2016.gada 19.aprīlis, pl.16.50

Mana Tēva mantinieki, stāviet stigri ticībā, jo tuvojas dienas, kurās jūs tiksiet pārbaudīti un iesiet cauri Lielo Bēdu krāsnij

Kunga Pārveidošanās draudzes Svētnīca – Kali, Kolumbija.
Svētā Miķeļa aicinājums Dieva tautai.

Gods Dievam debesīs un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem. Brāļi un māsas, teiciet mana Tēva Godu un Žēlsirdību, jo liela ir Viņa mīlestība un labestība.
Brāļi un māsas, nekrītiet panikā par notikumiem, kas jums tuvojas; ja jūs paliekat stingri ticībā, jums nekas slikts nenotiks. Mana Tēva izveide jau sākusi ieiet satricinājumā; pierodiet dzīvot ar zemestrīcēm, jo viss ir daļa no pārveides, kas dzemdēs Jaunu Radīto.
Daudzviet jūs redzēsiet asaras un sāpes, jūras ūdens celsies un daudzas pilsētas, un piekrastes pilsētas pārklās jūras trakojošās dusmas. Esiet gatavi, jo atkal atskan bazūņu skaņas; šoreiz tās jums paziņo par Brīdinājuma un lielās attīrīšanas dienu sākuma tuvumu.
Mana Tēva sēkla, mostieties, jo Dieva Taisnīgums jau klauvē pie jūsu durvīm! Jūs esat tuvu attīrīšanas dienām, taču šīs cilvēces lielākā daļa joprojām ir apātiski, nevēloties klausīties mana Tēva balsī. Aborta grēks, sodomija, laulības starp viena dzimuma partneriem, sociālā netaisnība un kristiešu mocekļu izlietās asinis ir paātrinājuši Dievišķā Taisnīguma atnākšanu, tas notiks pirms laika, kas bija noteikts ar Dieva Gribu.
Brāļi un māsas, Žēlsirdības laiks iztek; ko jūs, dumjie, gaidāt, lai atgrieztos pie Dieva? Es jums saku, ka tad, kad jūs to vismazāk gaidīsiet, pienāks Taisnīguma diena un jums vairs nebūs laika savest kārtībā savus rēķinus. Tuvojas Kristus Baznīcas uz zemes Golgātas dienas; pavisam drīz mana Tēva Namos ienāks Lielā Negantība un es nezinu, kas notiks ar jums – ar tiem, kuri vēl neesat izlēmuši jeb definējuši sevi. Tuvojas haoss, pamestība un nāve, un daudzi no jums vēl joprojām esat iegrimuši savā ikdienas dzīvē, nepievēršot uzmanību zīmēm, kuras jums dod debesis.
Cik daudz plānu ir radīts bez Dieva Gribas? Vai tad jūs, dumjie, nezinājāt, ka nekas šajā dzīvē nav droši? Mostieties, saredziet, ka jūsu dzīve ir apdraudēta, un ja jūs turpināsiet to kā līdz šim, tad tas, ko jūs atradīsiet, būs mūžīgā nāve! Vairs neplānojiet savu nākotni; drīzāk uztraucieties par savu dvēseļu glābšanu un atgriešanos pie Dieva, jo pārējais ir vien iedomība un kņada.
Mana Tēva mantinieki, stāviet stigri ticībā, jo tuvojas dienas, kurās jūs tiksiet pārbaudīti un iesiet cauri Lielo Bēdu krāsnij. Tajās dienās šķitīs, ka mans Tēvs jūs ir pametis, tāpēc jums ir nepieciešams palikt stingri stāvot ticībā, lasot Svēto Dieva Vārdu, tā, ka nekas un neviens jūs nespēj attālināt no Viņa. Neatkarīgi no tā, cik smags ir pārbaudījums, nekad nezaudējiet ticību, cerību un uzticību Dievam. Mūsu Dievmāte un Karaliene un mēs, mana Tēva Valstības Erceņģeļi un Eņģeļi, būsim kopā ar jums un jums palīdzēsim, ja jūs mūs aicināsiet un lūgsiet mūsu palīdzību. Atcerieties, ka mēs cienām jūsu brīvo gribu un nāksim jums palīgā vienīgi tad, ja jūs mūs aicināsiet un lūgsiet mūsu palīdzību.
Brāļi un māsas, esiet labi sagatavoti, jo sāksies Lielo Bēdu dienas. Saglabājiet mieru, nekrītiet panikā, kad mana Tēva izveide sāk pārvietoties un vaidēt viņas pēdējās dzemdību sāpēs. Atcerieties, ka viss būs kā sapnis, ja paliksiet vienoti lūgšanā, ticībā un uzticībā mūsu Tēvam. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Aleluja, aleluja, aleluja.

Jūsu brālis un kalps, Erceņģelis Miķelis.

Dariet zināmus mūsu vēstījumus visai cilvēcei.