2016.gada 23.jūnijs, pl.14.25

Bērniņi, mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā lielo tautu – lielvalstu valdību vadītāji būs transpersonas jeb transseksuāļi

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērniņi, Dieva Miers ir ar jums.
Maziņie, ja šīs pasaules valdnieki pieņems dzimuma ideoloģijas likumus, transpersonu jeb transseksuāļu sabiedrības, piesātinātas ar ļauno garu, rīt kopā ar visām sektām būs lielākie Dieva tautas vajātāji. Es saku, ka šīs sabiedrības ar katru dienu dod arvien lielāku spēku transseksuāļiem; to mērķis ir pārtraukt katoļu laulību, kas sevī ietver ģimeni, kura sastāv no tēva un mātes, un viņu bērniem, kas veido pirmo un svarīgāko no sabiedrībām.
Dzimuma ideoloģija ir mana pretinieka darbs, kurš grib iznīcināt ģimeni kā svarīgāko citu sabiedrību kodolu. Atcerieties, kas ir teikts Svētajā Dieva Vārdā, grāmatā Genesis: Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla. Un Viņš radīja vīrieti un sievieti. Un sacīja tiem: Augļojieties un vairojieties, un piepildiet zemi, un pakļaujiet sev to. (1.Mozus 1. 27,28). Tad kā, ja kopā dzīvo divi vīrieši vai divas sievietes, viņi var dzemdēt bērnus un dot citiem dzīvību? Nemaldiniet sevi jūs, sodomīti, jūs esat ļauna darītāja bērni; neķītrības vergi, kas kalpojat šīs pasaules valdniekam.
Bērniņ, mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā lielo tautu – lielvalstu valdību vadītāji būs transpersonas jeb transseksuāļi. Viņi ar varu uzspiedīs savu ideoloģiju un paražas visiem tiem, kuri nepakļaujas viņu likumiem, tie tiks ieslodzīti, spīdzināti un daudzi zaudēs savu dzīvību, nevis sekos šai ideoloģijai vai to pieņems. Vislielākās Dieva tautas vajāšanas nāks no šīm transpersonu sabiedrībām. Viņi pasaulē pārņems visas jomas: sociālo, ekonomisko, reliģisko, politisko, kultūras un sporta.
Celieties, Dieva ļaudis, mostieties no jūsu letarģiskā miega, jo tuvojas tumsas dienas! Sagatavojieties garīgi, jo šajās dienās nebūs miera; uzbrukumi nāks no visām pusēm un jūsu prāts būs liels kaujas lauks, kurā vienīgi lūgšana un ticība Dievam dos jums brīvību. Mana pretinieka pēdējās valdīšanas laikā elle pārcelsies uz zemi un visi, kas attālināsies no Dieva vai staigās garīgā remdenumā, tiks zaudēti.
Neatstājiet novārtā mana Rožukroņa krelles, lūdzieties jebkurā laikā; katru dienu apzīmogojiet savu prātu ar mana Dēla Asinīm. To spēks kopā ar manu Rožukroni ir spēcīgi instrumenti cīņā ar tumsas valstības ieročiem. Katru dienu sevi veltījiet mana Dēla Dārgajām Asinīm un veltījiet savas ģimenes, tā, lai tumsas dienās, kas tuvojas, neviens netiktu pazaudēts. Ja jūs nelūgsieties, mans pretinieks un viņa dēmoni iegūs pār jums varu; tieši tāpēc, kā jau jūs zināt, tagad sāciet savu prātu veidot par lūgšanu cietoksni, lai jūs paliktu stingri ticībā un jūs spētu atvairīt visas uz jums raidītās mana pretinieka dedzinošās bultas. Jūsu prāts pārstāv jūsu dvēseli, neļaujiet to zaudēt jūsu lūgšanu trūkuma dēļ.
Katra bulta, kas var tikt sūtīta jūsu prātā, ir nekavējoties jāatraida ar mana Dēla Dārgo Asiņu pārklāšanu vai aicinot mani un sakot: Esi sveicināta, Bezvainīgā Marija, nāc man palīgā. Un es, jūsu Māte, steigšos pie jums jūsu bēdās. Sauciet arī Miķeli, katru dienu lūdzoties viņa cīņā saukšanas lūgšanu, sakot: Svētītais Svētais Miķeli, aizstāvi mūs cīņā. Esi mūsu aizsardzība pret velna ļaunumu un lamatām. Dievs, pārmāci viņu, mēs pazemīgi lūdzam; un tu, Debess Karapulku Princi, bruņojies ar dievišķo spēku, iemet ellē sātanu un viņa ļaunos garus, kas klīst pa pasauli, lai pazudinātu dvēseles. Amen.
Sagatavojieties, mani bērniņi, jo lielās garīgās cīņas dienas gatavojas sākties. Atejiet no šīs pasaules lietām un rūpēm. Atveriet savas sirdis mīlestībai pret Dievu un mīlestībai pret šo Māti, kura jūs tik ļoti mīl un negrib, lai kāds no viņas bērniņiem ietu bojā. Visu, ko es jums saku, pielietojiet praksē, lai jūs varētu palikt mierā un uzvarā.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.