2016. gada 17.februāris

Tuvojas mana pretinieka universālās deklarācijas – pasludināšanas diena!

Marijas Svētdarītājas steidzams aicinājums cilvēcei
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers ir ar jums.
Drīz cilvēce sāks staigāt pa attīrīšanas tuksnesi. Mans pretinieks miesā ir sācis parādīties valstīs, kas novērsušās no mana Dēla. Nabaga valstis, jo tās iepazīs Dieva taisnīgās Dusmas! Maitreja staigā cauri daudzām valstīm un turpina sagatavot savus mācekļus jūsu atgriešanās dienai. Bēdas tiem, kuri staigā garīgā remdenumā un bēdas tiem, kuri staigā bez Dieva vai Likuma – tie būs manam pretiniekam viegls laupījums maldināšanai!
Pazušanas dēls jau savus sekotājus ir noinstruējis, ielicis tajos savas mācības pamatus, attiecīgi noskaņojis un drīzumā pats tiks atklāts cilvēcei. Dieva tauta, esiet uzmanīgi un piesardzīgi! Sargieties no iekrišanas maldināšanā, jo jūs labi zināt, ka tas nav mans Dēls! Tas, kurš drīzumā tiks atklāts – palaists brīvībā, ir pazušanas dēls, kurš nāk, lai katrā zemes stūrī nestu haosu, postu un nāvi.
Bērniņi, antikrista bībele ir gatava izplatīšanai. Sātaniskā bībele tiks atdota sektām, kuras staigās no durvīm pie durvīm un būs atbildīgas par tās izplatīšanu. Svētais Dieva Vārds nekādos apstākļos nemainīsies, pat caur mana pretinieka viltu ne! Sargieties no novēršanās no Dzīvības Dieva! Sargieties no jūsu māju durvju atvēršanas ļaunajam!
Mana pretinieka bībele ir ritualizēta, tāpēc dēmoni pārņems un iznīcinās jūsu mājas un jūsu ģimenes. Visa Maitrejas stādīšanas priekšā cilvēcei propaganda ir sagatavota un tiks visiem sludināta. Visi masu informācijas līdzekļi, kas kalpo manam pretiniekam, veiks lielu propagandas kampaņu visā pasaulē, paziņojot par viltus mesijas parādīšanos. Mans pretinieks ir skaļš un viņam patīk izrādīties; jums ir jābūt ļoti uzmanīgiem un nesaņemt šo propagandu, jo ap Maitrejas uzrašanos ir vesels atribūtiku kopums. Visa šī propaganda ir ritualizēta ar okultismu, tā, ka tādējādi jūs varat viegli nonākt maldos un galu galā kļūt par mana pretinieka mācekli.
Dieva tauta, stipriniet jūsu ticību, jo krāpnieks gatavojas manifestēt (izpausties). Vecāki, lai dēļ jūsu klusēšanas jūsu mājās netiktu kaut kas palaists garām! Es gribu, lai šī vēsts sasniegtu visus zemes stūrus un visas ģimenes, neatkarīgi no to ticības, rases vai reliģijas; tas, kas ir likts uz spēles, ir dvēseļu pestīšana un, zināšanu trūkuma dēļ, tiks zaudēti tūkstošiem.
Dieva tauta, manas Sirds bērniņi; hologrammas, kas drīzumā parādīsies debesīs un kas pārstāvēs manu Dēlu, ir daļa no mana pretinieka šova. Nepievērsiet uzmanību šai maldināšanai, jo tas ir mans pretinieks, kurš uzdodas par manu Dēlu. Mana pretinieka universālās deklarācijas diena tuvojas. Karš starp tautām ir platforma, ko mans pretinieks izmanto, lai kļūtu zināms cilvēcei. Lūdzieties, gavējiet un gandariet par grēkiem, mani dārgie bērni, jo Bēdu dienas tuvojas; sagatavojieties garīgi. Lasiet Svēto Dieva Vārdu, īpaši Daniēla 12 un Mateja 24, tā, ka tad, kad viņš, pazušanas dēls, atklāj savu izskatu, jūs neiekristu maldināšanā. Bērniņi, lūgšanā augšējā jeb sagatavošanās istabā runājiet par laiku beigu pravietojumiem un lasiet Svēto Dieva Vārdu, lai tad, kad krāpnieks ir atklājies, jūs paliktu nelokāmā ticībā.
Lai Dieva miers ir ar jums un mana – Mātes svētība un aizsardzība paliek jūsos.

Es jūs mīlu, jūsu Māte, Marija Svētdarītāja.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.