2016.gada 19.oktobris, pl.10.35

To Žēlsirdību un tās piedošanas Žēlastības, kuras Es dodu šajā gadā, ir lai jūs rīt būtu spējīgi izturēt savu soli cauri mūžībai

Jēzus Labā Gana aicinājums cilvēcei.
Mans miers lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avīm.
Šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces lielākā daļa nav vēlējusies gūt labumu no Manas Mīlestības, Piedošanas un Žēlsirdības amnestijas. Viņi atsakās ieiet piedošanas durvīs; ak, kādas skumjas Es sajūtu Savā Sirdī, redzot, ka daudzi nicina Manu Žēlsirdības dāvanu! Bēdas jums, grēcinieki, kuri nevēlējāties atsaukties uz Maniem aicinājumiem; jūs nabaga remdenās sirdis, kas joprojām turpiniet atrasties savā garīgajā remdenumā! Tagad jūs pagriežat Man savu muguru, nevis savu vaigu, un sev sakāt, ka nekas nenotiks. Tas ir muļķīgi un neprātīgi, jūsu dvēseles glābšana ir apdraudēta; ja jūs Mani nesveiksiet Manā Piedošanas amnestijā, Es jums apliecinu, ka daudzi no jums nespēs izturēt Mana Brīdinājuma atnākšanu.
To Žēlsirdību un tās piedošanas Žēlastības, kuras Es dodu šajā gadā, ir lai jūs rīt būtu spējīgi izturēt savu soli cauri mūžībai. Ko jūs, stūrgalvīgā cilvēce, gaidāt, lai atgrieztos pie Manis? Ja jūs tagad nesveiksiet un nepieņemsiet to – Manu Žēlsirdību, Es jums apliecinu, ka jūs vairs to neatradīsiet. Šie ir pēdējie aicinājumi, doti pirms aiziešanas; Es nevēlos jūsu nāvi, Mani mazie dumpinieki.
Es lūdzu Manu ganāmpulku šajā gadā paplašināt Manu Žēlsirdību uz visiem tiem jūsu ģimenēs, kuri staigā grēkā vai vienaldzībā, tā, lai rīt, kad Es klauvēšu pie viņu dvēseles durvīm, tie netiktu zaudēti.
Ienāciet caur Manas Žēlsirdības durvīm, Mans ganāmpulks, un dariet to, kas tiek prasīts, lai jūs varat iegūt indulgenci un piemērot to tiem, kuri atrodas vistālāk no Manis. Ievadiet tos garīgi caur Manas Žēlsirdības durvīm, lai, kad atnāk Mana Brīdinājuma diena, viņi netiktu zaudēti un var tikt pamodināti un atkal būt Mani.
Atgriezieties pie Manis, atkrišanas bērni, Es negribu jūsu nāvi, Es gaidīšu līdz pēdējai Manas Žēlsirdības sekundei; nelieciet Man gaidīt, neatstājiet Mani ar atplestām rokām. Es jūs mīlu un Es gribu, lai jūs dzīvotu un būtu kopā ar Mani Paradīzē. Steidzieties, skrieniet, nekavējieties; skatieties, katra nākamā diena saīsinās un ierodas nakts. Esiet gatavi, jo kad jūs to vismazāk domāsiet, nāks Cilvēka Dēls un klauvēs pie jūsu durvīm.
Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans.

Izplatiet Manus vēstījumus, Mana ganāmpulka avis.