2016. gada 27.marts, pl.12.10

DIVĒJĀDI (DUĀLI) DOMĀJOŠIE BĒRNI, JŪS VAIRS MANI NEŠAUSTĪSIET AR JŪSU GARĪGĀ REMDENUMA PĀTAGU!

Jēzus Labā Gana steidzams aicinājums remdenajām sirdīm
Mans miers lai ir ar jums, Maniem bērniem.
Dzīve šajā pasaulē ir ļoti īsa un paiet kā sapnis, mūžībā dzīvosiet vairāk – mūžīgi, jo reālā dzīve ir Mana Tēva Valstībā. Es jūtos skumji, redzot, ka daudzi nevēlas pārmaiņas; tie Manus Namus piepilda vienīgi šajās dienās, viņi sit sev krūtīs un cilvēki, kuri tos redz, saka, ka viņi ir dievbijīgi cilvēki; bet tas tā nav. Tiem ir remdena sirds, kas šajās dienās izsaka tūkstošiem solījumu, bet viņi pretosies pārmaiņām. Pavadīs Manu Svēto Ciešanu nedēļu un atkal atgriezīsies savā grēka ceļā un šīs pasaules lietu piesaistē.
Ak, kādas skumjas Man rada šīs dvēseles! Es jums, divējādi (duāli) domājošie bērni, saku vēlreiz: pasteidzieties un mainieties uzreiz, jo laiks nestrādā jūsu labā un jūsu garīgais remdenums jūs aizvedīs mūžīgā nāvē! Jūs esat vai nu auksti, vai jūs esat karsti – vienreiz izlemiet to priekš sevis! Mostieties no savas garīgās apātijas un cik drīz vien iespējams uzsāciet ceļu, kas ved uz Pestīšanu! Divējādi (duāli) domājošie bērni, jūs vairs Mani nešaustīsiet ar savu garīgā remdenuma pātagu. Jūs esat vai nu ar Mani, vai jūs esat pret Mani. Kam jūs kalposiet: vai Dievam, vai pasaulei un tās baudām, vai velnam? Elle ir piepildīta ar jūsu miljoniem, kurus pārsteidza nāve vēl to neizlēmušus.
Tas sāp un Man ir skumji, redzot tik lielu garīgo remdenumu daudzos, kuri apgalvo, ka ir Mani radinieki. Nabaga dvēseles, ja jūs nemainīsieties, tiksiet zaudētas! Remdenās sirdis, klausieties: lai nokļūtu Debesīs, jums ir jāiziet cauri smagam pārbaudījumam – Golgātai, nesot savu krustu. Bez ciešanām nav attīrīšanas; ņemiet savus krustus, no kuriem katrs ietver savas ciešanas, un staigājiet kopā ar Mani; vienīgi tādā veidā jūs varat sasniegt mūžīgās dzīves prieku.
Es gaidu, divējādi (duāli) domājošie bērni; nekavējieties, jo vairs nav laika un pavisam drīz nāks Mans Taisnīgums un tas nepazīst žēlastību.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, un gandariet ar saviem krustiem, atdarinot Mani, ejot pa šauru taciņu, kas ved uz Pestīšanu!
Kad jūs cerat atgriezties pie Manis? Es nevēlos jūsu nāves, bet lai jūs dzīvotu mūžīgi Mana Tēva godībā. Atkal Es jums saku: steidzieties, jo tuvojas Manas Žēlsirdības laiva. Ieejiet pa Manas Žēlsirdības durvīm un veiciet labu sirdsapziņas eksāmenu (pārbaudi); visā atzīstieties vienam no Maniem priesteriem, tā, lai jūs varat saņemt Manu piedošanu. Es ceru, ka jūs nenokavēsiet, laiks iztek; neatstājiet savu pestīšanu uz pēdējo minūti, jo jūs varat zaudēt savu dvēseli. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus Labais Gans.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.