2016.gada 18.jūnijs, pl.15.40

Es aicinu visas raganas, burvjus, magus, mentālistus (*), santeristus (**), spiritistus un visa veida okultistus: nāciet pie Manis!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums visiem, kas nodarbojas ar okultismu.
Mans miers lai ir ar jums, Mans ganāmpulks, un Es sūtu steidzamu aicinājumu visiem tiem, kuri praktizē okultismu vai pagānu maģiju, lai ar burvestībām sasaistītu savus brāļus un māsas. Ja jūs vēl neesat pārdevuši dvēseli tumsas valdniekam, Es varu jūs glābt, lai jūs nenomirtu mūžīgi. Atcerieties, Es nevēlos jūsu nāvi, bet ka jums būtu Mūžīgā Dzīvība; ja jūs savā sirdī nožēlosiet grēkus un labosieties, un gandarīsiet par visu ļaunumu, ko esat darījuši, Es nepieļaušu, ka jūs tiekat zaudēti. Tumsas bērni, izdziedinieties no tumsas un staigājiet gaismā, Es izstiepju Savas rokas, Es nevēlos jūsu nāves. Ja jūs pieņemiet Manu mīlestības piedāvājumu, kad jūs vēršaties pie viena no Maniem mīļotajiem un veiciet labu dzīves grēksūdzi; gandariet par grēkiem, lokat savus ceļgalus un lūdzat, lai Es jūs atbrīvoju, Es labprāt to darīšu.
Kad vainīgais praktizē okultismu, piemēram, samaksājot kādam par darbu, lai kaitētu savam brālim vai māsai, abi paliek ar melnām dvēselēm. Ja jūs to sirdī nožēlosiet, Es attīrīšu jūsu dvēseli, un Es apsolu, ka Es neatcerēšos jūsu pagātni. To labā, kuri ir pārdevuši savu dvēseli, Es neko nevaru darīt, jo viņos nedzīvo Mans Gars, viņi ir tumsas saimnieka īpašums. Kad jūs nokļūsiet mūžībā ellē, viņš jūs tur gaidīs. Tumsas bērni, rit pēdējie žēlsirdības mirkļi; sveiciet vienīgi Mani, jo Es esmu Ceļš, Patiesība un Dzīvība, tā, lai jūsu dvēseles netiktu pazaudētas mūžīgi.
Es aicinu visas raganas, burvjus, magus, mentālistus, santeristus, spiritistus un visa veida okultistus: nāciet pie Manis! Caur Manu pieskārienu ļaujiet attīrīt jūs ar Manām Asinīm, ļaujiet sevi iegremdēt tajās un atsakieties no savas pretīgās prakses, un rīt jūs dzīvosiet. Es jums saku, ka nekāda maģija nav laba, visa maģija, lai kā arī to nodēvētu, ir viena burvestība, ko sauc par okultismu, tā ka nemaldiniet sevi teikdami, ka baltā maģija ir laba. Dižais krāpnieks jums ir aizsējis acis, atbrīvojieties no jūsu acu apsējiem un atgriezieties pie Manis, lai jums būtu dzīve pārpilnībā!
Es ienīstu visa veida okultismu, jo īpaši okulto praksi, ko dēvē par santerismu, tāpēc, ka tie, kur praktizē šo praksi, tajā izmanto svēto attēlus, lai darītu ļaunu saviem brāļiem un māsām. Es saku: sods tām dvēselēm, kuras praktizē santerismu, ir viens no vissāpīgākajiem pazemes valstībā. Tas ir Mans pēdējais aicinājums, pirms Mana Dievišķā Taisnīguma atnākšanas.
Laipni gaidīti vienā no Manām apžēlošanas amnestijām. Es gaidu kā Tēvs, ar atplestām rokām. Ko jūs vēlaties, Žēlsirdību vai Taisnīgumu, tas ir atkarīgs no jums – dzīvību vai nāvi! Vēlreiz Es jums saku: ja neesat pārdevuši savu dvēseli, Es jūs varu izglābt. Es nolēmu to darīt tagad, pirms nav saņemts Mans Brīdinājums, lai jūs varētu attīrīties šajā pasaulē, jo tā ir drošāk, ka jūs mūžībā bez atbalsta netiksiet zaudēti mūžīgi. Es ceru, ka jūs nekavēsieties, atcerieties, ka šis laiks jau vairs nav iepriekšējais, tas ir īss. Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Glābējs, Jēzus Labais Gans.

Mans ganāmpulks, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

(*)


(**)