2016.gada 2.augusts, pl.14.30

Vecāki, pievērsiet jūsu acis Dievam un lūgšanai, lai netiktu iznīcinātas jūsu mājas un zaudēti jūsu bērni

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums vecākiem.
Manas Sirds bērniņi, lai mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes mīlestība un aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, man ir ļoti skumji, redzot, ka tik daudzās mājās, trūkstot tajās mīlestībai un, galvenokārt, trūkstot tajās Dieva klātbūtnei, tiek zaudēta ģimenes atmosfēra. Mans pretinieks un viņa dēmoni ir iznīcinājuši daudzas ģimenes, radot tajās šķelšanos, apjukumu un atdalīšanos. Daudzu māju iznīcināšanas iemesls ir nepareiza jeb ļaunprātīga tehnoloģiju izmantošana.
Telpa dialogam un lūgšanai ģimenē tika pārvietota uz telefonu, televizoru un datoru, kas noved pie daudzu mājsaimniecību jeb ģimeņu vērtību krīzes. Trūkstot vadībai, trūkstot Dievam un lūgšanai, daudzas ģimenes ienirst garīgā tumsā, ko izmanto mans pretinieks, lai viņas sašķeltu un iznīcinātu.
Vecāki, pievērsiet jūsu acis Dievam un lūgšanai, lai netiktu iznīcinātas jūsu mājas un zaudēti jūsu bērni. Neapvaldīts patēriņš un materiālisms, šīs pasaules rūpes un problēmas, Dieva un lūgšanu trūkums – tas viss kopā ar daudzu vecāku visatļautību ir tas, kas daudzas ģimenes ved uz morālo, sociālo un garīgo vērtību zudumu.
Vecāki, daudzas televīzijas programmas, filmas, datoru un mobilo telefonu spēles ir pilnas ar negatīviem zemapziņas vēstījumiem, kas cenšas jūsu bērnus aizvest prom no Dieva un lūgšanas. Šīs nāves tehnoloģijas daudzās mājās izraisa krīzi. Vecāki, cik ilgi jūs pieļausiet, ka dators, televizors un mobilais telefons aizstāj vecākus, un kad beidzot sāksiet vadīt savus bērnus? Visas atribūtikas, ko piedāvā pēdējo laiku tehnoloģija, mērķis ir izraidīt no jūsu mājām Dievu.
Šī tehnoloģija ir kļuvusi par jūsu bērnu vadoni, lai viņi ietu un pavadītu vairāk laika kopā ar to. Šķiet, ka bērni, jaunieši un daudzi pieaugušie ir nohipnotizēti; tās nepareiza izmantošana noved pie daudzu ģimeņu sabrukšanas. Man ir ļoti skumji, jo jūsu, vecāki, vainas dēļ daudzi no maniem bērniem un jauniešiem tiek zaudēti. Katru dienu tūkstošiem jauniešu krīt bezdibenī, jo viņu vecāki ir aizmirsuši mīlēt, uzturēt dialogu, virzīt un vadīt; un visskumjākais – visam pāri ir viņu visatļautība, kā arī luciferiešu tehnoloģija, kas atdala no Dieva Mīlestības.
Vecāki, pievērsiet uzmanību savām mājām, jums nevajadzētu būt tik liberāliem ar saviem bērniem. Mājās kontrolējiet tehnoloģiju izmantošanu un atvēliet vairāk laika ģimenes lūgšanai. Atgriezieties, lai savās mājās pieņemtu Dievu un pēc iespējas ātrāk atsāktu lūgties manu Rožukroni, lai aizraidītu sātanu un viņa dēmonus, kuri caur pēdējo laiku ritualizētajām tehnoloģijām ienāk jūsu dzīvē; atcerieties, ka viņš cenšas panākt vienīgi šķelšanos un pēc tam nozagt dvēseli.
Vecāki, neaizmirstiet, ka jūs esat atbildīgi par savu bērnu morālo un garīgo audzināšanu. Kā vecākiem un ceļvežiem jums vajadzētu kontrolēt un uzraudzīt visu, ko jūsu bērni redz un dzird, lai rīt jums nav jābēdājas par savu ģimeņu zaudēšanu. Es saku, ka ellē ir vieta, kur atrodas daudzu vecāku un viņu bērnu dvēseles, kuri bija pazudināti šajā pasaulē dēļ doto tehnoloģiju ļaunprātīgas jeb nepareizas izmantošanas. Tehnoloģijas dēmoni viņus aizveda tālu prom no Dieva un viņu dvēseles tika nozagtas, tādējādi viņus un viņu bērnus tie aizveda līdz mūžīgai nāvei.
Es lūdzu jūs kā vecākus, neskumstiet par Manu Sirdi, bet cik vien iespējami ātri pārņemiet savās mājās vadību; atgriezieties pie ģimenes lūgšanas un lasiet Dieva Svēto Vārdu. Iedvesiet jūsu bērnos mīlestību un cieņu. Atgriezieties pie Desmit Baušļu, kā arī par Dieva Mīlestību mācīšanas, un Viņa klātbūtne atkal ņems jūsu mājas savā kontrolē.
Vairāk nekādas visatļautības; lai ar bērniem būtu vairāk aktīva dialoga, mīlestības, sapratnes un, vispirms jau – lūgšana un cieņa pret Dievu un jūsu brāļiem, un māsām. Lai mājās atgrieztos atdzimšana, kur Dievs ir centrā un vada jūsu ģimenes.
Lai jūsu mājas piepilda mana Kunga miers un mana Mātes aizsardzība.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.