2016.gada 16.novembris, pl.14.05

Esiet ļoti piesardzīgi ar vakcīnām, kuras piedāvā, lai cīnītos ar vīrusiem un epidēmijām, īpaši gripu, jo caur tām cenšas samazināt lielu daļu pasaules iedzīvotāju

Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums Dieva tautai.
Manas sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un es jūs vienmēr apklāju ar manu Mātes Apmetni.
Maziņie, uzmanieties no vakcīnām, kas tiks rūpīgi sadalītas caur organizācijām un fondiem, kas apkalpo Iluminātu Eliti, jo šīs vakcīnas ir letālas un ar tām cenšas samazināt lielu daļu no pasaules iedzīvotājiem. Laboratorijas, kas strādā šiem subjektiem, saražos miljoniem šādu vakcīnu, kuras tiks nosūtītas un izdalītas jaunattīstības valstu un Āfrikas iedzīvotāju vidū. Viss šis drausmīgais plāns tiks īstenots ar šo valstu valdību bezrūpību.
Miljoniem šo vakcīnu izraisa tūlītēju nāvi; citas izraisa slimības, īpaši vēzi, un daudzas citas izraisa sievietes augļa attīstības deformācijas un anomālijas DNS ķēdē. Šīs nāvējošās vakcīnas jau uzglabājas un ir gatavas izplatīšanai. Pret katru cilvēka organisma slimību pastāv vakcīna, kas, to injicējot šo valstu iedzīvotājiem, nogalinās miljoniem cilvēku.
Esiet ļoti piesardzīgi ar vakcīnām, kuras piedāvā, lai cīnītos ar vīrusiem un epidēmijām, īpaši gripu, jo caur tām cenšas samazināt lielu daļu pasaules iedzīvotāju. Tiek plānota vesela sazvērestība un tajā tiks iesaistītas: laboratorijas, farmācijas uzņēmumi, slimnīcas, klīnikas, veselības organizācijas, kas apkalpo valstis, privātas organizācijas, kas sniedz veselības aprūpes pakalpojumus, un nevalstiskās organizācijas. Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā saslimt, nozīmē riskēt nomirt; pārbaudīt vai ir kāda noteikta slimība, vai kaite, tas būs kā atvērt iespēju nekad neiznākt dzīvam. Šīs nāves eskalācijas, kuru īstenos tumsas bērni mana pretinieka valdīšanas laikā, galvenie upuri būs gados veci cilvēki un bērni.
Bērniņi, es jums atklāju, kā tas būs, pirms tas notiek, tā, lai jūs būtu nomodā un modri, un nekas jūs nepārsteidz nesagatavotus. Es jums saku: nebaidieties; atcerieties, ka debesis jūs nepametīs. Paturiet prātā izdzīvošanas vēstījumus, kurus jums dodam caur mūsu instrumentiem, un pielietojiet praksē vēstījumu, dotu Mary Jane Even, kurā es sūtu dabas zāles, tā, lai jūs varētu tajās dienās sevi izdziedināt, neizmantojot ķīmiskās zāles, kas jūsu dzīvībai būs nāvējošas.
Tāpēc tagad ejiet īstenot praksē šos vēstījumus, nodrošinot izdzīvošanu un sagatavojot ārstniecības augus, kurus es jums norādīju, lai rīt jūs spētu neitralizēt epidēmijas un vīrusus, kas nāk, un daudzi no kuriem ir ļaunu cilvēku radīti. Uzglabājiet šos ārstniecības augus sausā vietā ar etiķetēm, kurās norādīts to nosaukums un ārstējošās īpašības, lai, kad pienāks laiks, jūs tos varētu izmantot jūsu un jūsu brāļu un māsu labā.
Lai mana Kunga miers paliek jūsos, un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.

Es jūs mīlu, jūsu Māte Marija, Dieva tautas Palīdzība.

Bērniņi, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.