2016.gada 17.marts, pl.09.50

MANS BRĪDINĀJUMS NĀKS BĒDU VIDŪ; DIENU UN LAIKU ZINA JŪSU DEBESU TĒVS!

Dieva Tēva steidzams aicinājums cilvēcei
Mans miers lai ir ar jums, Mana tauta.
Zemei tuvojas Mana Taisnīguma uguns, attīrīšanas uguns un zinātnieki to nespēs apstādināt; viss, kas rakstīts, tiks izpildīts; notikumi nāks bez brīdinājuma un tie notvers šīs cilvēces lielāko daļu tiem nesagatavotus. No kosmosa uz ļaunajām tautām kritīs lielas uguns bumbas; Mana Taisnīguma uguns ir ceļā un nekas, un neviens to nespēs apturēt. Tā ir Mans Svētais Taisnīgums, kas nāk, lai visu attīrītu.
Mans mantojums, vienojieties lūgšanā un nebīstieties, jo jūsu acis redzēs samaksu, ko saņems ļaunais. Tūkstoši kritīs jums pa kreisi un desmit tūkstoši – jums pa labi, bet ar jums nekas nenotiks, jo jūs savu uzticību esat salikuši Kungā. Es devu norādījumus Maniem Svētajiem Eņģeļiem pasargāt jūs visos jūsu ceļos; viņi nesīs jūs uz rokām un jūsu kājas nepaklups pār akmeni (Psalms 91). Es iznīdēšu nezāles, tā, ka atstāšu vienīgi labus graudaugus. Mani eņģeļi ir gatavi vākt ražu, vien gaida Manu zīmi, lai atdalītu graudus no pelavām.
Es degu dedzībā par Manu radīto (radīšanu), un Es neļaušu pēdējo laiku cilvēka lepnumam iznīcināt to, ko Es esmu izveidojis ar tādu mīlestību. Karš, bads, kaitēkļi, vajāšanas, Manas Radīšanas dzemdību sāpes un Mana Taisnīguma ugunis būs daļa no pareģotajām bēdām. Vienīgi tie, kuri paļaujas uz Kungu un ir neatlaidīgi ticībā – viņi sasniegs dzīvības kroni.
Mans Brīdinājums nāks bēdu vidū; dienu un laiku zina jūsu Debesu Tēvs. Es atkal jums saku: esiet gatavi, jo šīs dienas nāk; netērējiet šo mazumiņu laika, kas vēl ir atlicis žēlastībai, lai tiektos pēc šīs pasaules lietām; jo Es jums saku, ka neko no tā, ko jūs redzat, jūs neredzēsiet atkal atgriežoties. Es visu radīšu jaunu un vecā vairs nebūs un to neatcerēsies.
Atkal skan Manu Debesu bazūņu skaņas: no Austrumiem līdz Rietumiem, no Ziemeļiem līdz Dienvidiem; tās ir brīdinājums cilvēcei, lai tā sagatavotos Taisnīguma dienām, kas tūlīt, tūlīt sāksies. Mirstīgie, lai jūs nepārņemtu nakts, sakārtojiet savus rēķinus, jo viss nāks pēkšņi, bez brīdinājuma un daudziem no jums nebūs laika sabalansēt – izlīdzināt savus rēķinus! Mostieties, mostieties remdenās sirdis un cilvēce, kas staigājat grēkā, jo nāk bēdu dienas un nav atpakaļceļa! Tās būs Dievišķā Taisnīguma dienas, kurās nebūs nekādas žēlastības. Kad jūs, dumjie, domājat atgriezieties pie Dieva? Nāk nakts un līdz ar to Mans Taisnīgums, un Es konfiscēšu – atņemšu grēkošanu; nokārtojiet rēķinus, izlīdzinieties, tā, lai rīt jums nebūtu ko nožēlot.

Jūsu Tēvs, Jahve, tautu Kungs

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.