2016.gada 2.maijs, pl.13.45

Mani bērni, nevienam, kurš būs aplicis Garīgās Bruņas, Mans pretinieks nespēs pieskarties

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā ciešanu pilns un steidzams aicinājums cilvēcei.
Mans miers ir ar jums; Mani bērni, cilvēcei tuvojas lieli pārbaudījumi; Man uzticīgā tauta tiks attīrīta bēdu krāsnī, tā, lai rīt tā varētu būt kopā ar Mani un apdzīvot Jauno Radīto.
Mana pretinieka laikā visi Man uzticīgie ļaudis, visi Mani izvēlētie, mīļotie un instrumenti tiks vajāti un daudzi atdos savu dzīvību Mana Evaņģēlija dēļ. Mana pretinieka pēdējā valdīšanā Manu uzticīgo bērnu vajāšana un iznīcināšana būs visasiņainākā no visām tām, ko viņi veikuši cilvēces vēsturē. Manu mocekļu asinis būs Mana pretinieka sakāve; tās būs Manas izlietās Asinis, ar kurām Es atkal uzvarēšu Manu pretinieku.
Nevajag ne baidīties, ne arī savā sirdī ļauties satraukumam, Es sūtīšu Savu Svēto Garu un Viņš dos jums spēku, tā, lai jūs spētu tikt galā ar šīm ciešanu un bēdu dienām. Pirms jūs zaudēsiet dzīvību, jūsu gars tiks paņemts un aiznests Mūžīgā Godībā. Manu uzticīgo vēsture atkārtojas, un kā Maniem pirmajiem kristiešiem, tā arī jums ir vai nu jāņem uz sevi kalns, vai jāmēģina slēpties alās, lai izvairītos no vardarbības vajāšanās, ko pret jums veiks ļaunā emisāri bēdu dienās, kas tuvojas.
Mani bērni, pēc Mana Tēva Brīdinājuma tiks atdalītas avis no āžiem un Mana tauta zinās, kurš kalpo Dievam un kurš kalpo Manam pretiniekam; jūs tos zināsiet pēc viņu augļiem. Jūsu ceļā cauri mūžībai jūs, Dieva tauta, saņemsiet žēlastības un dāvanas, kuras būs nepieciešamas lielajā fināla jeb galīgajā kaujā, kas dos jums brīvību. Tie ir garīgie ieroči, lai cīnītos ar visu Dieva spēku pret Manu pretinieku un viņa ļaunuma saimniekiem.
Mani bērni, visi tie, kuri būs aplikuši Garīgās Bruņas, netiks Mana pretinieka skarti. Iegaumējiet to, ko Es jums saku, un rīkojieties atbilstoši Maniem norādījumiem; Es vēlreiz jums atgādinu: neizejiet uz ielas, pirms neesat aplikuši sev garīgās bruņas, jo jūs atrodaties garīgās kaujas dienās un daudzi ļaundabīgi subjekti, kas klīst gaisā, jau iemājo to ķermeņos, kuri ir tālu no Dieva vai kalpo Manam pretiniekam. Paturiet prātā Manu aicinājumu, lai jums nenāktos piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus. Šajās pēdējās dienās garīgā cīņa ar katru dienu kļūs arvien spēcīgāka. Pēc Brīdinājuma un Brīnuma nāks pēdējā kauja, kas sniegs jums brīvību. Es jums to visu dodu, lai jūs paliktu nelokāmi, stingri ticībā un kā labi kareivji būtu kaujas gatavībā un parādītu modrību, tā, ka nekas un neviens jūs nepārsteigtu.
Mani bērni, Mana pretinieka viltība nepazīst robežas, viņš izmantos jūsu laika izklaides biznesa un sporta priekšrocības, lai īstenotu zvēra zīmes implantēšanu visiem to sekotājiem. Sporta veidi, kas jūsu pasaulē saviļņo un aptver masas, tiks pārņemti un sporta klubiem izsludināta vispasaules kampaņa, lai viņu faniem jeb atbalstītājiem būtu implantēts mikročips. Jau pavisam drīz, lai ieietu sporta arēnās un cilvēki redzētu savus elkus, būs nepieciešams zvēra zīmogs, kas implantēts jūsu ķermenī. Tur vairs nebūs biļešu pārdošanas, ieejas maksa uz šiem pasākumiem būs mikroshēma (čips). Cik daudzi tiks zaudēti ar šo viltību; miljoniem iekritīs lamatās, un kad viņi sapratīs savu kļūdu, tas viņiem jau būs daudz par vēlu!
Mani bērni, skatieties, lai jūs neiekristu šajā maldināšanas slazdā! Daudzi jūsu elki pasaulē jau ir pārdevuši savu dvēseli Manam pretiniekam apmaiņā pret slavu, varu un naudu; viņu saraksts ir liels: tie ir sportisti, futbolisti, dziedātāji, politiķi, valsts amatpersonas, rakstnieki, magnāti, baņķieri un daudzi tie, kuri apgalvo, ka ir Mana ģimene. Tos dievina miljoniem, un tie būs tie, kuri daudzus aizvilks sev līdzi pazušanā. Kāds labums cilvēkam no tā, ka viņš iegūst visu pasauli, ja viņš zaudē savu dvēseli?(Mateja 16:26). Nabaga jūrascūciņas, viltīgais pretinieks nozags jūsu dvēseles.
Mani bērni, esiet piesardzīgi un modrīgi, jo Mans pretinieks izmantos pilnīgi visu, lai pazudinātu iespējami lielāku skaitu dvēseļu. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.