2016.gada 29.septembris, pl.13.45

Brāļi un māsas, lūdziet, lai jūsu Sargeņģelis būtu ar jums kopā dienu un nakti, jo dienās, kas stāv priekšā, jums ir nepieciešama to aizsardzība un palīdzība

Dieva Valstības Erceņģeļu un Eņģeļu aicinājums cilvēcei.
Lai Visaugstākā Miers piepilda labas gribas cilvēku sirdis.
Brāļi un māsas, paldies par jūsu pieķeršanos un uzticēšanos, nepagurstot piesaucot; atcerieties, ka tad, kad mēs jums esam nepieciešami, vispirms jums ir jālūdzas vienu „Tēvs mūsu…”, lai mūsu Mīļais Tēvs piešķir mums žēlastību spēt palīdzēt. Viss mūsu Tēva Valstībā tiek īstenots Dieva Gribā un mēs esam Viņa uzticīgi kalpi; mēs ievērojam un paklausām Visaugstākā iecerēm.
Mūsu Tēvs mūs sūta atkarībā no jūsu vajadzībām un jūsu ticības; ir tūkstošiem Ercenģeļu un Eņģeļu, specializējušies katrai jūsu profesijai šeit uz zemes; ar to es gribu teikt: tur ir Erceņģeļi un Eņģeļi ārsti, juristi, inženieri, psihologi, ekonomisti, zobārsti, administratori un visas citas profesijas, kādas jums šeit uz zemes ir. Mēs esam gatavi sniegt efektīvu palīdzību visās profesijās.
Šajā datumā mūs godina Baznīca šeit uz zemes, mēs gribam ar mūsu Tēva Žēlastību sniegt jums lielu pateicības dāvanu un indulgences visiem tiem, kuri šajās dienās apmeklē mūsu svētkus, Svēto Misi, iziet grēksūdzi, skaita Rožukroni un mūsu kronīti. Mēs joprojām gaidām, lai tiktu izsaukti, lai Dievišķā Griba nāktu jums palīgā.
Brāļi un māsas, lūdziet, lai jūsu Sargeņģelis būtu ar jums kopā dienu un nakti, jo dienās, kas stāv priekšā, jums ir nepieciešama to aizsardzība un palīdzība. Ir tik daudz Sargeņģeļu, kuri skumst, jo daudzi viņus neņem vērā; atcerieties, ka mēs cienām jūsu brīvo gribu, taču, ja jūs mūs piesauksiet un palūgsiet Tēvam mūsu aizsardzību, mēs labprāt būsim klāt, lai jums kalpotu.
Lūdzieties lūgšanu Sargeņģelim rītā un vakarā, lai jums būtu viņu aizsardzība un palīdzība. Sargeņģeļi ir jūsu draugi, jo mēs par katru no jums rūpējamies un par katru no jums aizbildinām. Neļaujiet sev mūs aizmirst, atcerieties, ka mēs esam jūsu aizsargi un aizbildņi, un rūpējamies par katru no jums. Mūsu misija ir aizsargāt un vadīt jūs uz ceļa, kas ved uz Dieva Valstību.
Slavēts ir Visvarenais un slavēts Viņa Svētais Vārds. Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam. Un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.

Mēs esam jūsu brāļi, Dieva Valstības Erceņģeļi un Eņģeļi.

Dariet zināmus mūsu vēstījumus brāļiem un māsām.