2016.gada 27.decembris, pl.14.40

Bērniņi, šajā laikā jums un visiem, kas atrodas jūsu mājās, jau ir jābūt apzīmogotiem ar mana Dēla Asins zīmogu. Mans pretinieks uzbruks mājsaimniecībām (mājām, ģimenēm), radot tajās nesaskaņas un šķelšanās

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers ir ar jums un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada.
Bērniņi, kas lūdzāties un iesaistījāties garīgās cīņās šogad un kas turpināsiet to darīt turpmāk. Jums ir jābūt gataviem ar lukturiem, kas apgaismoti ar lūgšanu un Garīgajām Bruņām, kas jums ir jāapliek sev no rīta un vakarā, attiecinot tās arī uz jūsu ģimenēm, īpaši tiem, kuri ir visvairāk attālināti no Dieva. Neatslābinieties, jums ir jālūdzas, jo ļaunuma karapulki sāks uzbrukumus, kas būs arvien spēcīgāk sajūtami jūsu prātā. Visas garīgās durvis, kas jums ir atvērtas caur miesas grēkiem, aizslēdziet caur gavēšanu, lūgšanu un gandarīšanām; mans pretinieks uzbruks vājākajai vietai un centīsies jūs pazudināt. Daudzas dvēseles būs dēmonu apsēstas, jo tās staigā, neatrodoties Dieva žēlastībā un bez jebkādas garīgās aizsardzības.
Lūdzieties par tiem radiniekiem, kuri atrodas vistālāk no Dieva, paplašiniet savas lūgšanas ar gavēni, gandarīšanu un Svēto Misi par viņiem, tā, lai dēmoni nespētu sagrābt viņu dvēseles. Pārbaudījums tūlīt, tūlīt sāksies, ciešanu vidū nāks Brīdinājums un jūs iesiet cauri mūžībai, kur viņi tiks stiprināti Dieva bērnu garā, tā ka viņi spētu saskarties ar pārbaudījumu pēdējo posmu. Bērniņi, šajā laikā jums un visiem, kas atrodas jūsu mājās, jau ir jābūt apzīmogotiem ar mana Dēla Asins zīmogu. Mans pretinieks uzbruks mājsaimniecībām (ģimenēm, mājām), radot tajās nesaskaņas un šķelšanās. Iznīcinot mājas, ģimenes, tiks iznīcinātas citas sabiedrības, jo ģimene ir pirmā Dieva radītā sabiedrība; tas ir mājās, ģimenē, kur tiek ielikti garīgie un morālie pamati, kas ir sākums un mācība kā attīstīties arī citām sabiedrībām.
Mans pretinieks uzbruks personām, kuras ģimenē ir garīgi visvājākās, sējot sāncensību un ķildas bērniem ar vecākiem, vecākiem ar bērniem, mātei ar tēvu un brāļiem ar brāļiem. Viņš centīsies iesēt nesaskaņas, kas ģimenes sašķels un ģimenēs notiks to locekļu atdalīšanās. Visi tie, kas staigā bez Dieva un Likuma, tiks zaudēti. Mājas, kurās nelūdzas, būs tās mājas, kuras viegli pārņems mans pretinieks.
Bērniņi, Dievs katrā mājā ir nolicis instrumentu, lai tas lūgtos par savu ģimeni. Es aicinu visus šos instrumentus mosties no viņu garīgās apātijas un sākt lūgties un pieņemt garīgās bruņas, ko Dievs viņiem deva, lai aizsargātu sevi un aizsargātu savas ģimenes. Ir pienācis laiks mosties, uzturēt modrību, tā, lai jūs nekas nepārsteigtu nesagatavotus. Vajag atcerēties, ka cīņa nav ar cilvēkiem no miesas un asinīm, bet pret valdībām un varām, pret šīs tumsas valstības valdniekiem, pret ļaunajiem gariem, kas mīt debesu telpās. (Efeziešiem 6,12)
Mani bērni, savās mājās neķildojieties un neizraisiet tās, jo tas ir tieši tas, ko vēlas mans pretinieks, kurš cenšas ienākt un iznīcināt, bet jūs neejiet viņa pavadā. Jums, kas esat no Dieva, ir jālūdzas par tiem, kuri ir vistālāk no Viņa un jāapzīmogo tos ar mana Dēla Asinīm. Mana Dēla Asiņu Spēks tiek piemērots tiem, kuri ir visvairāk atsvešinājušies no Dieva, tas liek dēmoniem bēgt no viņiem. Tādā veidā jūs atbrīvosiet sevi no neauglīgām diskusijām un cīņām, kas noved vienīgi pie aizvainojumiem un šķelšanās mājās. Lūgšanas spēkam pievienota ticība dara lielus brīnumus. Dzīvi, bērniņi, nav jāmaina, izmantojot vardarbību, bet visu var izdarīt ar Svētā Gara spēku, kurš spēj pārveidot un atdzīvināt; piesauciet Viņu un Viņš nāks jums palīgā un mierinās, un nodibinās mieru jūsu sirdīs. Bērniņi, rīkojieties atbilstoši maniem norādījumiem, pielietojiet tos praksē jūsu dzīvē, jūsu māju dzīvēs un ģimenēs.
Ne ar vardarbības palīdzību vai cīņām var atrisināt nesaskaņas; viss šajā pasaulē ir jārisina ar lūgšanu spēku un Gara Gudrību. Attiecībās cilvēkam ar cilvēku ir jādzimst mieram un ir jālūdz Dievam patiesu mieru. Esiet gatavi, bērniņi, lai jūs spētu saskarties ar garīgās kaujas dienām, kas gatavojas sākties.

Es, jūsu Māte Marija Mistiskā Roze, jūs mīlu.

Manas Sirds bērniņi, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.