2016.gada 24.novembris, pl.08.25

Mans ganāmpulks, jums tiks dota zīme, kas ievadīs Mana Brīdinājuma ierašanos

Jēzus Labā Gana aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Mana ganāmpulka avis, Mans miers ir ar jums.
Nāk tās dienas, kad Es uz kādu laiku no jums novērsīšos, lai Mans Tēvs sāktu Viņa Svēto Taisnīgumu. Dieva Žēlsirdība, pārstāvēta Cilvēka Dēlā, atkāpjas, lai Mans Tēvs varētu tikt pagodināts Viņa radībās un radītajā. Vēl uz īsu laiku, gaidot Brīdinājumu, Es esmu ar jums; vēlreiz Es nebūšu, taču mēs redzēsimies Jaunajā Radītajā, kur jūsu prieks būs tik liels, ka neviens jums to neatņems. Tur jūs Mani redzēsiet garīgi un mums būs viena ģimene.
Mans ganāmpulks, jums tiks dota zīme, kas ievadīs Mana Brīdinājuma ierašanos. Priecājieties, jo jūs atrodaties tuvu Manas Triumfālās Atgriešanās dienām. Daļa no debesīm atradīsies Debesu Jeruzalemē. Jaunajā Radītajā jūs vairs nebūsiet grēka vergi, jo tas mirs ar attīrīšanu, kas tuvojas; viss būs prieks un piepildījums, un Dieva Griba tiks darīta debesīs un uz zemes, tā, ka Kunga Lūgšanas (Tēvreizes jeb Tēvs mūsu…) vārdi tiks izpildīti. Mans Tēvs būs Viņa radības un Viņa radītā cildināts un izslavēts, un visus segs Viņa Spārnu ēna.
Debesu Jeruzaleme gaida Dievam ticīgu tautu, ļaudis, ko Dievs bija izvēlējies kā mantojumu. Mani bērni, domājiet par to slavu, kas jūs gaida, tā ka grūtajos pārbaudījumu laikos tas lielais prieks un laime, kas jūs gaida pēc grūtībām, kurām jums ir jāiziet cauri, jums būtu cerība un mierinājums.
Jūsu ceļā cauri mūžībai vien nedaudziem būs tā privilēģija redzēt gatavo un sagatavoto Debesu Jeruzalemi; rotātu pērlēm un dārgakmeņiem un piepildītu ar Dieva Gaismu. Šī ir dāvana, Dieva Godība, kas gaida uzticīgos ļaudis. Neviena acs nav redzējusi, ne auss dzirdējusi, kas sagaida Dieva bērnus.
Mana ganāmpulka avis, pēc Brīdinājuma un Brīnuma sāksies Lielās Attīrīšanas dienas, kurās jūs attīrīs no ikviena grēka traipa, lai jūs mirdzētu kā tīģeļi un tādējādi varētu ieiet Jaunajā Radītajā. Tajās dienās nebaidieties, atcerieties, ka jūs nezaudēsiet nevienu no jūsu matiem, ja joprojām paliksiet vienoti ar Mani. Nekrītiet izmisumā; grūtos pārbaudījumu brīžos lūdzieties un ticiet, un viss noritēs kā sapnī. Atcerieties, ka jūs gaida Kronis, nepalaidiet to garām; esiet nelokāmi un uzticīgi, nostiprināti lūgšanā, lai jūs pieaugtu ticībā un nekas, un neviens nevarētu nozagt jūsu mieru.
Sagatavojieties, Mans ganāmpulks, jo tuvojas jūsu attīrīšanas dienas, kurās tiks pārbaudīta jūsu ticība; kurās vienīgi tie, kas būs neatlaidīgi līdz galam, sasniegs Dzīvības Kroni. Neskumstiet, atcerieties, ka, ja jūs esat Mani liecinieki, jums katram sev ir jāuzkrauj savs krusts, atdarinot Mani; pieņemot to rūgtajā ceļā, kāpjot Golgātā. Tur grēks tiks sists krustā un vecais cilvēks mirs, un jaunais cilvēks augšāmcelsies jaunai dzīvei.
Priecājieties, Mani bērni, jo atlicis vien īss brīdis. Drīz kritīs grēka važas un beigsies jūsu verdzība. Dieva bērni, gaidiet brīvību un jūsu Mūžīgā Gana garīgo sabiedrību. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Mūžīgais gans, Jēzus no Nācaretes.

Mana ganāmpulka avis, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.