2016.gada 23.decembris, pl.13.30

Sāpju pilns un steidzams aicinājums Pāvestam un maniem kardināliem, lai līdz nākamā gada, kas tūlīt sāksies, 13.maijam Krievija būtu iesvētīta (veltīta) manai Bezvainīgajai Sirdij

Fatimas Marijas aicinājums cilvēcei.
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums visiem.
Bērniņi, visiem pareģojumiem, ko Debesis jums devušas, ir jāizpildās; runa ir par Fatimā pravietoto pareģojumu izpildi 100 gadu kopš manas parādīšanās Cova de Iria gadadienā. Man ir ļoti skumji, jo cilvēce turpina grēkot, nepievēršot uzmanību maniem vārdiem. Krievija netika iesvētīta manai Sirdij, kā es lūdzu. Ja tā joprojām netiks iesvētīta, tā kļūs par pātagu cilvēcei.
Bērniņi, es nespēju pārtraukt raudāt, redzot, kā šī atslābusī cilvēce mierīgi turpina pārkāpt mana Tēva Baušļus, neapzinoties notikumus, kas ir atraisīti; notikumus, kuru rezultātā tiks zaudēta liela daļa cilvēces. Viņi paliek savā ikdienas dzīvē, kā Noasa laikā, nepievēršot uzmanību aicinājumiem no Debesīm, un pie viņiem nelaime atnāks pēkšņi un viņi nevarēs izglābt sevi.
Ja šajā gadā, kas gatavojas sākties, Krievija netiks iesvētīta manai Bezvainīgajai Sirdij, es jums apliecinu, ka jums nāksies nožēlot un Debesis jau vairs neapturēs komunisma pātagu, kas izplatās visā pasaulē kā mēris. Komunisms ir ateisms un cenšas pakļaut sev cilvēkus, vedot tos verdzībā. Mans pretinieks to izmantos, lai šaustītu tautas. Goga un Magoga armijas ir sabiedrotie un viņi būs tie, kas nesīs cilvēcei tik daudz iznīcības un nāvi.
Es izsaku sāpju pilnu un steidzamu aicinājumu Pāvestam un maniem kardināliem, lai līdz nākamā gada, kas tūlīt sāksies, 13.maijam Krievija būtu iesvētīta (veltīta) manai Bezvainīgajai Sirdij. Ņemiet vērā manu aicinājumu un vairs neatlieciet šīs valsts iesvētīšanu manai Bezvainīgajai Sirdij; ja to nedarīsiet, cilvēce smagi cietīs zem kundzības un verdzības, ko īstenos šī tauta un tās sabiedrotie. Komunisma karogs izlies asinis un daudzas valstis zaudēs savu identitāti, un kļūs par vergiem autoritāram režīmam, kas izvirzīs un uzspiedīs savus likumus un ideoloģiju, kā rezultātā līs asinis. Komunisma un ateisma Sarkanais Pūķis gatavojas celties, ja Krievija netiks iesvētīta, tā nesīs sāpes, nāvi, postu un verdzību visai cilvēcei un mana Tēva radītajam.
Bērniņi, palīdziet man ar savām lūgšanām, gavēņiem un gandarīšanu lūgt, lai ateistiskā komunisma posts neturpina izplatīties, lai Krievija, cik drīz vien tas iespējams, tiktu iesvētīta manai Bezvainīgajai Sirdij. Visi mani bērni, uzticīgi lūdzieties par šo nodomu Svētajā Rožukronī; manu cīnītāju karaspēkam ir jāvienojas lūgšanā, gavēnī un gandarīšanā, lūdzoties kopā ar mani un lūdzot Tēvam apturēt šo postu cilvēcei. Atcerieties, ka mana Rožukroņa spēks ir guvis uzvaras lielās kaujās, lūdzieties kopā ar mani, tā ka mēs apturam Sarkano Pūķi; lūdzieties par mana Dēla Pārvaldnieku, lai viņš iesvētī Krieviju manai Bezvainīgajai Sirdij, sekojot norādījumiem, kurus es saņēmu caur manu Mācītāju; jo Debesis nepieņēma to iesvētīšanu, kas tika veikta, tāpēc, ka tā netika veikta tā, kā es teicu. Pāvestam, vairāku kardinālu sabiedrībā, jādodas uz Krieviju un tur jāveic šīs tautas iesvētīšana (veltīšana); tas ir vienīgais veids, kā jūs varat pārtraukt sodu, ka šī tauta bradā pār cilvēci. Es paļaujos uz jūsu lūgšanām, bērniņi, ka katrā Rožukronī jūs ietversiet šo vajadzību.
Pārplēsiet savas sirdis, jo tuvojas mana Dēla Triumfālā Atgriešanās.

Es esmu jūsu Māte, Fatimas Marija.

Mani bērni, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.