2016.gada 22.aprīlis, pl.14.30

Bēdas ļaunajām tautām, jo viņas iepazīs mana Tēva Taisnīgās Dusmas

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva tautai.
Manas Sirds bērni, mana Kunga miers ir ar jums.
Mani bērni, es jūtos ļoti skumji un nepārstāju sērot, redzot, ka mani dumpīgie bērniņi nevēlas atsaukties uz aicinājumiem no debesīm. Viņi tuvojas Dievišķā Taisnīguma dienām un pavisam drīz mana Tēva radītais ieies tā transformācijas beigu posmā. Mana Tēva izveide grasās ieiet dzemdību noslēguma sāpēs un uz zemes nebūs tādas vietas, kur neizjutīs viņas vaidus.
Tiks zaudētas miljoniem dvēseļu, jo tās nevēlas klausīties mūsu aicinājumos uz atgriešanos un nepievērš uzmanību zīmēm un pazīmēm, ko mēs jums dodam. Zīmes ir tik skaidras un tādā pārpilnībā, kā līdz šim nekad agrāk uz zemes nav redzētas. Debesis ir izsmēlušas visus resursus, cenšoties saglabāt cik vien iespējami daudz dvēseļu, bet šī cilvēce atsakās mūsos klausīties.
Vēl nedaudz un ķēdes reakcijā atmodīsies vulkāni. Daudzas valstis būs iznīcinātas un vairs neatdzims. Tūlīt, tūlīt izlauzīsies lielas ziemeļu tautas lielais dzeltenais pūķis un šīs lielās valsts daudzas pilsētas un ciemi tiks sagrauti, bet citi pazudīs pavisam.
Vulkānu ķēdes izvirdumu rezultātā sāks pārvietoties tektoniskās plātnes un to pārvietošanās rezultātā sāksies kontinentu kustība. Bēdas jums, Ērgļa tauta, jo jūsu GRĒKS un ļaunums būs jūsu bojā eja! Bēdas jums mana mīļotā Kolumbija! Bēdas jums mana Meksikas zeme! Bēdas jums vientuļās zvaigznes tauta, jo jūs gatavojaties tikt attīrīti! Bēdas ļaunajām tautām, jo viņas iepazīs mana Tēva Taisnīgās Dusmas! No tām būs dzirdama vienīgi raudāšana, tur būs tikai nāve un iznīcība. Jūsu ļaunums, netaisnība un grēks tiks sodīts ar Dievišķo Taisnīgumu.
Cik daudz aicinājumu uz atgriešanos jums sūtīts un cik neizmērojami žēlsirdīgs ir bijis mans Tēvs ar jums, negantās tautas!
Jūs esat ņirgājušies par Svētajiem Desmit Baušļiem un esat ignorējuši mūsu aicinājumus uz atgriešanos. Tā ka Dieva Taisnīgums ir samaksa, ko jūs saņemsiet par visiem saviem grēkiem un netaisnībām. Radītais ar jums norēķināsies un jūsu tehnoloģija neko nespēs pasākt jūsu labā. Uz jums, ļaunās tautas, kritīs Dieva Taisnīgās Dusmas un jūs vairs nekad netiksiet pieminētas.
Bērniņi, lūdzieties par Dieva bērniem, kuri dzīvo šajās negantajās valstīs, tā, lai tie, tāpat kā Lota ģimene, būtu aizsargāti un varētu tās atstāt pirms pār šīm valstīm tiek atraisītas Dieva Taisnīgās Dusmas. Lūdzieties par visiem kristiešu mocekļiem, kuri izlej savas asinis par ticības nostiprināšanu šajās Tālo Austrumu valstīs. Ielieciet viņus jūsu lūgšanās, upurējiet par viņiem Svētās Mises, lūdzieties par viņiem, skaitot Rožukroni; neesiet vienaldzīgi pret jūsu brāļiem un māsām, jo šodien tie ir viņi, bet rīt viņu vietā varat būt jūs.
Bērniņi, nāk finansiālais sabrukums, kas atvērs ceļu zvēra zīmes ieviešanai visā pasaulē. Tagad viss ir gatavs, lai sāktos mana pretinieka pēdējā valdīšana; nāk zvēra dienas, nesot Dieva tautai spīdzināšanu, vajāšanu un nāvi.
Bērniņi, man jums ir steidzams aicinājums, lai jūs šo tuvojošos 13.maiju, manas parādīšanās Cova da Ira (Fatimā) dienu, visā pasaulē pavadītu kā lielo lūgšanu, gavēšanas un gandarīšanas par grēkiem dienu no pl.6.00 rītā līdz pl.6.00 vakarā pēc Kolumbijas laika; lūdzieties, lai Debesu Tēvs apžēlojas par cilvēci un ir pret to žēlsirdīgs notikumos, kuri jau ir atraisīti. Es paļaujos uz jums, mans Marianiskais Karaspēks, mani Leģioni un visi mani mīļie Marianiskās kustības priesteri. Es gribu, lai šis aicinājums tiktu izplatīts visā pasaulē. Lai visa katoļu un kristīgā pasaule ņem vērā šo aicinājumu un lai tas sasniedz visus pasaules nostūrus, jo uz spēles ir likta miljoniem cilvēku dvēseļu pestīšana. Es jums uz to norādu savlaicīgi, tā, lai jūs varētu sagatavoties šai lielajai dienai. Es esmu ar jums garīgi, lai mēs kopā lūdzam Tēvu, ubagojam pēc Viņa bezgalīgās Žēlsirdības, lai Viņš ir žēlīgs, neskatoties uz pastāvošo grēku un ļaunumu, kas izsaukuši Dieva Taisnīgās Dusmas. Sagatavojiet sevi, bērniņi, jo tuvojas lielo pārbaudījumu dienas. Lai mana Kunga miers paliek jūsos.

Es jūs mīlu, jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.