2016.gada 25.jūlijs, pl.09.50

Bērniņi, mana Dēla Baznīcas iekšienē ir uzliesmojusi dalīšanās. Jūtama šķelšanās tuvošanās

Marijas Kristiešu Palīdzības steidzams aicinājums visai Dieva tautai.
Mani bērni, mana Kunga miers ir ar jums visiem. Bērniņi, mana Dēla Baznīcā ir uzliesmojusi dalīšanās. Jūtama šķelšanās tuvošanās. Garīgā katastrofa daudziem liks zaudēt ticību, Vatikāna iekšienē atmosfēra ir haotiska; kardināli ir sadalījušies, daži atbalsta Pāvestu, bet citi tam uzbrūk un vairs tam nepakļaujas.
Bērniņi, lūdzieties par pāvestu Francisku, viņam ir daudz nelabvēļu un tie meklē viņa kritienu. Jaunās reformas ir pakļautas uzbrukumiem, to nepareiza interpretācija rada apjukumu, šķelšanos un atdalīšanos, kas ved Baznīcu uz lielāko šķelšanos tās vēsturē. Mani bērni, debesis raud kopā ar mani, redzot, ka mans Dēls atkal būs nodots un Viņa Baznīca sašķelta. Šī šķelšanās tiks izmantota, lai ļaunā emisāri Vatikāna iekšienē pārņemtu Pētera katedras vadību un atvērtu durvis manam pretiniekam, un tas jau ir jūtams. Vatikānu jau pārņem haoss un anarhija, un daudzi no maniem mīļotajiem, uzticīgajiem bērniem atdod savu dzīvību par mana Dēla Evaņģēliju.
Islāma dēli un viņa nāves armija ar nodevēju atbalstu pārņems Pētera sēdekli un svētajā vietā tiks izlietas asinis. Roma zaudēs ticību un tas graus katoļu pasaules prestižu. Baznīca tiks sadalīta un šķitīs, ka ir ļauno spēku sagrauta. Bet nebaidieties, mani bērni, es, jūsu Māte, kopā ar Miķeli un Debesu un šīs zemes karapulkiem neļausim ļaunajiem spēkiem uzvarēt. Pāvests bēgs starp līķiem un beigu beigās viņš atdos savu dzīvību.
Kādu laiku mana Dēla Baznīca atradīsies mana pretinieka un viņa ļaunuma emisāru rokās, un lielais ļaunums sēdēs uz sava troņa. Tiks ievēlēts jauns Pāvests un viņš būs Dieva tautas posts. Daudzi mocekļi par Baznīcas atjaunošanu atdos savas asinis un dzīvību. Kristieši un katoļi pasaulē tiks vajāti, bet pēc attīrīšanas atdzims jauna Baznīca Dieva Godam un kalpošanai Viņa tautai. Sagatavojieties, mani bērniņi, jo nāk šīs Baznīcas attīrīšanas dienas.
Žēlsirdības gads tuvojas beigām, izmantojiet to, lai jūs varētu iegūt iespējami lielāku skaitu apžēlošanu (indulgences jeb grēku atlaidas), kas stiprinās jūsu ticību garīgās tumsas dienās, kas tuvojas. Stāviet stingri par mana Dēla Evaņģēliju un nekas, un neviens nenolaupīs jūsu mieru. Ziniet, ka visam ir jāizpildās, kā tas ir rakstīts. Mana Dēla Baznīca gatavojas iet cauri lielam pārbaudījumam, kas izkustinās tās pamatus, taču tā nesabruks.
Kā Baznīcas Palīdzības Māte, es aicinu mana karaspēka kareivjus, manus leģionārus un konsekrētos, un kopumā visu katoļu pasauli nekavējoties rīkoties, lai šo 15.augustu, kas jau tuvojas un kas ir Manas Uzņemšanas Debesīs datums, padarītu par lielo lūgšanu, gavēņa un gandarīšanas dienu visā pasaulē.
Vienojoties lūgšanā, mēs lūgsim Tēvu par Pāvestu Benediktu un Francisku, un par Baznīcas stiprināšanu, lai tā var iziet no pārbaudījuma, kas tuvojas, kā uzvarētāja. Es paļaujos uz jums, mani bērniņi!

Palieciet mana Kunga mierā, jūs mīl jūsu Māte, Marija Kristiešu Palīdzība.

Bērniņi, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.