2016.gada 21.februāris, pl.12.35

MANI BĒRNI, TUVOJAS DIENA, KAD LAIKA PULKSTENIS APSTĀSIES UN VISS ŠAJĀ PASAULĒ PĀRSTĀS DARBOTIES!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei
Mani bērni, miers jums.
Žēlsirdības dienas tuvojas beigām. Cilvēce drīz ieies Dievišķā Taisnīguma dienās, kur daudzi – zināšanu trūkuma, garīgā remdenuma vai grēka dēļ – tām padosies. Gatavojas sākties šīs pasaules Prinča pēdējā valdīšana. Tās būs 1290 dienas, kurās Dieva ļaudis tiks pārbaudīti un izies cauri bēdu (nelaimju) krāsnij. Šīs dienas nāk; trūkst vien Mana Tēva jums nosūtītā Brīdinājuma, līdz ar to Žēlsirdības dienas būs galā un viss, kas rakstīts, būs izpildīts pilnībā.
Šī cilvēce sastapsies ar Dievišķo Taisnīgumu un lielākā daļa nožēlos, ka nav vēlējušies uzklausīt Mani. Visur tās būs bēdu dienas; tās būs briesmu dienas, haoss, izolācija un attīrīšana; dienas, kad, ja jūs neesat garīgi sagatavoti, jūs riskējat būt zaudēti. Manas tautas ticību pārbaudīs; jūs pārbaudīs kā pārbauda zeltu ugunī; daudzi pēdējie būs pirmie un daudzi pirmie būs pēdējie.
Šī pasaule, Mani bērni, ļoti drīz pāries un ar to viss ļaunums un viss grēks; nekas netīrs un grēcīgs nevar nonākt Jaunajā Radītajā. Lūdzieties, gavējiet, gandariet un veiciet labu dzīves grēksūdzi, lai jūsu ceļš cauri mūžībai būtu izturams un jūs spētu atgriezties šajā pasaulē, būtu patiesības nesēji; patiesībai jābūt jūsu spēkam un jūs joprojām paliksiet nesatricināmi ticībā, tā, lai varētu pārvarēt pēdējo attīrīšanas posmu.
Mani bērni, tuvojas diena, kad laika pulkstenis apstāsies un viss šajā pasaulē pārstās darboties. Tad jūsu gars tiks paņemts un – pēc jūsu laika – apmēram uz piecpadsmit līdz divdesmit minūtēm jūs būsiet aiznesti mūžībā un tur jūs novērtēs pēc mīlestības, kā tad, ja jūsu stunda jau būtu pienākusi. Jūs zināsiet par Viena Patiesā Dieva, Viena un Trīsvienīga eksistenci. Dzīves Kunga.
Es esmu Diženais. Pēc Manas mazās tiesas, Mani Eņģeļi jūs nogādās uz vietām mūžībā, kas ir atbilstošas jums saskaņā ar jūsu trūkumiem.
Bēdas tiem ar svārstīgajām – remdenajām sirdīm un tiem kuri atrodas nāvīgā grēkā, jo, ja tie vienreiz par visām reizēm nav izlēmuši un nav nožēlojuši grēkus, kad viņi nonāk mūžībā, lielākā daļa no viņiem iepazīs tumsu un attīrīšanas ugunis trešajā Šķīstītavā; citi, kopā ar šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces lielāko daļu, kas nav nožēlojuši, dosies uz Elli, un tur jūs sajutīsiet uguns dedzināšanu, uguns, kas nekad neizdziest un ar kuru tiek mocītas nolādētās dvēseles! Tas viss noteiktajā laikā; daudzi, viņu ļaunuma un grēku dēļ, tam nepretosies un mirs mūžīgi.
Šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces lielāka daļa iepazīs dažādas Elles mājvietas, lai tie, kuri ar Mana Tēva Žēlsirdību atgriezīsies – reiz apzinoties, ka grēks vien noved pie mūžīgās nāves – nožēlo grēkus, atgriežas un iet atpakaļ pa ceļu, kas ved uz pestīšanu.
Esiet gatavi, mani bērni, jo jūsu Mācītājs jau nāk. Sagatavojieties mielastam un aizdedziet jūsu lukturus. Palieciet nomodā, jo, kad Mīlestība pieskarsies jūsu durvīm, lai jūs varētu tās atvērt, sasveicināties un ieturēt maltīti kopā ar Viņu. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Kungs un Mācītājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.