām ir nepieciešamas jūsu lūgšanas, lai izpirktu viņu sāpes un samazinātu viņu uzturēšanos šķīstītavā.
Ņemiet vērā, Manas avis, šos norādījumus, ko Es jums dodu, lai jūs atvērtu savas sirdis piedošanai un būtu mierā ar saviem brāļiem un māsām, tā ka Mana Brīdinājuma dienā jūsu solis cauri mūžībai nav sāpes, bet gan prieks un miers. Mana Brīdinājuma diena un laiks jau bija noteikts Augstākajā Tiesā. Vēl atlikuši vien daži mirkļi žēlastībai, kas jāiztērē, tā, lai tiku izpildīta visa Dieva Griba.
Bēdas tiem dumjajiem un neprātīgajiem, kuri domā, ka viņu pazemes bunkuri aizsargās viņus Mana Taisnīguma laikā! Kā viņi kļūdās; ja viņi neatgriezīsies pie Dieva un sirdī nenožēlos grēkus, radītā dusmas Mana Taisnīguma laikā sagraus viņu spēcīgos balstus un viņi mirs zem savu sabrukušo cietokšņu smaguma!
Jūs, nejēgas, Mana Taisnīguma laikā uz zemes nebūs tādu vietu, kur varētu droši paslēpties! Meklējiet Dievu un pildiet Viņa Baušļus, kas ir jūsu spēks. Nemēģiniet glābties ar šīs pasaules lietām, jo ļoti drīz šī pasaule izzudīs un kopā ar to visi tie, kuri šodien Man pagriež muguru nevis vaigu.
Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo tuvojas jūsu ceļš cauri mūžībai; Es atkal jums saku: veltījiet sevi mūsu divām Sirdīm; izlīgstiet ar brāļiem un māsām un praktizējiet taisnīgumu, tā, lai mūžībā jūs varētu redzēt Dieva Godību, nevis šķīstītavas sodu vai elles mokas. Es atstāju jums Manu mieru, Es dodu jums Manu mieru. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.