2016.gada 30.novembris, pl.08.10

Mani bērni, lūdzieties par Maniem priesteriem un garīdzniekiem, jo daudzi tiek zaudēti nešķīstībā jeb morālās tīrības trūkumā, New Age (Jaunajā Laikmetā), šīs pasaules komfortā un rūpēs.

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums cilvēcei.
Mans miers ir ar jums, Mani bērni.
Mana pretinieka šķelšanas gari ir attiecīgi izvietoti, lai radītu atdalīšanos un apjukumu ģimenēs un visā cilvēcē. Mani bērni, lūdzieties Manu Dārgo Asiņu Rožukroni, lai jūs spētu pretoties šiem uzbrukumiem. Manu Asiņu spēks ir šausmas dēmoniem un atbrīvošana Maniem uzticīgajiem ļaudīm; Manu Dārgo Asiņu Rožukronim jābūt klātesošam katrā katoļu mājā, jo tas ir liels palīgs un aizsardzība Manai tautai katras dienas garīgajā kaujā.
Pēc Manas Mātes Rožukroņa ir jālūdzas Mans Dārgo Asiņu Rožukronis, un Es jums apliecinu, ka ļaunā spēki nekad jums nepieskarsies vai nenodarīs nekādu ļaunumu. Veltieties Manu Asiņu spēkam no rīta un vakarā, un šo veltīšanos attieciniet uz jūsu ģimenēm, radiniekiem, draugiem un kopumā visu pasauli, lai jūs varētu palikt uzvarā. Vecāki, Es jums lūdzu, lai jūs ar Manām Asinīm apklājiet savus bērnus un tos svētījiet, jo tēva svētība viņa bērniem ir liels spēks un patīkama Dieva acīs!
Nāciet pie Manis ar pārliecību, nebaidieties; tas sāp – tik daudzu vienaldzība! Es joprojām esmu ar jums, bet tuvu ir diena, kad Es vairs nebūšu Manu Mājokļu (Tabernākulu) klusumā un vientulībā. Izmantojiet iespēju un nāciet pie manis ciemos, un Es jums apliecinu, no Mana Nama jūs neiziesiet vīlušies; Es esmu visu jūsu problēmu risinājums; nemeklējiet palīdzību pie cilvēkiem, ne arī pie dieviem, jo Es esmu jūsu vienīgais un patiesais Dievs. Nāciet uz Manu Namu, durvis ir atvērtas, Es vēlos, lai mēs sarunātos kā labi draugi, atcerieties, ka Man jums ir daudz vairāk ko dot, nekā jums ko lūgt Man.
Mani bērni, lūdzieties par Maniem priesteriem un garīdzniekiem, jo daudzi tiek zaudēti nešķīstībā jeb morālās tīrības trūkumā, New Age (Jaunajā Laikmetā), šīs pasaules komfortā un rūpēs. Pieņemiet priesteri garīgi un lūdzieties par viņu, jo mans pretinieks uzbrūk un daudzi no viņiem ir ar aizsietām acīm un apjukumā. Daudzi no Maniem mīļajiem Manos Namos praktizē New Age prakses un visskumjākais ir tas, ka tās pasniedz tā, it kā tas būtu kaut kas dievišķs. Daudzas dvēseles tiek piesārņotas, izmantojot šīs pagānu prakses, ko praktizē viens otrs no Maniem izvēlētajiem.
Reiki, joga, meditācija vai čennelings, neviena no šīm praksēm nenāk no Manis. Mans Svētais Gars ir Dzīves būtība jeb esence, kura jums tiek dota, ja jūs to ticībā lūdzat Manam Tēvam. Manu Svēto Garu nav nepieciešams vadīt vai virzīt, Viņš mājo cēlās, pazemīgās un vienkāršās sirdīs un visos, kuri pilda Mana Tēva Gribu. Esiet piesardzīgi, Mani bērni, izvairieties no to priesteru roku uzlikšanas jums, kuri praktizē šīs prakses; esiet ļoti uzmanīgi, jo ir savairojušies daudzi viltus priesteri, kuri apgalvo, ka ir enerģiju vadītāji (čenneleri)!
Joga, svārsti, hipnoze, regresīvā terapija, Reiki, čennelings, metafizika, akmeņi, mentālisms un jebkura cita veida prakse, kuras mērķis ir panākt dziedināšanu ar enerģiju, nav savienojama ar Manu Mācību un nenāk no Manis, bet gan no Mana pretinieka. Rūpējieties par Manu ganāmpulku, jo vilks pastaigājas, tērpies avju drānās un maskēts kā gaismas eņģelis. Daudz lūdzieties uz Manu Svēto Garu par izpratni un pārbaudiet garus, jo dižais krāpnieks ir atbrīvots un meklē pazudināt daudzus, un pat daudzus no Maniem izvēlētajiem. Esiet gudri kā čūskas un lēnprātīgi, un pazemīgi kā baloži; ik brīdi lūdzieties, lai jūs nekristu kārdināšanā, jo kārdinājumi klīst pa šo pasauli un daudzus pazudinās. Staigājiet kā gaismas bērni un izmantojiet visus garīgos ieročus, kurus mēs jums devām, lai jūs no katras dienas garīgās kaujas izietu kā uzvarētāji. Manu mieru Es jums atstāju, Manu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Mani bērni, dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.