2016.gada 6.septembris, pl.14.20

Bērni, beidzas Žēlsirdības gads, cilvēcei sākas bēdu dienas

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei.
Manas Sirds bērniņi, Mana Kunga miers ir ar jums visiem un mana Mātes aizsardzība vienmēr jūs pavada. Šis ir Žēlsirdības gada nobeiguma laiks, un lielākā daļa vēl joprojām ir garīgi miegaini. Viņi šajā gadā palaidīs garām žēlastības, ko dod tiem Debesis, lai tie saņemtu piedošanu, un tad, kad viņi ieradīsies taisnīguma dienā, viņi raudās un sauks uz debesīm pēc žēlastības, un neviens viņos neklausīsies.
Beidzas Žēlsirdības gads, pietrūkst vien Brīdinājuma; tāpēc mans Tēvs šogad jums dod piedošanas, tā, lai jūs varētu tās sveikt sevī un tādējādi būtu spējīgi izturēt savu ceļu cauri mūžībai.
Ak, cilvēce, jūs nezināt, kas jūs gaida; nāk haosa, izmisuma un garīgās tumsas dienas; visi tie, kuri nav garīgi gatavi, riskē pazaudēties! Brīdinājums nāks bēdu vidū un lielākā daļa tiks notverti neesot tam gatavi. Kādas skumjas es jūtu manā Mātes Sirdī, redzot tik daudzus, kas šodien ir, bet rīt jau vairs nebūs.
Šī cilvēce nepievērš nekādu uzmanību aicinājumiem no Debesīm, viņi domā, ka tas ir fanātisms un ka Dievs nesoda, jo pēc daudzu domām Dievs ir Mīlestība un Žēlsirdība. Bērniņi, Dievs ir žēlsirdīgs, bet Viņš ir arī taisnīgs; Žēlsirdība un Taisnīgums ir Viņa Svētais Vārds. Vai jūs domājat, ka jūs varat turpināt grēkot un grēkot, un jūsu mājvieta būs Debesis? Ak, cik aplami ir tie no jums, kuri tā domā, jo, ja jūs turpināsiet dzīvot ar šādām domām, tad jūs gaida mūžīgā nāve! Kā jūs saņemat sodu šajā pasaulē, kad jūs izdarāt noziegumu, tāpat ir arī mūžībā. Dievs dod katram pēc viņa darbiem, ļaunie tiks iemesti mūžīgajā ugunī un taisnie ies uz mūžīgo godību.
Bērniņi, beidzoties Žēlsirdības gadam, cilvēcei sākas ciešanu dienas. Tāpēc es jūs aicinu nopelnīt cik vien iespējami daudz žēlastību, ko dod jums Debesis, lai jūs varētu saņemt maksimāli daudz apžēlošanu un tās varētu attiecināt uz jūsu ģimenēm, kuras staigā vairāk atdalītas no Dieva, tā, lai Brīdinājumā viņu dvēseles netiktu zaudētas mūžībā.
Lūdzieties manu Rožukroni un lūdzieties, lai atgrieztos šī grēcīgā un nepateicīgā cilvēce, jo priekšā stāv lielās tumsas dienas. Palieciet, bērniņi, mana Kunga mierā.

Jūs mīl jūsu Māte, Marija Mistiskā Roze.

Bērniņi, dariet zināmus manus vēstījumus visai cilvēcei.