2016. gada 20. janvāris, pl.16.30

AR KATRU DIENU ARVIEN VAIRĀK UN VAIRĀK PIEAUG ATKRIŠANA (ĶECERĪBA), DAUDZU CILVĒKU SIRDĪS MIRST TICĪBA!

Karmenas Dievmātes kapela. Nekokli – Antiokija (Antioquia)
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei

Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Pavērojiet mazliet, kādā vientulībā Es atrodos, pie Manis ļoti maz nāk ar patiesu sirdi. Es jūtos vientuļi, Mani bērni Mani ir pametuši; Mana Nama durvis ir atvērtas un aicina ienākt, un nākt ciemos un mierināt Mani. Bet nē, viņi, ejot garām Manam Namam, steigā pārkrustās, it kā Es būtu rēgs. Tik skumji, to visu redzot! Lielākā daļa cilvēces pret Mani izturas ar nicinājumu.
Es esmu Dievs vienīgi viņu dzīves grūtajos brīžos; Es esmu Dievs vienīgi, lai atrisinātu viņu problēmas. Es esmu Dievs vienīgi slimībās, nelaimēs un vajadzībās. Arī tad, ne jau, lai ar Mani parunātu, bet pieprasītu, lai Es tos dziedinu, lai palīdzu viņiem vai mainu viņu likteni. Citi iet tālāk un izmisīgi vēlas izlūgt Man naudu vai materiālas lietas, nesaprotot, ka Man vissvarīgākais ir viņu dvēseles pestīšana. Nabaga radības, kas dzīvo vairāk nobažījusies par šīs pasaules lietām nekā par viņu pestīšanu un mūžīgo dzīvi!.
Ar katru dienu arvien vairāk un vairāk pieaug atkrišana (ķecerība), daudzu cilvēku sirdīs mirst ticība. Es jums jautāju: kas ar jums būs, dumjie bērni, kad jūs sasniegs bēdu (negantības) dienas un jūs nevarēsiet Mani atrast Manu svētnīcu (Tabernākulu) klusumā? Bēdas tiem, kuri tagad pagriež Man muguras nevis sejas, jo jūs nezināt, kādas garīgās mokas jūs sagaida! Šodien jūs atsakāties ienākt apciemot Mani un mierināt Mani, un rīt tie būsiet jūs, kas skaļi sauksiet un raudāsiet, lūdzot mierinājumu, bet tas būs veltīgi, jo Es nebūšu atrodams.
Ļoti drīz nāks Lielā Negantība un Mani Nami būs slēgti, ikdienas dievkalpojumi apturēti un Mani Tabernākuli apgānīti. Tad visi tie, kuri šodien pret Mani ir vienaldzīgi, vaimanās un daudzi viņu izmisumā nolādēs Manu vārdu, viņi novērsās no Manis un zaudēs mūžīgo dzīvību. Paskaties, Mans bērns, kāds ir viņu izturēšanās veids pret Mani; nāk Manā Namā nevis lai pielūgtu Mani, nedz arī Mani slavētu, bet uzņemt fotogrāfijas, tā, it kā Mans Nams būtu muzejs vai publiskā vieta, kur viņi var tērzēt, kritizēt un darīt visu ko citu, izņemot – lūgties. Patiesi Es jums saku: tā, kā jūs attiecaties pret Mani, tik laba attieksme būs arī pret jums. Jebkuru Manis apmeklējumu, kas ir bijis ar patiesu sirdi, Es ņemšu vērā, kad jūs ieradīsieties mūžībā. Visus nicinājumus, ko jūs vēršat pret Mani, Es ņemšu vērā, kad jūs ieradīsieties mūžībā. Jebkuru Manis noliegšanu cilvēku priekšā, ko jūs esat veikuši agrāk un tagad, Es ņemšu vērā mūžībā; jo patiesi Es jums saku: to, kurš atsakās no Manis cilvēku priekšā, to Es noliegšu Mana Tēva priekšā; vēl jo vairāk – ikvienu, kurš attaisno Mani cilvēku priekšā, Es attaisnošu Mana Tēva acīs.
Mani bērni, jums tuvojas jūsu iešana cauri mūžībai, Man ir skumji apzinoties, ka daudzi vairs neatgriezīsies šajā pasaulē. Es gaidu, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce; nāciet un metieties ceļos Manā priekšā un izlūdzieties žēlastību un piedošanu, un Es apliecinu jums, ka Es to došu. Manas Rokas ir atvērtas, jūs gaida katras Svētnīcas (Tabernākula, Skīnijas) klusumā. Mans Brīdinājums lielāko daļu cilvēces notvers nesagatavotus; dēļ Dieva trūkuma viņu dvēselēs, tie pārbaudījumu neizturēs un daudzi mirs mūžīgi.
Tas ir Mans galīgais (pēdējais) aicinājums: Laulības pārkāpēji, pirmslaulības un ārlaulības seksuālo sakaru piekopēji, prostitūtas, homoseksuāļi, alkoholiķi, narkomāni, zagļi, slepkavas, tie, kas nodarbojas ar okultismu, raganas, burvji, mantrauši, skaudīgie un visi šīs pasaules grēcinieki, kas turpina grēkot un grēkot, un klīst bez Dieva un Likuma; klīst kā ēnas. Es jums saku, ka daudzi no jums – jūs neatgriezīsieties; ceļā cauri mūžībai Es atdalīšu avis no āžiem, un, ja jūs, pazušanas bērni, nenožēlosiet grēkus, Es jums apliecinu, ka jums Mani vārdi būs: Atkāpieties no Manis, Es jūs nepazīstu!; ejiet uz mūžīgo uguni, kur jūs gaida jūsu saimnieks! Atcerieties, ko saka Mans Vārds: Ne visi, kas Man saka: Kungs, Kungs, ieies Mana Tēva Valstībā. Bet tie, kuri dara Viņa Gribu.
Mostieties jūs, dumjie (nesaprātīgie) bērni, un neturpiniet staigāt grēkā, jo nāk Mana Brīdinājuma diena; Mans Brīdinājums nav fabula vai stāsts, vai joks, bet garīga realitāte, kurā daudzi būs noķerti negatavi. Mani bērni, priecājieties, jo tuvojas jūsu pestīšanas diena! Es jums atstāju Manu mieru, Manu mieru Es jums dodu. Atgriezieties no grēkiem, jo Dieva Valstības ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.