2016.gada 2.oktobris, pl.08.50

Jūsu atbrīvošanas cīņas ir garīgas un jūsu prāts ir kaujas lauks

Svētā Miķeļa steidzams aicinājums Dieva tautai. Kas ir kā Dievs. Neviens nav kā Dievs. Aleluja, aleluja, aleluja.
Visvarenā miers lai ir ar jums visiem un mana palīdzība un aizsardzība lai vienmēr jūs pavada.
Brāļi un māsas, es esmu Erceņģelis Miķelis, jūsu Princis un ar mana Tēva Žēlastību un atļauju es esmu jūsu vidū. Nevilcinieties saukt pēc manis, kad jūs sajūtat uzbrukumu; es esmu pieejams Dieva tautai. Manu cīņas lūgšanu skaitiet naktī un dienā vai pēc vajadzības – tad kad tā ir nepieciešama, jo jūs jau atrodaties garīgās cīņas dienās; sātans un viņa dēmoni ir atraisīti un klīst pa pasauli, meklējot veidus kā jūs pazudināt.
Brāļi un māsas, uzbrukumi prātam ir pastiprinājušies; dusmas, aizvainojumu, domas par agresiju, vardarbību, neķītrību un citiem miesas grēkiem mans pretinieks sūta jums caur savām dedzinošajām bultām, lai jūs piespiestu krist un izplatīt asinis. Nekrītiet izmisumā, kad jūsu prātu skar bulta, atvairiet to nekavējoties, atsaucoties un Dievišķā Jēra Asiņu spēku. Piesauciet mūsu mīļo Karalieni un Dievmāti, atsaucoties uz Viņas Bezvainīgo Ieņemšanu; piesauciet svētos un svētītās dvēseles vai sauciet uz mani, vai mana Tēva Valstības ercenģeļiem un eņģeļiem.
Neaizmirstiet, brāļi un māsas, ka vispirms ir jālūdz atļauja ar „Tēvs mūsu…”, katru no mums jums jāieaicina vispirms ar „Tēvs mūsu…” lūgšanu, un ja tas esmu es, pie kura jūs vēršaties, neaizmirstiet manu kaujas saucienu: Kas ir kā Dievs. Neviens nav kā Dievs. (3 reizes). Es nākšu uz jūsu saucienu un es ieradīšos ar manu zobenu un manu šķēpu iznīcināt visas dedzinošās bultas un ļaunā rīcību, lai jūs neiekristu kārdināšanā.
Saņemot uzbrukumu, dariet to, ko es jums tikko teicu, lai tas neieaugtu jūsu prātā un nepiesārņotu jūsu sajūtas. Mans pretinieks vēlas pārņemt dvēseles, vispirms pakļaujot prātu; ja viņam ir kontrole pār jūsu prātu, būs vieglāk sagrābt jūsu dvēseli. Nesekojiet spēlei, nedomājiet, ka nav vērts; atcerieties, ka mans pretinieks ir gudrs un viņš ir melu tēvs, cenšas jūs ievest kārdinājumā grēkot un atstāt bez Dieva Žēlastības aizsardzības.
Ņemiet vērā to, ko es jums saku, jo es atgādinu, ka vislielākās cīņas par jūsu brīvību notiks jūsu prātā. Lūdzieties visu laiku, lai tad, kad pienāk Lielo bēdu dienas, jūsu prāts ir nostiprināts ar lūgšanu. Lasiet Svēto Dieva Vārdu, kas ir Gara Zobens, īpašas aizsardzības un atbrīvošanas Psalmu, lai jūs varētu aizsargāt sevi no mana pretinieka uzbrukumiem. Neaizmirstiet arī no rīta un vakarā izveidot savām nabaga ģimenēm visaptverošas garīgās bruņas. Jūsu atbrīvošanas cīņas ir garīgas un jūsu prāts ir kaujas lauks.
Aizsargājiet savu prātu, jo visas Dieva Bruņas jums tika nosūtītas caur mūsu brāli Enohu, lai jūs varētu gūt uzvaru garīgajā karā katru dienu.
Svēts, svēts, svēts ir Kungs, Visuma Dievs. Debess un zeme ir Viņa Godības pilna. Mēs slavējam un mūžīgi pielūdzam dārgo Tēvu.

Jūsu brāļi un pazemīgi kalpi.
Erceņģelis Miķelis un Dieva Valstības Eņģeļi un Erceņģeļi.

Brāļi un māsas, dariet zināmus mūsu vēstījumus visai cilvēcei.