2016.gada 24.maijs, pl.13.15

Ikviens, kurš Svēto Komūniju saņem necienīgi vai nāvīgā grēkā, ir vainīgs noziegumā, un tas ēd un dzer no sava paša nosodījuma biķera (1Kor.11, 27-29)

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei.
Mans miers ir ar jums, Maniem bērniem.
Dienas iet un tuvojas arī Mana nākamā Atnākšana. Šī pasaule modernizējas grēkā, ļaunums ir izplatījies visās tehnoloģijās un cilvēki ir novērsušies no sava Radītāja. Kādas sāpes Es izjūtu, redzot daudzus no Maniem Namiem šodien pārvērstus par muzejiem un izklaides centriem! Tas Mani sāpina un Man ir skumji, redzot tik daudz nepateicības un tik daudz nevērības no daļas to, kuri apgalvo, ka ir Mana ģimene!
Cik daudz Manas Dievišķības apgānīšanu tiek pieļauts katru dienu un Mani bērni pret tām nepaceļ savas balsis, ne arī Mani aizstāv! Katru dienu, saņemot Svēto Komūniju, tiek izdarīts miljoniem svētzādzību jeb zaimošanu, jo daudzi no Maniem bērniem – trūkstot labai sirdsapziņas izmeklēšanai vai aiz nezināšanas – Manu Miesu un Manas Asinis saņem necienīgi. Evaņģelizācijas trūkums šajā jautājumā daudzus noved līdz svētzādzībām jeb zaimošanām. Lielākā daļa Svētās Komūnijas saņēmēju pirms tam nav gājuši cauri grēksūdzei. Daudzi saka: kā tad lai es gatavojos atzīstos grēkos priesterim, kurš ir tāds pats grēcinieks kā es!
Jūs, dumjie, vientieši, Mani izvēlētie vīrieši ir tādi paši cilvēki kā jūs, bet viņi ir pārklāti ar Manu priesterisko kalpošanu un Es vienīgi viņiem esmu devis varu piedot vai aizturēt grēkus! Jūs spriežat pēc cilvēka ārējām iezīmēm – ārējās šķietamības, Dievam ir svarīgāks nevis priestera cilvēciskais stāvoklis, bet viņa priesteriskā kalpošana.
Visas Svētās Komūnijas, kas saņemtas bez iepriekšējas grēksūdzes, veiktas kādam no Maniem priesteriem, ir svētzādzīgas Komūnijas, un ja jūs tajās neatzīsieties un nelabosieties, Es jums apliecinu, ka jūs varat pazaudēt savu dvēseli. Ikviens, kurš Svēto Komūniju saņem necienīgi vai nāvīgā grēkā, ir vainīgs noziegumā, un tas ēd un dzer no sava paša nosodījuma biķera (1Kor.11, 27-29)
Kādas sāpes Es izjūtu sevī, redzot tik daudzus cilvēkus, kuri mēnešiem nav bijuši uz grēksūdzi, saņemam Manu Svēto Komūniju (Svēto Euharistiju)! Es jums saku, ka arī jūs esat izdarījuši svētzādzību (zaimošanu, apgānīšanu); uz grēksūdzi ir jādodas ne retāk kā reizi mēnesī, bet, ja izdarīts nāvīgs grēks – nekavējoties. Jums ir iespējami bieži jāpeldas piedošanas baseinā, jo tie, kuri saka, ka viņi ir brīvi no grēka, ir meļi un augstprāši, un jau tagad saņem savu algu.
Katrā nāvīgā grēkā ir jāatzīstas uzreiz un tas ir jāizlabo – par to ir jāgandarī, lai tad, kad jūs ieradīsieties mūžībā, jūsu uzturēšanās laiks šķīstītavā neieilgtu. Lai jūs varētu veikt labu dzīves grēksūdzi, jums ir jāuzrāda arī bezdarbības jeb nolaidības grēkus. Izpildiet šos norādījumus, jo Mana Brīdinājuma diena tuvojas un lielākā daļa cilvēku – ejot savu ceļu cauri mūžībai – cietīs dēļ viņu garīgā remdenuma, grēka vai zināšanu trūkuma.
Es steidzami aicinu rīkoties visus tos, kuri staigā gaismas trūkumā – tumsībā un tumsā un kuriem patīk darīt ļaunu savam tuvākajam. Es jums, pazušanas bērni, saku: ja jūs nenožēlosiet grēkus sirdī, neatzīsieties grēkos vienam no Maniem priesteriem un neizlabosiet visu to ļauno, ko esat darījuši, Es jums apliecinu, ka jūs vairs neatgriezīsieties šajā pasaulē. Par visiem grēkiem un ļaunprātībām, ko esat darījuši šajā dzīvē, savā ceļā cauri mūžībai jūs gatavojaties atrast mūžīgo nāvi. Jums, pazušanas bērni, ir atlicis maz laika; kā Labais Gans Es aicinu jūs, pazudušās avis, atgriezties pie Manas Sirds; atcerieties, ka debesīs ir lielāks prieks nevis par deviņdesmit deviņiem taisnīgajiem, bet gan par grēcinieku, kurš nožēlo un gandara par saviem grēkiem. Es izstiepju Manu roku, ko jūs vēlaties: Žēlsirdību vai Taisnīgumu? Mūžīgo dzīvi vai mūžīgo nāvi – tas ir atkarīgs no jums. To izlemiet vienreiz par visām reizēm un nekavējoties! Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā. Mīļotais, kurš ir Nemīlētais.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.