2016.gada 27.janvāris, pl.13.45

BĒRNIŅI, VAIRS NEŅEMIET KOMŪNIJU (HOSTIJU) ROKĀ, VAI – LAI LAJI VAIRS NEIZDALA KOMŪNIJU, JO ŠĪ ZAIMOŠANA PAZUDINA DAUDZAS DVĒSELES!

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Viņas mīļotajiem un Dieva tautai
Manas Sirds bērniņi, mana Kunga miers lai ir ar jums visiem.
Mani mazie, ar Svēto Euharistiju tiek izdarītas daudzas zaimošanas. Mans Dēls tiek apvainots Viņa Dievišķībā manu laicīgo bērnu (laju) necienīgajās un netīrajās rokās. Kā Dieva Dēla Māte un cilvēces Māte, Es lūdzu manus mīļotos dēlus pārtraukt šo negantību! Vairs nekādu ārkārtēju kalpojumu Euharistijā, vairs nekādu Komūniju rokā! Mana Dēla Miesa un Asins tiek pakļauta daudzu laju vardarbībai – to, kuri izmanto pilnvaras, kas atbilstošas ir vienīgi priesteriem un iesvētītajiem, kā arī citiem garīdzniekiem: Pāvestam, kardināliem, bīskapiem. Jebkura roku, kas nav iesvētīta priesterības kalpojumam, nedrīkst pieskarties manam Dēlam.
Bērni, tas ir pārsteidzoši cik daudz Euharistisko pārkāpumu ir izdarīts ar tā dēvētajiem Euharistijas ārkārtas kalpotājiem. Daudzi no maniem bērniem lajiem, ar līdzdalību prieterim, realizē Euharistijas kalpojumu daudzās Baznīcās; bieži daudzus no viņiem pārņem lepnība, un nonāk pat līdz tam, ka daudzus lēmumus, kas jāizdara priesterim, izdara laji. Kādas sāpes es izjūtu savā Sirdī, kad redzu, cik daudzi mani bērni laji apgāna svētos traukus, ņemot savās necienīgajās rokās Tabernākula Biķeri, kur vēl palikušas konskrētas Hostijas! Es saku: Vienīgi manu mīļoto iesvētītās (konsekrētās) rokas drīkst pieskarties Biķerim ar konsekrētām Hostijām un vienīgi jūsu rokas var izdalīt Svēto Komūniju!
Es jūs lūdzu, mīļotie dēli: vairs nedeleģējiet šo svēto kalpojumu maniem bērniem lajiem; nekļūstiet par vainas gūstekņiem; ļaujiet, lai jūsos valda harmonija un pildiet savu priesterisko kalpošanu, kas jums ir piešķirta!
Es jautāju jums, mani mīļotie: ko jūs rīt atbildēsiet manam Tēvam par visām ļaunprātībām un brutalitāti, ko daudzi no jums izdara ar Viņa Dēla Dievišķību? Debesis raud kopā ar mani, redzot, kā Jēzus Vissvētākajā Sakramentā daudzos no Viņa Namiem ir vardarbīgi publiski pazemots, aizvainots un aptraipīts!
Mans pretinieks priecājas par katru apgānīšanu, ko saņem mans Dēls. Daudzas konsekrētās Hostijas tiek nozaudētas un tās nonāk sātana baznīcās melno mišu svinībās. Mans pretinieks ir cauraudzis daudzus mana Dēla Namus, daudzi Euharistijas ārkārtas kalpotāji, kuri kalpo Viņam, zog konsekrētās Hostijas sātaniskiem kultiem. Pārdod tūkstošiem iesvētītu Hostiju, un to cena ir atkarīga no Baznīcas kalpa (garīdznieka), kurš tās konsekrējis. Hostijas, kuras ir Pāvesta, kardināla vai bīskapa konsekrētas, maksā augstu cenu un ar tām viņi veic īpašu sātanisku rituālu, lai izraisītu kaitējumu mana Dēla Euharistiskajai Miesai, kura tiek pārstāvēta Viņa Baznīcā. Ar šīm augstāka ranga garīdznieku konsekētām Hostijām sātanisti iznīcina reliģiskās kopienas un priesterību. Mani mīļotie, es aicinu jūs pārtraukt šo mana Dēla Dievišķības ļaunprātīgo apvainošanu, ko veic mani bērni laji. Katrs apvainojums un katra apgānīšana, ko mans Dēls saņem, ir zobens, kas caurdur manu Sirdi. Daudzi no maniem mīļajiem, kuri dzīvē pieļāva šo mana Dēla Dievišķības ļaunprātīgu izmantošanu, atrodas Ellē, un līdz ar tiem, tur atrodas arī daudzi ārkārtas kalpotāji dēļ savas garīgās lepnības, kas viņiem neļāva laboties un lūgt piedošanu Dieva priekšā par šādu zemisku ļaunprātīgu izmantošanu.
Kā konsekrēto (iesvētīto) dvēseļu Māte, kas ir mans, Mistiskās Rozes aicinājums, es aicinu jūs no visas Sirds, mani mīļotie dēli, jums iespējami ātri pārtraukt šo ļaunprātību un vardarbību, kas tiek izdarīta pret mana Dēla Dievišķību; tā, lai rīt tas nav jānožēlo. Bērniņi, vairs neņemiet Komūniju (Hostiju) rokā, vai – lai laji vairs neizdala Komūniju, jo šī zaimošana pazudina daudzas dvēseles!

Jūsu Māte, Marija, Mistiskā Roze.

Dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.